Multichannel Input Management

Sluta lägg tid på att föra in inkommande digital och fysisk kommunikation i IT-systemen. Med Multichannel Input Management hanteras kommunikationen automatiskt – oberoende av kanal. Data från allt från brev till digitala brevlådor och webbportaler läses in och skickas vidare via säkra gränssnitt till rätt IT-system och till rätt mottagare.

MIM_872px_NY.jpg

Med PostNord Strålfors Multichannel Input Management hanteras kommunikationen automatiskt – oberoende av kanal.

Mängden data som kommer från elektroniska kanaler, exempelvis e-post, digitala brevlådor och webbportaler, ökar ständigt. Dessutom skapar användningen av nya kommunikationskanaler ytterligare mängder indata som behöver hanteras.

Automatiserad datahantering

Med hjälp av Multichannel Input Management samlas all inkommande kommunikation. Fysisk kommunikation digitaliseras med hjälp av PostNord Strålfors lösning Scanning medan elektronisk kommunikation hanteras med hjälp av ett Digital Input Management System, DIMS. Till sist konverteras data till rätt format för dina IT-system och distribueras via säkra gränssnitt till de system där informationen behövs.

PostNord Strålfors Multichannel Input Management

Fullt systemintegrerad lösning

Lösningen är fullt integrerad med dina dokumenthanteringssystem, så som CRM (Customer Relationship Management), ERP (Enterprise Resource Planning), e-mail och ESDH (Electronic System of Document Handling).

Molnlösning som ger flexibilitet och full kontroll

Multichannel Input Management är en molnlösning – eller Software as a Service, SaaS, om man så vill – som gör att du enkelt kan styra och kontrollera din inkommande kommunikation genom olika mjukvaruprogram:

 • Keying client – Identifiering och validering av inkommande data.
 • Rules manager – Regelhantering för datadistribution och dataoptimering anpassat efter ditt system.
 • Rules tester – Test av distributionsreglerna.
 • Modul för administration och statistik.

Smarta tilläggstjänster

Automatisk filkontroll och filskapande
En funktion som automatiskt kontrollerar om ett ärende existerar i filsystemet. Om ärendet inte finns skapas en ny fil automatiskt, vilket besparar mycket manuellt arbete.

Varför Multichannel Input Management?

Sparar resurser och minskar administrationen
En automatisk datahantering med enhetliga och effektiva regler för all inkommande kommunikation minimerar administrationen, vilket gör att ni kan använda era interna resurser bättre.

Ger överblick
Lösningen är även ett kraftfullt ledningsverktyg som ger en fullständig översikt av all inkommande kommunikation – både totalt och segmenterat för enskilda kanaler.

Hög säkerhet
Multichannel Input Management levererar information med framtidssäkrad teknik via säkra system, som integreras i de dokumenthanteringssystem som du använder.

Efterlever EU-lagstiftningen GDPR
Multichannel Input Management är anpassad efter all gällande lagstiftning, inklusive EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Läs mer om GDPR:
Ta tag i EU-förordningen eller riskera miljonböter

Många nöjda kunder
PostNord Strålfors är en av Nordens största och säkraste leverantörer av digitalisering och spridning av post. Multichannel Input Management är en välanvänd lösning med väldokumenterade goda resultat och många nöjda kunder, allt från stora företag till kommuner och statliga organisationer.

Fler fördelar med Multichannel Input Management

 • Framtidssäkrad för kommande kommunikationskanaler
 • Direkta och indirekta tid- och kostnadsbesparingar
 • Lättöverskådlig struktur av inkommande kommunikation
 • Styr kommunikationen enkelt efter dina behov
 • Enhetlig hantering av alla kommunikationskanaler
 • Full överblick – totalt och uppdelat per kanal
 • Din data ägs av dig
 • Programuppdateringar ingår för alla användare