Digital Signering

Få dokument korrekt ifyllda, påskrivna och returnerade till dig inom några timmar istället för några veckor. Med Digital Signering minimeras ledtider och mentala trösklar. Det ökar din andel slutna avtal.

Långsamt med papper

Med fysiska dokument tar det mellan 6 till 18 dagar att få tillbaka ett ifyllt och signerat papper. Och när de väl kommer tillbaka är det en stor andel som är felaktigt ifyllda och därför behöver skickas tillbaka igen. Med Digital Signering minimeras ledtider och mentala trösklar. Det ökar din andel slutna avtal.

Ett exempel är låneansökningarna till en svensk bank där 12 procent av alla ansökningarna var inkorrekt ifyllda. Det skapar onödig administration som äter upp resurser helt i onödan.

Med så långa ledtider finns det även en risk att en potentiell kund hinner trilla över ett annat erbjudande och i slutänden väljer en annan leverantör.

Supersnabb digital signering med rätt ifyllda dokument

Med digital signering minskar returtiden från veckor till dagar. Erfarenheten visar att redan inom en timme så har upp till 20 procent skickat tillbaka ett korrekt ifyllt dokument. Inom 24 timmar har andelen ökat till 50 procent. Och efter i genomsnitt två till tre dagar har samtliga dokument signerats. Det gör att antalet tappade avtal minimeras.

Automatiserat snabbt arbetsflöde, optimerad affärsprocess

Eftersom lösningen automatiserar dina interna arbetsflöden så optimeras hela din affärsprocess. Du kan även använda dokumentmallar som gör utskicken ännu snabbare. Det går dessutom att i realtid se hur det går med underskrifterna hos mottagarna, vilket gör att du får full koll på signeringsprocessen.

Enkelhet tar bort mentala trösklar

Digital Signering är väldigt enkel att använda, både för dig som avsändare och för mottagaren. Det gör att du tar bort de mentala trösklar som gör att mottagaren skjuter på att returnera ditt dokument.

Mottagaren får ett e-postmeddelande med en länk som leder till dokumentet. Där visar en animerad blå pil exakt var mottagaren behöver fylla i eventuella uppgifter och var denne ska signera. Och om mottagaren glömmer bort att signera dokumentet så skickar systemet automatiskt en påminnelse efter ett par dagar.

Hög säkerhet och GDPR-kompabilitet

Säkerhetsnivån kan anpassas efter behovet. Om innehållet inte är känsligt så rekommenderar vi en enklare säkerhet för att minimera de mentala trösklar som försenar signeringsprocessen hos mottagaren. Men det går att lägga på tvåfaktorsautentisering med exempelvis lösenord och kod via sms. Du kan även välja att lägga in identifikation med e-legitimation, exempelvis BankID och NemID, för extra känsliga dokument.

Digital signering med ytterligare ett lager av säkerhet tack vare att hanteringen av persondata är automatiserad så att det är få eller inga personer involverade. Lösningen är dessutom GDPR-kompatibel.

Digital signering: Verifierbara dokument

Genom funktionen Online Verification Tool kan man verifiera att ett dokument verkligen stämmer med ursprunget, så att det inte har modifierats i efterhand.

Skalbar och flexibel molnbaserad lösning

Digital Signering är en flexibel molnlösning som enkelt skalas upp och ned efter dina behov. Eftersom den inte behöver installeras i dina IT-system så är det möjligt att få lösningen i drift inom endast 48 timmar. Flexibiliteten gör det även möjligt att sätta upp olika typer av signeringsflöden med flera olika personer.

Annika-Sjodin_PostNord-Stralfors_500px_Bg-grey-WG1.jpg
Annika Sjödin
Account Manager

Kom igång med Digital Signering
Behöver du säkra upp datakvaliteten i dokument som skickas till dig? Vill du minska tiden det tar att få tillbaka signerade dokument? Inom 48 timmar från påskrivet avtal kan du ha en lösning som förenklar och effektiviserar din signeringsprocess.

+46 (0)76 125 24 25
annika.sjodin@stralfors.se

Skicka ett meddelande