Scanning

Sluta lägg tid på att hantera inkommande fysisk kommunikation – med lösningen Scanning digitaliseras fysisk kommunikation – allt från brev till böcker – och skickas till de IT-system där informationen behövs.

ima122715_web_landscape.jpg

Med hjälp av PostNord Strålfors lösning Scanning, slipper du lägga onödig tid och resurser på inkommande brev.

Även i den digitala tidsåldern förekommer det en hel del fysisk kommunikation. För att tillgängliggöra denna för hela organisationen behövs den digitaliseras – en process som tar tid från din kärnverksamhet.

Automatiserad datahantering

Med hjälp av lösningen Scanning digitaliseras inkommande fysisk kommunikation genom skanning. Informationen konverteras till rätt format för dina IT-system, samtidigt som den förses med metadata som talar om vad informationen handlar om. Till sist skickas kommunikationen vidare till de IT-system där informationen behövs.

PostNord Strålfors Scanning

Lösning till post, fakturor, formulär och fysiska arkiv

Post Scanning
Post Scanning är en lösning för elektronisk distribution av inkommande fysiska brev. Breven digitaliseras, klassificeras och levereras elektroniskt till ett dokumenthanteringssystem eller som e-post. Inkommande data kan även analyseras för att ytterligare effektivisera din verksamhet. Leveranser sker från klockan 09.00, måndag till fredag.

Invoice Scanning
Med Invoice Scanning skickas dina pappersfakturor och elektroniska fakturor direkt till PostNord Strålfors som sedan levererar fakturorna digitalt till ditt elektroniska fakturahanteringssystem – så för dig återstår det bara att godkänna fakturan.

Lösningen hanterar storskaliga fakturaflöden med systematiserad fakturascanning, indatakontroll och datatolkning. Den klarar även av alla krav på formatkonvertering. En automatiserad digital fakturahantering ger en hög verkningsgrad och är en förutsättning för att utnyttja ett bolags ERP-system maximalt.

Forms Scanning
Med Forms Scanning skannas alla typer av pappersbaserade blanketter – allt från enkäter och formulär till kontrakt och svarskort. Därefter tolkas informationen i dokumentet genom intelligent datafångst där även kryssrutor, fritext, streckkoder och signaturer känns igen. Efter detta verifieras informationen innan dokumentet levereras elektroniskt.

Archive Scanning
Archive Scanning är en lösning för digitalisering av fysiska arkiv, inklusive tekniska dokument och böcker. För att kunna garantera en korrekt och skalenlig återgivning har PostNord Strålfors utvecklat en lösning med färgskanning för exempelvis bygglovshandlingar, ritningar, kartor och böcker.

Archive Scanning skapar tillsammans med lösningen eArchive en effektivt helhetslösning för digitalisering av stora mängder fysiska dokument.

Smarta tilläggstjänster

  • Archive Analysis – analys av ditt fysiska arkiv för att underlätta digitaliseringsprocessen.
  • Data Recording – professionell manuell inmatning av data som inte kan maskininläsas.
  • Physical Archiving – säker lagring av fysiska dokument som har digitaliserats

Varför Scanning?

Framtidssäkrade dokument
Dokument som digitaliserats med lösningen Scanning klarar alla framtida hanteringskrav.

Sparar resurser och minskar administrationen
Digitalisering av fysisk kommunikation med enhetliga och effektiva regler minimerar administrationen, vilket gör att ni kan använda era interna resurser bättre.

Hög säkerhet
Scanning levererar information med framtidssäkrad teknik via säkra system, som integreras i de dokumenthanteringssystem som du använder. Lösningen är certifierad enligt informationssäkerhetsstandarden ISO 27001 och ledningssystemstandarden ISO 9001.

Efterlever EU-lagstiftningen GDPR
Scanning är anpassad efter all gällande lagstiftning, inklusive EU:s dataskyddsförordning GDPR.
Läs mer om GDPR: Ta tag i EU-förordningen eller riskera miljonböter

Många nöjda kunder
PostNord Strålfors är en av Nordens största och säkraste leverantörer av digitalisering och spridning av post. Scanning är en välanvänd lösning med väldokumenterade goda resultat och många nöjda kunder, allt från stora företag till kommuner och statliga organisationer.

Fler fördelar med Scanning

  • Direkta och indirekta tid- och kostnadsbesparingar
  • Enkelt att ansluta
  • Kvalitetskontroll och löpande uppföljning servicenivåer
  • Flexibilitet vid förändringar
  • Skalbarhet – utöka omfattning av tjänsten vid behov