Automatiserad distribution av självtester

I efterdyningarna av pandemin sitter många av landets regioner på en stor vårdskuld. Samtidigt är många medborgare mindre benägna att ta sig fysiskt till vårdcentralerna. Det proaktiva arbetet att upptäcka och bekämpa sjukdomar måste fortsätta. Med provtagning i hemmet kan fler medborgare testas på kortare tid och vårdskulden minskas.

Packa upp till 4000 självtester i timmen

Postnord Strålfors erbjuder både automatisk och manuell packning och utskick av självtester inom vården. Som den enda leverantören i Sverige kan vi packa upp till 4000 självtester i timmen. Det möjliggör en mer tids- och kostnadseffektiv produktion som ger fler chansen att genomföra självtester i hemmet. Med hög patientsäkerhet och fullständig spårbarhet ser vi till att processen löper så smidigt som möjligt.

Automatiserad distribution av självtester effektiviserar hanteringen

  • Unik lösning för svenska marknaden – Strålfors är den givna leverantören för regioner och andra vårdgivare som vill skicka många självtester, snabbt och säkert med hjälp av en högautomatiserad process.
  • Ökad patientsäkerhet - Den automatiserade processen möjliggör hög patientsäkerhet. I flödet matchas provröret till rätt individ med en personlig kod vilket minimerar risken för förväxlingar och värnar om individens integritet.
  • Fullständig spårbarhet - Tack vare den automatiska processen erbjuder vi fullständig spårbarhet över testutskicket, från den maskinella paketeringen till inlämning för distribution.
  • Kostnadseffektivt - Vår maskin kan packa upp till 4000 självtester i timmen vilket är betydligt mer än en manuell process där kapaciteten ligger på cirka 60 självtester. Resultatet blir därför mer tids- och kostnadseffektivt.
  • Lagerhållning och koll på hållbarheten - Vi lagerhåller materialet, sköter packningen i våra egna lokaler med rekommenderat material och säkerställer provrörens hållbarhet under hela livslängden.

Din partner för säkra, kvalitetssäkrade flöden

Strålfors sätter säkerheten och medborgarens integritet i fokus i hela kedjan. Våra processer är skräddarsydda för att hantera utskick av känsliga uppgifter i linje med GDPR.

Den automatiserade lösningen är utvecklad i samarbete med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland samt Karolinska Universitetslaboratoriet, vilket resulterar i en lösning anpassad till verkliga användarbehov.

”För de vårdgivare som vill arbeta proaktivt med att minska vårdskulden råder det ingen tvekan om att en automatiserad lösning för distribution av självtester är den mest effektiva vägen att gå” - Siv Gustafsson, Nordisk Produktchef på Postnord Strålfors.

Automatiserad process för självtester i 5 steg

  1. Regionen säkerställer vilka medborgare som är i behov av ett testkit  och skickar en fil till Strålfors med mottagaradresser.
  2. Maskinen packar ihop rätt material, där en personlig kod på provröret automatiskt matchas med rätt individ, vartefter självtestet skickas ut till medborgaren. Tack vare användningen av koder blir flödet helt avpersonaliserat, med minimal risk för förväxlingar.
  3. Medborgaren får hem sitt självtest, tar testet och skickar provet till regionens utsedda labb för analys.
  4. Labbet tar emot provet och kan genom den personliga koden identifiera vems provröret är för att påbörja analys.
  5. Regionen skickar en fil med provsvar till Strålfors som sedan skickar provsvaret digitalt eller fysiskt till medborgaren.

Specialförsändelser som kräver manuell hantering?

För vårdgivare som har udda eller färre försändelser kan vi även tillgodose manuell paketering av självtester.

Calle-Khan_500px_Bg_Grey-WG1.jpg
Calle Khan
Key Account Manager

Vi hjälper dig att komma i gång
Lösningen kräver en standardisering av en viss del av materialet, där Strålfors kan stötta från start till mål. Kontakta Calle Khan för mer information, så hittar vi tillsammans den bästa lösningen för er!

+46 (0)76 6950883
calle.khan@stralfors.se

Skicka ett meddelande

Inspiration och fördjupning

PayEx samarbete med Strålfors säkrar utskicken av pappersförsändelser

PayEx samarbete med Strålfors säkrar utskicken av pappersförsändelser

PayEx levererar betalningslösningar och erbjuder tjänster inom hela Norden. Varje månad skickar företaget närmare två miljoner pappersförsändelser till kunder. När PayEx egen printshop växte ur sina lokaler inleddes samarbetet med Strålfors för att utveckla affären och säkra utskicken av pappersförsändelser så som fakturor och kravbrev.

Coop_16-9_Foto-cred.jpg

Så skapar Coop hållbar kommunikation

Coop är en av Sveriges största livsmedelskedjor med näthandel och 800 butiker över hela landet. Sedan 2010 har de ett strategiskt samarbete med PostNord Strålfors. – PostNord Strålfors agerar som en verklig samarbetspartner. De försöker hela tiden hitta lösningar och förbättra affären för oss som kund, säger Jonas Taube, reklamchef på Coop.

Print Solutions

Print Solutions

Omvandla din data till fysisk kommunikation och fysiska produkter – precis när du behöver det. Med Print Solutions behöver du inte tänka på produktion, distribution eller lagerhållning.