3-1_mojligheter-med-EDI.jpg

Den konkreta nyttan

Mindre lagerhållning, färre felkällor och mindre administration. Med EDI blir ditt företag effektivare och din personal kan fokusera på rätt saker.

Vår expert tipsar om några saker du kanske inte har tänkt på.

Vilka lösningar passar olika verksamheter?

– Vissa kunder har redan satsat mycket på sina interna system, men vet inte hur de ska hantera datatrafiken till sina handelspartners i förhållande till de system dessa använder. Informationen kan behöva anpassas till olika branschstandarder, nationella standarder, kundunika format eller internationella standardformat. PostNord Strålfors EDI-tjänst gör att en kund kan nå alla handelsparter, oavsett var i världen de befinner sig eller vilken standard de använder.

– Incitamentet till en EDI-lösning kommer oftast utifrån. En myndighet, kommun eller ett företag får nya krav på sig som de måste agera på. Andra kommer till oss för att de inte är nöjda med sin nuvarande leverantör eller för att de har svårt att effektivisera sina processer. Efter ett samtal med oss med inser de snabbt potentialen med ett helt digitaliserat handelsflöde.

Innebär EDI alltid en stor investering?

– Inte nödvändigtvis. Vi har kunder som prioriterar en hög grad av automatisering av ordrar, kvittenser, lagersaldo, inventering och fakturering för att få kostnadseffektivitet. 
Sådana kunder behöver en leverantör som sköter hela EDI-flödet och det kan vi hjälpa dem med.
Men lösningarna kan också vara mindre och enkla. Gemensamt är att värdet alltid är rejält mycket större än investeringen. Och det värdet lever vidare över tid.

Vilka är vinsterna med att använda rätt EDI-lösning?

– Det finns ofta påtagliga vinster av en utbyggnad av företag och organisationers EDI-system, som till exempel mindre lagerhållning, färre felkällor och mindre administration. Framförallt blir företaget effektivare och kan fokusera på rätt saker. PostNord Strålfors EDI stödjer även transport- och logistikflöden och spelar en viktig roll i distributionskedjan för företag med en sådan affärsverksamhet.

Vad är unikt med PostNord Strålfors erbjudande?

– Det är helt klart vår långa erfarenhet och kunskap av komplexa handelsflöden och hur de fungerar i praktiken. Då talar jag både om B2B-företags kundkommunikation och deras krav internt. EDI-lösningar kan hjälpa företag att strategiskt positionera sig där de vill vara.
Att bara översätta olika format eller rent tekniskt integrera en kunds system löser inte problemen. Det handlar om att förstå handelsflödet och ha erfarenhet av de organisatoriska utmaningarna. Vi har den kunskapen och vi är ett stöd under hela planeringsfasen. 


Är EDI enkelt att integrera med andra system?

– PostNord Strålfors har flera lösningar som är enkla att bygga ut och integrera med andra system. Jag vill också nämna att PostNord Strålfors är väl rustade inför den digitaliseringsprocess som pågår i Sverige och att vi redan är en accesspunkt i det europeiska e-handelsnätverket PEPPOL.

Vilka omställningar behöver man göra vid implementeringen av en EDI-lösning?

Att implementera ett mindre EDI-system innebär inga stora omställningar eller risker. Om vi pratar om större projekt, med många integrationer till olika affärssystem, och där man vill nyttja hela styrkan i en EDI-lösning vad gäller kundrelationer och marknadsföring, så kan implementeringen vara mer komplex.

– Den här typen av affärer involverar hela kundens organisation – från IT till marknad, ekonomi och ledning. För att få en smidig övergång måste organisationen förbereda sig och bestämma sig för åt vilken riktning man vill styra sitt företag. Rätt positionering är många gånger avgörande för om verksamheten ska kunna utvecklas på rätt sätt inför framtiden. Här ger en flexibel och rätt anpassad EDI-lösning stora konkurrensfördelar.

Om jag är intresserad av EDI – var börjar jag?

– Kontakta oss om du är intresserad av de möjligheter EDI-lösningar öppnar upp för. De flesta företag vi inleder en dialog med har en tydlig affärsstrategi, men de behöver hjälp med att nå dessa mål rent tekniskt. Det hjälper vi till att reda ut, för att sedan implementera EDI-lösningen så att den fungerar med andra befintliga system. Vi hjälper kunden hela vägen.

Fler expertintervjuer

16-9_varfor-EDI.jpg

Varför behöver jag EDI?

Oavsett om du är "säjare" eller "köpare" och oavsett om du är intresserad av att lösa hanteringen av ordrar eller av fakturering, så kan vi hjälpa dig. Så här säger vår expert om "varför".

16-9_komma-igang.jpg

Hur kommer jag igång med EDI

Varje steg mot en mer digitaliserad organisation med elektroniska flöden är bra. Vänta inte med att börja - jobba mer proaktivt än reaktivt. Vår expert tipsar om några grundläggande saker att tänka på.

Ta hjälp av våra experter

Det börjar med ett samtal... Du som har frågor eller funderingar kring vilka fördelar just ditt företag kan få med EDI är välkommen att kontakta oss. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning som hjälper dig att ställa rätt frågor internt.