Handdatorer för EDI-lösningar

Strålfors handdatorlösning är en tilläggstjänst till Strålfors EDI som effektiviserar din order- och lagerhantering. Du får snabbare leveranser och risken för fel minskar betydligt.

Förenkla din order- och lagerhantering

Lösningen ger dig tillgång till enkla och effektiva funktioner för inventering och order, inklusive etikettutskrifter.

Handdatorn har streckkodsläsare och en handdatorapplikation, utvecklad av PostNord Strålfors, som följer internationell standard.

Överföringen görs via ett bordsställ kopplat till modem eller PC. Väljer du det senare kan du enkelt integrera orderhanteringen med ditt ekonomisystem.

Branschoberoende system

Som leverantör tar du emot alla order i format som du själv väljer, vilket gör systemet branschoberoende. PostNord Strålfors handdator har användare och leverantörer inom allt från sjukvård till handel och industri och vi har både stora och små företag som kunder.

PostNord Strålfors sköter all uppdatering av programvaran i handdatorn och tar dessutom hand om registren över vilka leverantörer handdatorn kan kommunicera med.

Leverantör – ordermottagning

När du är leverantör i PostNord Strålfors handdatorsystem kan du ta emot order från alla handdatorer anslutna till tjänsten. Du får ordern på det sätt du önskar. Edifact är standard, men du kan också välja till exempel XML eller fax.

Serviceavtal

PostNord Strålfors erbjuder serviceavtal på handdatorutrustningen. Det innebär att vi skickar ut ersättningsutrustning samma dag om du anmäler fel till vår kundsupport före klockan 15.

Kundspecifika lösningar

Vi kan även installera dina egna applikationer i handdatorn om så krävs. Det kan krävas om du har kundgruppsunika flöden eller flöden som inte ingår i PostNord Strålfors handdatorapplikation. Vi tar i så fall hand om uppdatering även av den programvaran på samma sätt som för vår egen applikation.