3-1_varfor-EDI.jpg

Varför behöver jag EDI?

Oavsett om du är "säljare" eller "köpare" och oavsett om du är intresserad av att lösa hanteringen av ordrar eller av fakturering, så kan vi hjälpa dig. Så här säger vår expert om "varför".

Varför behöver man egentligen en EDI-lösning och varför väljer man att utveckla en från första början?


– Ja, det beror lite på om man är vad vi kallar ”säljare” eller ”köpare”. Om man säljer sina produkter till andra företag får man ofta förr eller senare krav på sig att börja skicka sina fakturor osv elektroniskt. Om man har rollen som köpare så vill man ofta förenkla processer, skaffa sig överblick över alla transaktioner eller arbeta automatiskt och digitalt med orderhantering, uppföljning, elektronisk fakturering osv.

Vilka branscher lämpar sig PostNord Strålfors EDI-lösning för?


– Vi har kunder inom alla B2B- och B2C-branscher. De har då rollen som både köpare och säljare, det vill säga att de använder EDI-lösningen i kontakten med sina kunder eller underleverantörer, eller både och. Dagligvaruhandeln, energibolag, kommuner och statliga verk och banker, men även el-, telecom- och försäkringsbolag m.m. EDI kan göra nytta överallt. 

Är det svårt att komma igång med EDI? – Vi rekommenderar att man alltid börjar med en behovsanalys. Kunderna vet ofta själva vad de vill åstadkomma med sin EDI-lösning. Vi hjälper dem sedan att identifiera de krav och förutsättningar som finns. Att vara förberedd är det absolut bästa sättet att undvika problem. 


En del av företag har mindre EDI-lösningar. Vilket är det första steget i en vidareutveckling? 


– Det vanligaste är att företaget får krav på sig att skicka elektroniska fakturor till de företag man säljer till. Eller så vill man ta hand om inkommande fakturor på ett effektivare sätt för att få bort felkällor, förenkla attesteringen och spara tid. 

Vilka fördelar är det som företagen vill åt i första hand?


– När företag växer och får större kundvolym skapas ofta nya behov och frågeställningar som: ”Vad skulle hända om vårt företag fick alla ordrar elektroniskt?” ”Kan vi automatisera hela beställningsflödet?” ”Kan vi minska våra ledtider, vårt lager och bygga ihop EDI-lösningen med befintligt ekonomisystem och lagersystem?”. – När sådana tankar väl har satt igång inser företaget ganska snabbt nyttan med EDI. Då förstår de också att ett utbyggt EDI-system kan vara nyckeln till om företaget blir framgångsrikt eller inte. Om företagets EDI-lösning är flexibel blir också verksamheteten flexibel. 


Finns det fördelar med en EDI-lösning som företag kanske till en början inte tänker på, men som de ofta är snabba med att nyttja när de väl har en EDI-lösning på plats?


– Oftast har företagen tagit reda på fördelarna med EDI innan de kontaktar oss. De mest framgångsrika företagen diskuterar EDI-lösningar redan i strategifasen, som en grund för de affärer som man vill göra i framtiden.


– När EDI-lösningen väl är implementerad i verksamheten ser företagen snabbt nyttan, som minskad lagerhantering, administration kring transaktioner samt minskade felkällor.


Hur kan företag förbereda sig på rätt sätt? – PostNord Strålfors är en av Sveriges största leverantörer av EDI-tjänster, och vi har hållit på sedan 1986. Jag har själv jobbat med EDI-lösningar i över 30 år och inom vår organisation finns en oerhört stor kunskap inom ämnet. Vi kan EDI och kan därför ta ansvar för det våra kunder vill åstadkomma med sin EDI-lösning.


– Exempelvis hjälper vi företag att reda ut och dokumentera de tekniska förutsättningarna, specificera alla definitioner och ser till att företagets handelspartners får information på de sätt de önskar. Vi gör sedan en handlingsplan och integrerar EDI med företagets befintliga system. 


– Onboarding är ett annat tjänsteerbjudande vi har och som innebär att vi på PostNord Strålfors tar ansvaret för att dina handelspartner hänger med på tåget. Många företagare är oroliga för att deras EDI-satsning ska skapa störningar för deras kunder eller leverantörer. Vi tar ansvar för att denna förflyttning går smidigt.

Om jag vill veta mer om EDI – hur går jag tillväga?


– Då tycker jag att du ska kontakta oss. Första steget är att skaffa sig mer kunskap om EDI – och den kunskapen kan du få av oss. Vi kommer gärna och berättar om de möjligheter som finns med EDI.

Fler expertintervjuer

16-9_mojligheter-med-EDI.jpg

Konkret nytta med EDI

Vår expert tipsar om några saker du kanske inte har tänkt på. Som mindre lagerhållning, färre felkällor och mindre administration. Med EDI blir ditt företag flexiblare och du kan snabbt ställa om produktionen när dina handelspartners kör erbjudanden eller kampanjer

16-9_komma-igang.jpg

Hur kommer jag igång med EDI

Varje steg mot en mer digitaliserad organisation med elektroniska flöden är bra. Vänta inte med att börja - jobba mer proaktivt än reaktivt. Vår expert tipsar om några grundläggande saker att tänka på.

Ta hjälp av våra experter

Det börjar med ett samtal... Du som har frågor eller funderingar kring vilka fördelar just ditt företag kan få med EDI är välkommen att kontakta oss. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning som hjälper dig att ställa rätt frågor internt.