Access Interactive

Access Interactive är en smart och mångsidig webbportal för alla som arbetar med kundkommunikation. Du får full kontroll över dina rutiner och gör det möjligt att individualisera och effektivisera din kommunikation.

Med Access Interactive kan du justera och redigera nästan allt innehåll i din kommunikation. Du får full kontroll över dina rutiner och du kan individualisera och effektivisera din kundkommunikation.

Lösningen stödjer både kampanjer och administrativa utskick – i såväl fysiska som elektroniska kanaler. Access Interactive förbättrar också ditt företags interna processer och förenklar samarbetet mellan kolleger på olika avdelningar.

Flera personer kan arbeta med samma utskick samtidigt. Det gör det enkelt att korrekturläsa och förhandsgranska alla dokument innan de skickas ut – vilket minskar risken för fel.