Produktionsplan

Produktionsplan med planeringsschema kan laddas ned som Excelfil. Fyll i formuläret och skicka till den angivna mailadressen i Excelfilen.

 Ladda ned Produktionsplan

Frågor och mer information

Frågor om Produktionsplanen skickas till prognoser@stralfors.se.
För mer information se Särskilda Villkor för vald Tjänst samt PostNord Strålfors Allmänna Villkor (SAV) som finns publicerade på sidan Villkor och material.