Print & Enclosing

Brev är en viktig del av vår vardag. Många människor vill fortfarande få alla sina räkningar i brevlådan och de flesta tycker att det är viktigt att få bankpapper och deklarationen i pappersformat. Print & Enclosing är en flexibel service anpassad för att möta dessa kommunikationsbehov.

print-and-enclosing-stralfors_875x580.jpg

Vi erbjuder en flexibel utskickshantering med många valmöjligheter.

Genom Print & Enclosing har kostnaden för målgruppsanpassade utskick reducerats genom en kombination av affärskommunikation och marknadsföring, vilket ger stora möjligheter till kundvård och merförsäljning.

Med lösningen behöver du inte oroa dig för någonting – vi tar hand om allt från att behandla inkommande datafiler till utskrift och inläggande i kuvert eller i andra förpackningsmaterial.

Alla utskick kan produceras, antingen i färg eller i svartvitt, och sedan lagerhållas hos PostNord Strålfors. Detta sker dessutom på ett säkert sätt. All produktion sker nämligen under strikt säkerhet och sekretess då den följer Strålfors kvalitets- och miljöledningssystem, vilket är certifierat av Det Norske Veritas och uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO 14001.