3-1_komma-igang2.jpg

Så här kommer du igång

Varje steg mot en mer digitaliserad organisation med elektroniska flöden är bra. Vänta inte med att börja -  jobba proaktivt, inte reaktivt. Vår expert tipsar om några grundläggande saker att tänka på.

Vilket är det första steget i när man ska komma igång?

– Det första steget är att kontakta oss på PostNord Strålfors. Vi erbjuder gratis konsultation till alla som är intresserade av EDI. Det innebär att vi tillsammans sätter oss ner och diskuterar verksamhetens behov och utmaningar och hur vi kan hjälpa till för att lösa dem. Under konsultationen får man alltså tillgång till vår erfarenhet och kunskap, helt kostnadsfritt!

– I stort sett alla företag och organisationer har någon form av långsiktig strategi med affärsmål eller andra mål för verksamheten. Vi har kunskapen och metoderna för att översätta dessa mål till praktiska handlingsplaner. Med vår långa erfarenhet av EDI kan vi rekommendera rätt lösning för varje kund och situation, samt se till att genomförandeplanen blir rimlig i förhållande till driften av den dagliga verksamheten. Det slutliga målet är alltid effektivitet och affärsnytta.

Kan man börja i liten skala och bygga ut EDI-lösningen i ett senare skede? 

– Varje steg mot en mer digitaliserad organisation med elektroniska flöden är bra. Med PostNord Strålfors EDI-lösning går det utmärkt att börja i liten skala och sedan bygga ut den.

– Däremot bör man alltid fråga sig vad man vill uppnå med förändringen, så att man jobbar mer proaktivt än reaktivt. Digitaliseringsprojekten initieras ofta för att man måste lösa något problem. Vi ser hellre att projekten är proaktiva.

– Efter en dialog med oss väljer många företag och organisationer att använda alla de möjligheter som ett flexibelt EDI-system innebär. Och det är bra av flera anledningar. Dels förvandlas projektet från att vara något kostsamt och nödvändigt ont till att bli ett affärsdrivande projekt som förtydligar verksamhetens mål.

Vilka är de vanligaste frågorna som PostNord Strålfors hjälper till att reda ut?

– Det är viktigt att diskutera alla variabler redan i starten. En organisation eller ett företag påverkas olika mycket av digitaliseringen beroende på målsättning. Man kan alltid räkna med någon form av integration av de egna systemen, så därför gör vi först en inventering tillsammans.

– Vilka lösningar man sedan väljer att implementera beror på vad man ska använda EDI till. Tillsammans diskuterar vi fram hur lösningen ska fungera och hur den ska integreras 
med verksamhetens befintliga system. På så sätt blir vi kundens bollplank när det gäller frågor om ekonomisk långsiktighet, marknadsföring, affärsnytta och strategi.

– Vi kan även erbjuda flera kringtjänster, som exempelvis vår uppskattade Onboarding-tjänst, som underlättar för dina kunder och leverantörer under omställningen.

– Vi kan även erbjuda flera kringtjänster, som exempelvis vår uppskattade Onboarding-tjänst, som underlättar för kundens underleverantörer att hänga med i förändringen. Vi kan också hjälpa våra kunder att få mer personaliserad och effektiv kundkommunikation. 

Fler expertintervjuer

16-9_varfor-EDI.jpg

Varför behöver jag EDI?

Oavsett om du är "säjare" eller "köpare" och oavsett om du är intresserad av att lösa hanteringen av ordrar eller av fakturering, så kan vi hjälpa dig. Så här säger vår expert om "varför".

16-9_mojligheter-med-EDI.jpg

Konkret nytta med EDI

Vår expert tipsar om några saker du kanske inte har tänkt på. Som mindre lagerhållning, färre felkällor och mindre administration. Med EDI blir ditt företag flexiblare och du kan snabbt ställa om produktionen när dina handelspartners kör erbjudanden eller kampanjer

Ta hjälp av våra experter

Det börjar med ett samtal... Du som har frågor eller funderingar kring vilka fördelar just ditt företag kan få med EDI är välkommen att kontakta oss. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning som hjälper dig att ställa rätt frågor internt.