3-1_supplier-eInvoiceB2B.jpg

Supplier eInvoice B2B

Det här är lösningen för dig som behöver hantera inkommande elektroniska fakturor från leverantörer. Den ger dig hög datakvalitet, enhetlighet och sparar tid. All data hamnar på ett ställe och fakturorna blir lättare att attestera.

Supplier eInvoice B2B hanterar inkommande e-fakturor från underleverantörer. Lösningen ser till att fakturorna innehåller rätt data och ger hög kvalitet. Fakturorna kan sedan integreras med dina egna rutiner, granskas, godkännas och attesteras automatiskt.

Digitalisering möjliggör automatisering

Att ta emot och gå igenom leverantörsfakturor manuellt tar tid och kräver mycket resurser. Pdf:er, pappersfakturor eller scannade dokument behöver alla hanteras manuellt. Kontroller ska utföras, ordrar checkas och fakturor attesteras.

Med ett automatiserat flöde kommer du snabbt att se resultat – både i organisationen och på sista raden. PostNord Strålfors Supplier eInvoice B2B hanterar inkommande e-fakturor från underleverantörer och ser till att fakturorna innehåller rätt data och rätt information. Fakturorna integreras med företagets rutiner och de granskas, godkännas och attesteras automatiskt.

PostNord Strålfors hjälper dig att få hela systemet på plats. En del företag har redan kommit igång med orderhantering via EDI, men har kanske avvaktat med att kräva att inkommande fakturor ska vara elektroniska. Historiskt sett har det funnits olika regler eller standarder för hur formaten ska utformas, och det kan vara kostsamt att specialutveckla 1-1-förhållanden mellan kund och leverantör. 

Så här kommer du igång

Vi börjar med att reda ut dina förväntningar på lösningen. Varför har du börjat fundera i de här banorna? Vilka problem vill du lösa? Hur är mognaden inom just din bransch för att arbeta på det här sättet? Hur ska era leverantörer prioriteras för bästa möjliga effekt på investeringen?

PostNord Strålfors har alla verktyg, men först när förutsättningarna och förväntningarna retts ut kan vi börja fundera på hur vi ska paketera lösningen.

Lösningen och leverantörerna

Övergången till att ta emot elektroniska fakturor påverkar naturligtvis dina övriga system. Specifikation, integration och utveckling väntar. Men lösningens framgång avgörs av hur du får med dig dina leverantörer på tåget. Därför är våra Onboarding-tjänster tätt förknippade med det här arbetet. En smidig onboarding ger minimala störningar i det dagliga arbetet, vilket sparar tid och pengar för alla parter.

Onboarding är avgörande

Vi kontaktar dina leverantörer en efter en, och reder ut hur och på vilket sätt de kan skicka elektroniska fakturor. Våra lösningar hanterar alla standarder och levererar data till ditt system så som du vill ha den. Om kunden har önskemål om att få skicka e-fakturor i ett eget unikt format, diskuterar vi förutsättningarna innan vi tar oss an uppgiften.

PostNord Strålfors tjänst Supplier eInvoice B2B är lösningen som hanterar inkommande elektroniska fakturor från dina leverantörer. Det är tillsammans med våra tjänster Onboarding och ibland Webb EDI som effekten skapas.

Kontakta oss

Behöver du få bättre ordning på dina inkommande e-fakturor från underleverantörer?  Behöver du säkerställa kvaliteten på datan innan den hamnar i dina övriga affärssystem? Kontakta oss så pratar vi vidare.

Fler lösningar inom Business Integration Management

16-9_eProcurement.jpg

eProcurement

Vår lösning eProcurement hanterar inköp från leverantörer. Det är lösningen för dig som behöver en bättre orderhantering inom Purchase to Pay-processen (P2P).

16-9_eOrder.jpg

eOrder

eOrder är lösningen för att hantera inkommande ordrar från kunder. Den hjälper dig att skapa ordning och effektivisera flödet inom Order to Cash-processen.

16-9_eInvoiceB2B.jpg

eInvoice B2B

E-fakturor mellan företag är PostNord Strålfors hemmaplan i över 30 år. Vi kan minska din administration, bygga bort felkällor och öppna upp för de möjligheter som kommer av automatisering. För dig som är leverantör till offentlig sektor är den här lösningen perfekt.

Fler relaterade tjänster

eArchive-16-9_2.jpg

eArkiv

Med eArkiv kan du lätt lagra all inkommande och utgående fysisk och digital kommunikation, både manuellt och automatiskt. På så sätt minimeras hanteringen av datan. Det ger dig effektivare processer som höjer kundupplevelsen.

Mailroom-solutions_16-9.jpg

Mailroom Solutions

Lägg inte tid på att föra in inkommande digital och fysisk kommunikation i IT-systemen – hantera den automatiskt istället.

Scanning-puff-16-9.jpg

Invoice Scanning

Med Invoice Scanning digitaliseras dina inkommande fysiska fakturor. Det förenklar din administration och minimerar kostnaderna.