”Varje medlem är unik och ska känna det”

Coop är en av Sveriges största livsmedelskedjor. Med drygt tre miljoner medlemmar är det en stor utmaning att ta fram rätt erbjudande till rätt person.
– Varje medlem är unik och ska känna det, säger Jonas Taube, chef för Kampanjstrategi och reklamproduktion på Coop.

coop_jonas_taube01_Stralfors_VNN_875x580.jpg.jpg

Jonas Taube

Företaget

Coop är ett medlemskooperativ som bildades år 1899 för att främja rena och oförfalskade varor. Livsmedelskedjan har fortfarande ett stort fokus på hållbarhet vilket återspeglas i så väl i vilka varor som finns i butik som i företagets kundkommunikation. Idag har man drygt 700 butiker utspridda över landet.

Utmaningen

Med drygt tre miljoner medlemmar är det en utmaning att anpassa kampanjer och annan kundkommunikation till kundens livsstil och preferenser. Barnfamiljer är den primära målgruppen.

– Barnfamiljer handlar mycket och har ofta ont om tid, det är en målgrupp som vi kan underlätta vardagen för, säger Jonas Taube.

För att öka kundupplevelsen arbetar Coop med att väva samman fysiska utskick med kundkommunikation som sker i digitala kanaler.

Coop vill också vara i framkant när det gäller att göra ekologiska produkter tillgängliga för alla. Målet är att 20 procent av all mat livsmedelskedjan säljer ska vara ekologisk år 2020.

– Vi vill förstå kunden och möta kundens behov i allt vi gör, för oss är detta en viktig del i hur vi ser på hållbarhet, säger Jonas Taube.

Lösningen

Förutom en flerfaldigt prisbelönt kundtidning, som skickas ut i nästan en miljon exemplar varje månad, producerar Coop cirka fyra miljoner flygblad i veckan. Allt från oadresserade flygblad till adresserade utskick med kundspecifika erbjudanden görs inhouse. 

PostNord Strålfors är Coops strategiska partner och fungerar som en rådgivande part när det gäller kundkommunikationen. Samarbetet innebär i praktiken att PostNord Strålfors tillsammans med Coop kontinuerligt arbetar med att leverera bättre och kostnadseffektivare kundkommunikation, förbättra leveranstiderna, ha kontroll på ekonomin och miljöpåverkan.

Resultatet

I stort sett all adresserad direktreklam printas numera i fyrfärg direkt på vitt papper. Textfilerna levereras separat och bilderna hämtas via molnet för att kunna matcha innehållet med mottagaren. 

– För oss är det en stor förändring. När det gäller den adresserade kommunikationen har vi gått från segmentering med ett antal förvalda kundgrupper till helt personaliserade utskick baserade på enskilda köpbeteenden och preferenser, säger Jonas Taube.

Framtiden

Nästa steg är att ytterligare väva ihop den digitala kommunikationen med den tryckta.

– Vi har goda förutsättningar att kunna kommunicera med våra kunder i alla kanaler. De kundanpassade erbjudandena som finns laddade på kundkortet går även att se på medlemssidan på vår hemsida. 

– Samma möjlighet finns nu även i vår Coop-app, där kunden även kan spara recept, inköpslistor och se vilka erbjudanden som är utnyttjade, säger Jonas Taube.

Så sparar Nordea pengar med papper

Nordea bytte till en dyrare trycklösning och sparar miljoner. Ekvationen är möjlig tack vare PostNord Strålfors lösning White paper factory. Med fler digitala kommunikationskanaler kan besparingen bli ännu större.

Nordea_Stralfors_VNN_875x580.jpg

Med hjälp av White paper factory har Nordea minskat sin miljöpåverkan samtidigt som företaget sparar miljoner kronor varje år.

Företaget

Nordea är den största finanskoncernen i norra Europa med runt 30 000 anställda, 10 miljoner kunder och ett börsvärde på cirka 41 miljarder euro. Företaget har verksamhet i de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige samt i Estland, Lettland, Litauen och Ryssland.

Utmaningen

Som en stor aktör på finansmarknaden skickar Nordea ut många pappersutskick. De stora volymerna skapar både kostnader och miljöpåverkan. För att motverka detta behövde Nordea minska papperspillet och transportsträckorna. Samtidigt ville man bibehålla en hög kvalitet på utskicken.

Lösningen

Nordea har samarbetat med Strålfors i över 40 år och tillsammans letar de ständigt efter nya smarta lösningar.

För att minska pappersspillet och transportsträckorna föreslog Strålfors i detta fallet att Nordea istället för A4-papper med förtryckt logotyp skulle använda Strålfors lösning White paper factory. Den innebär att man digitaltrycker på blankt papper direkt från stora pappersrullar, samtidigt som man har möjlighet att trycka i fyrfärg.

Lösningen gör att man kan skapa en enda stor datafil till tryckpressen istället för att dela upp trycket på tio filer. Det gör att pappersspillet blir mindre jämfört med förtryckta papper, samtidigt som man slipper ha ett stort lager för brevpapper.

Eftersom man med White paper factory trycker i alla länder där Nordea verkar, slipper företaget dessutom att transportera de förtryckta brevpapperna.

Resultatet

I vanliga fall är det dyrare att trycka direkt från stora rullar än att använda förtryckta brevpapper. Men Nordea har så stora volymer med utskick att kostnaden för lagerhållning och hanteringen av förtryckta brevpapper överstiger besparingen på tryckkostnaden.

– Med White paper factory har Nordea fått en lägre kostnad per producerat utskick. Totalt med alla besparingar är kostnaden tio procent lägre idag jämfört med tidigare. Det rör sig om flera miljoner kronor, säger Hans Nilsson, Head of global program manager international sales på Strålfors.

Med lösningen får Nordea även en extra säkerhet då man kan trycka i flera olika länder om exempelvis strömförsörjningen skulle slås ut.

Eftersom Strålfors tar hand om allt det praktiska har arbetsbördan på Nordeas administration minskat med mellan 50 och 75 procent. 

Framtiden

Framöver kommer Strålfors hjälpa Nordea att jobba mer med multichannel för att effektivisera företagets kommunikation. Tanken är att slutkunden själv ska kunna välja kanal, exempelvis e-post, brev eller sms. Med digitala försändelser kan Nordea spara två till tre kronor i portokostnad per utskick. Det skulle ge en besparing på flera miljoner kronor årligen.

– Multichannel är strategiskt viktigt för Nordea de kommande åren. Marknaden förändras så snabbt att vi måste vara en del i förändringen. Unga människor använder mobiltelefonen allt mer, så vi kan inte använda gamla kommunikationsmetoder, säger Anne Puustinen, Category manager commercial services.

För att en multichannellösning ska bli snabb och effektiv kan Strålfors komma att sköta layout och leverans åt Nordea.

Med hjälp av Strålfors verktyg Access kan Nordeas partners dessutom på egen hand enkelt skapa kampanjer precis innan de ska skickas ut. Med verktyget kapas ledtiden för kampanjer från fyra veckor till ett par dagar.

Det är väldigt värdefullt i exempelvis elektronikbranschen där man snabbt måste kunna anpassa sig för att vara pro- och reaktiv i förhållande till konkurrenternas erbjudanden.

Effektiv och hållbar helhetslösning

Samarbetet mellan Skånetrafiken och PostNord Strålfors underlättar alla processer. Den unika lösningen är både miljövänlig och effektiv. 

Skanetrafiken_01_Stralfors_VNN_875x580.jpg

Foto: Ewa Levau

Företaget

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med huvudkontor i Hässleholm. Uppdraget är att ansvara för kollektivtrafik och serviceresor i Skåne samt för Öresundstågen, som går över till Danmark. Resandet med kollektivtrafiken ökar stadigt och idag har Skånetrafikens tåg drygt 40 miljoner resenärer årligen och bussarna över 100 miljoner resenärer.

Utmaningen

Skånetrafiken behövde en effektiv och miljövänlig helhetslösning för allt från Jojo-kort till utskick.
Jojo-korten, Skånetrafikens biljettsystem, säljs i stora volymer: omkring 850 000 kort varje år. Och varje kort ska kodas med olika information. Leveranstiden vid beställning på nätet är tidskritisk.

Lösningen

PostNord Strålfors fick kontraktet efter en offentlig upphandling och kommer till och med hösten 2016 att ansvara för hela hanteringen och produktionen av Jojo-korten. Kort som PostNord Strålfors faktiskt utvecklade åt Skånetrafiken 2009.

För Skånetrafikens del innebär det här en förenkling och en effektivisering av flera processer: det är ett enda företag som både köper in och kodar korten, lagerhåller dem samt sköter leveranser till återförsäljare och ombud. De beställningar av Jojo-kort som kunder genomför via nätet skickas direkt till PostNord Strålfors som sedan tar hand om utskicket. PostNord Strålfors sköter även utskick av information om brev till Skånetrafikens kunder.

Resultatet

Att Skånetrafiken fått en lösning som är unik och utvecklad i samarbete mellan Skånetrafiken och PostNord Strålfors underlättar alla processer, inklusive uppföljningen av dem.
– Vi är väldigt glada över den här helhetslösningen. När en part ansvarar för helheten blir kvaliteten genomgående högre, säger Anna Bothom, verksamhetsutvecklare på Skånetrafiken.

Dessutom är miljöaspekten väldigt viktig för Skånetrafiken och idag levereras Jojo-korten i ren plast, så kallad PET-G, det var ett krav som ställdes i upphandlingen och som PostNord Strålfors uppfyllde.

Framtiden

– Det är svårt att sia om framtiden men vi hoppas att vi kan utveckla samarbetet med PostNord Strålfors ytterligare och göra det ännu mer kundanpassat, säger Anna Bothom.

Dagligt bröd ger många transaktioner

Att sälja en så viktig basvara som bröd på flera olika marknader för med sig en enorm mängd dagliga affärstransaktioner och stora mängder fakturor.
– Konsumenterna vill ju ha så färskt bröd som möjligt. Helst ska det vara bakat samma dag, säger Jacob Malmros som ansvarar för affärssystemet och EDI-integration hos svenska bageriföretaget Pågen.

pagen_1_Stralfors_VNN_875x580.jpg.jpg

Företaget

Pågen är Sveriges ledande bageriföretag och omsätter 2,7 miljarder svenska kronor. Det är också på hemmamarknaden som man är störst, men man har också en stark närvaro i de nordiska grannländerna, inte minst i Danmark, där Pågen mer eller mindre är synonymt med kanelgiffeln. Pågen AB är ett familjeföretag som har funnits sedan 1878.

Företaget har totalt 1400 medarbetare och två bagerier i Malmö och Göteborg. Idag förser Pågen hela Europa med bröd och andra bakverk. De internationellt mest kända produkterna är Gifflar och Krisprolls. På hemmaplan är Lingongrova, Sveriges mest sålda bröd, välkänt för de flesta.

Utmaningen

Pågen tar emot en stor del av sina leverantörsfakturor via EDI. Mot vissa kunder kör Pågen också bankbetalningsfiler.

– Vi har riktigt stora transaktionsmängder. Så mycket som 125 000 fakturarader hanteras varje dag i Sverige. Och det är som sagt korta tider från order till leverans, säger Jacob Malmros och förklarar:

– Vi har ofta snabba förändringar i artikelvolymer som beror på tillfälliga kampanjer eller liknande.


Lösningen

Pågen AB använder PostNord Strålfors som operatör för all EDI-kommunikation. All meddelandehantering som rör kundflöden går också den vägen. Genom EDI-systemet passerar dessutom många andra meddelanden. Det kan vara allt från prislistor och ordererkännanden till leveransaviseringar och kontrollmeddelanden.

PostNord Strålfors hjälper även till med mappning av vissa flöden.

– Vi skickar ett filformat till PostNord Strålfors, som sedan mappar om till respektive format hos mottagaren, säger Jacob Malmros som ser loggningen av all kommunikation som en annan fördel.

– Vi kan följa alla meddelanden via en portal. Och dessutom har vi tillgång till support med hög tillgänglighet. Det är värt mycket, säger han.

Pågen behöver inte heller lägga tid på utskrifter, kuvertering, frankering och utskick av fakturor till de kunder som inte har EDI-koppling. Det sköter också PostNord Strålfors.

Resultatet

I Sverige, som är den största marknaden med flest produkter, sker den huvudsakliga försäljningen via egen säljkår som lägger order och hanterar leveranser och returer ute i butikerna.

– I Danmark och Norge är det annorlunda. Här är EDI nästan en förutsättning för att kunna sälja på butiksnivå. Butikskedjorna inkommer själva med samlade order till grossister, som sedan ser till så att transporterna går ut till butik. Vi har bara en liten säljorganisation här, säger Jacob Malmros.

Ett exempel är alla danska Nettobutiker, som skickar en EDI-fil med order på butiksnivå.
– Vi skickar tillbaka vår orderbekräftelse och faktura centralt. Och sedan hanterar de fördelningen till varje individuell butik, berättar Jacob Malmros.

Med så många olika kunder följer så klart flera system och olika meddelandeformat.
Och det är en av anledningarna till varför Pågen köper EDI-tjänster av PostNord Strålfors.

– De har alla kopplingar vidare mot andra operatörer. På så sätt får vi en säkrare kommunikation och slipper att stå för risken hela vägen.

Framtiden

Pågen använder i stort sett samma EDI-lösning idag som när de först blev kund hos PostNord Strålfors år 1988. Den största förändringen över tid är att antalet printade fakturor minskar och efterfrågan på EDI ökar.

– Det är en naturlig utveckling, idag vill fler ha digitala tjänster, menar Jacob Malmros, som har en pågående diskussion med PostNord Strålfors om automatiserade övervakningsflöden.

– Automatisering är ett sätt att säkra att meddelandeförmedlingen alltid fungerar som den ska, vilket är kärnan i en bra EDI-lösning. Skulle vi behöva hjälp med något har vi dessutom alltid tillgång till PostNord Strålfors tillgängliga support.

”Många kunder ser ett värde att få något fysiskt i handen”

Varje dag reser 100 000 kunder med det svenska järnvägsbolaget SJ. Varje resa ger medlemmar poäng i kundprogrammet SJ Prio och möjlighet att ta del av olika erbjudanden. För att öka kundupplevelsen ytterligare jobbar SJ aktivt med att kundanpassa sin kommunikation.

Peter_Magnusson_Stralfors_VNN_875x580.jpg

SJ har sitt huvudkontor i centrala Stockholm. Peter Magnusson är marknadskommunikatör för SJ Prio.

Företaget

SJ är ett aktiebolag som ägs av svenska staten. Uppdraget är att bedriva lönsam persontrafik i egen regi och på uppdrag av andra. Varje dag sker cirka 800 avgångar till drygt 160 stationer – från Narvik i norra Norge till danska huvudstaden Danmark.

Alla resenärer har möjligheten att gå med i SJ Prio. Medlemmar får beroende på hur mycket de reser tillgång till olika förmåner, som exempelvis en fri kopp kaffe i bistron, tillgång till SJ:s lounge och olika erbjudanden.

Utmaningen

2006 beslöt SJ att man skulle arbeta mer aktivt med att kundanpassa sin kundkommunikation. Ett första steg var att byta kundkommunikationssystem.

– Med en väldigt bred kundgrupp behövde vi bättre segmentera våra erbjudanden och kommunicera mer direkt med varje enskild kund, säger Peter Magnusson, marknadskommunikatör på SJ.
Man ville också enklare och snabbare kunna justera de utskick som skickas med post till medlemmar i SJ Prio.

– Vi ville gå ifrån våra tidigare svartvita brev i A4 till en mer kreativ lösning som är lätt att anpassa efter de olika målgrupperna. Utmaningen var först och främst att lära oss att tänka på ett nytt sätt, både när det gäller design och tilltal. Men också att kunna lägga upp nya kundgrupper på egen hand i vårt CCS, säger Peter Magnusson.

Lösningen

I ett samarbete med PostNord Strålfors tog man fram en ny layout för de fysiska kundutskicken. Nya SJ Prio-medlemmar får ett välkomstbrev med medlemskortet hem i brevlådan. Därefter skickas nya utskick ut när kunden uppgraderar till nästa nivå.
Peter Magnusson förklarar:

– SJ Prio har tre olika nivåer, vit för nya medlemmar, grå för dem som reser lite oftare och svart för våra mest frekventa resenärer. Vi skickar ut ungefär 30 olika varianter av utskick två gånger i veckan, plus en del säsongsbetonade kampanjer.

Välkomstbrevet är ett A4 digitalprintat i fyrfärg och med medlemskortet applicerat på brevet. Utskicken för övriga nivåer och särskilda kampanjer är numera en A5-folder i fyrfärg med text och bilder på alla sidor. 

– När medlemskorten ändå ska skickas ut ville vi passa på att ha dem snyggt förpackade. Utskicken är en viktig del i vår kundkommunikation som annars mest når kunderna via e-post och sms, säger Peter Magnusson.
För att ta fram de nya designmallarna har man tagit hjälp av en extern kommunikationsbyrå. De tar också fram förslag på utskickens innehåll.

Per-Ola Nylund, Senior Account Manager på PostNord Strålfors, har hjälpt SJ att jobba med sin kundkommunikation i PostNord Strålfors Access, samt att ta fram en speciallösning för att fästa kundkortet på utsidan av foldern.

– Hur vi placerar korten är unikt för uppdraget. För att få korten applicerade på framsidan på A5-folder har vi fått göra några specialanpassningar i våra maskiner.

Resultatet

Målet med det nya kundprogrammet var att få 500 000 medlemmar i SJ Prio på tre år.
– Det målet nådde vi mycket snabbare än väntat, redan hösten 2013. Idag har vi drygt 1 miljon medlemmar, säger Peter Magnusson.

– Vi har inte djupare analyserat och mätt resultatet av förändringen än, men vi är övertygade om att våra kunder uppskattar de nya utskicken lika mycket som vi gör. Det blir en helt annan känsla och upplevelse med fyrfärg och bilder i en folder än med ett svartvitt brev. 

Bytet av kundkommunikationssystem har också inneburit en positiv förändring för dem som arbetar med att ta fram SJ Prio-kampanjer.

– Access är väldigt enkelt och logiskt att arbeta i. Vi behöver bara placera texter och bilder och trycka på klar-knappen. Innan vi hade Access var vi tvungna att ta hjälp av PostNord Strålfors med detta, nu kan vi göra det när vi vill och väldigt nära inpå produktionsdatum. Den smidiga processen gör att vi vågar testa nya kampanjer på ett helt annat sätt än tidigare.

Framtiden

Som så många andra företag kommer SJ att fortsätta att kombinera fysiska utskick med digital kommunikation.
– Konsumentbeteendet förändras hela tiden, ingen vet hur länge det finns ett värde för kunden att ha ett medlemskort i form av ett plastkort i plånboken. Många av våra kunder ser ett värde att få något fysiskt i handen.

– Just nu tittar vi på möjligheten att göra något roligare av kuvertet som medlemskorten och erbjudandena skickas ut i, säger Peter Magnusson.

”Kunden måste få välja själv”

Hur anpassar man sin kundkommunikation när allt fler kunder väljer e-faktura? Det är en av utmaningarna som Volvofinans Bank står inför.
– Idag måste man låta kunden välja vilken kanal hon eller han vill kommunicera i, säger Ulla Höglind, chef för marknadskommunikation och CRM.

Volvofinans__Stralfors_VNN_875x580.jpg

Liselotte Duvander ansvarar för företagets verktyg för fakturakommunikation och Ulla Höglind är marknadskommunikations- och CRM-chef.

Företaget

Volvofinans Bank startade sin verksamhet 1959. Då handlade det om att låna ut pengar till Volvohandlare i Sverige för att de skulle kunna finansiera sina lager. Tjugo år senare lanserade företaget Volvokortet, ett betalkort för bilägare. Idag finns 1 200 000 Volvokort på marknaden och det är ett av Sveriges mest spridda kundkort. Och varje månad sänder företaget ut 1 100 000 utskick.

Sedan 1990-talet är kontoutdragen och fakturorna en viktig del i Volvofinans Banks kommunikation med kunderna. Det är via fakturan kunderna får de flesta riktade rabatterbjudanden, vilka styrs lokalt av återförsäljarna.

En del erbjudanden finns med i de bilagor som följer med utskicket, andra printas direkt på fakturan. Informationen skiljer sig åt beroende på exempelvis vilken återförsäljare kunden tecknat sitt kort hos, vilken årsmodell av bil kunden har och hur köpbeteendet ser ut. 

Utmaningen

Volvofinans Banks kunder kan själva välja om de vill ha sina fakturor fysiskt eller som en digital e-faktura. Eftersom fakturorna är en viktig kommunikationskanal så blir e-fakturor en utmaning för företaget.

– Med alla nya kommunikationskanaler måste man låta kunden själv välja var och hur hon eller han vill kommunicera. Vår utmaning är att paketera kommunikationen på ett snyggt sätt och göra det så enkelt som möjligt för kunden, oavsett kanal. Samtidigt behöver vi anpassa kommunikationen ännu mer till olika kundgrupper och återförsäljare, säger Ulla Höglind, chef för marknadskommunikation och CRM på Volvofinans Bank i Sverige. 

Lösningen

Sedan några år använder Volvofinans Bank färg i både printade och digitala fakturor. All tryckt kommunikation sker idag också från vitt papper.

– Det har vi velat göra länge,men våra tidigare printleverantörer har inte haft en färgprinter som klarar av våra volymer till en rimlig kostnad. Så när PostNord Strålfors köpte in nödvändig utrustning öppnade sig möjligheten, säger Ulla Höglind.

Med färgfakturorna har Volvofinans Bank kunnat börja jobba annorlunda med Selekteringstanken, företagets eget system för att skapa fakturakommunikation. Med hjälp av insamlade kunddata kan Volvofinans Bank säkerställa att kunderna får relevanta erbjudanden vid rätt tillfälle.

– I Selekteringstanken kan vi skapa målgrupper utifrån kunddatabasens parametrar, vilket ger oss nästan obegränsade kommunikationsmöjligheter, säger Liselott Duvander, ansvarig för Selekteringstanken på Volvofinans Bank.

Resultatet

Förändringen innebär att man idag har helt nya förutsättningar och möjligheter att arbeta med bilder. Tidigare var de begränsade till att använda bilder som passade i svart och vitt. När de fick möjlighet att göra fakturor i färg så har valmöjligheterna blivit mycket större och Volvofinans Bank har behövt fylla på rejält i sin bildbank.

– Vi är övertygade om att fakturor i färg ger en bättre kundupplevelse än fakturor i svartvitt. Av erfarenhet vet vi att cirka 80 procent av alla kunder läser fakturorna och budskapet som följer med. Och nu kan vi kommunicera med kunderna med hjälp av foton och illustrationer på ett helt annat sätt, säger Liselott Duvander. 

Framtiden

Ulla Höglind tror att fakturan fortsatt kommer att vara en betydelsefull kanal för Volvofinans Banks kundkommunikation.

– Hittills har pappersfakturorna haft bra genomslag med sina erbjudanden. Efterfrågan på printade fakturor kommer nog inte att försvinna helt, men säkert minska i takt med de digitala möjligheterna.