eArkiv

Säkra din kommunikation genom elektronisk arkivering. Det ger en snabb, flexibel och kostnadseffektiv tillgång till alla typer av data – dygnet runt.

e-Archive_Stralfors_875x580.jpg

Med eArkiv får du en snabb, flexibel och kostnadseffektiv tillgång till ett digitalt arkiv, antingen via ett separat system eller via internet.

Genom lösningen arkiveras all din information på samma ställe, oavsett om den är elektroniskt genererad eller pappersgenererad. Det minskar kostnaderna för administration, arkivering och sökningar, samtidigt som det ökar produktiviteten.