Vi är din digitaliseringspartner

Världen förändras och med den förutsättningarna för god kommunikation. Vi har lösningarna dina kunder kräver för både digitala och fysiska kanaler. Du hittar mer företagsinformation på stralfors.com.

Nordiskt företag

Nordiskt företag

PostNord Strålfors har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland med totalt cirka 700 anställda. Med det gemensamma målet att vara våra kunders strategiska partner för digitalisering samarbetar vi inom Norden för att kontinuerligt utveckla vårt erbjudande och nordiska plattform. PostNord Strålfors är en del av PostNord-koncernen, den ledande leverantören av kommunikations- och logistiktjänster i Norden.

 

Vi levererar kommunikationsupplevelser

Varje år hanterar vi 900 miljoner digitala meddelanden och cirka 400 miljoner fysiska brev i de nordiska länderna – i alla kommunikationskanaler. Vi utvecklar och erbjuder kommunikationslösningar som ger företag med många kunder och leverantörer nya möjligheter att bygga starkare och mer personliga kundrelationer. Med hjälp av vår plattform levererar vi sömlös kommunikation, oavsett vilken kanal mottagaren föredrar. Vi knyter ihop lösningarna och hjälper kunderna genom hela deras digitaliseringsresa.

 

Vi levererar kommunikationsupplevelser
 

Framtidens tekniska plattform

Vi utvecklar och erbjuder lösningar som bygger på flera olika plattformar. Vår Omnikanalplattform är ett exempel på en modern lösning som våra kunder använder för att effektivt kommunicera i samtliga relevanta kanaler både fysiskt och digitalt. I denna plattform erbjuder vi både standardlösningar och avancerade kundanpassade lösningar.

Strålfors fungerar som en ”one stop shop” för hantering av både inkommande och utgående kommunikation där vi även erbjuder konsulttjänster för att stödja en effektiv implementation och utveckling av er kommunikation. Vi hjälper våra kunder att skapa resultat – mer intäkter, effektivare processer och lägre kostnader.

Framtidens tekniska plattform
 
Hög specialistkompetens

Hög specialistkompetens

Vi erbjuder våra kunder specialiserad rådgivning inom digital och tryckt kommunikation inom både privat och offentlig sektor. Vår kärnkompetens är att hantera stora mängder variabla data och distribuera dem korrekt, vid rätt tidpunkt, via rätt kanal och till rätt person.

Vi ser mönstren och hjälper våra kunder att utveckla och utnyttja potentialen i sin data fullt ut. Det gör vi genom att vara tillgängliga och flexibla och genom att alltid fokusera på att leverera den höga kvalitet på tjänsterna som vi vet att man förväntar sig av oss.

 
Starka och långvariga kundrelationer

Starka och långvariga kundrelationer

Vår strategi och affärsmodell har utformats för att skapa värde för våra kunder. På Strålfors förstår vi att alla kunder inte är likadana. Därför strävar vi efter att lära känna våra kunder och era branscher, så att vi på bästa sätt kan tillgodose era behov genom kundspecifika lösningar.

Genom att finnas nära våra kunder och era processer skapar vi trygghet och tillit, vilket också är anledningen till att kunderna stannar hos oss i många år. Varje år mäter vi kundnöjdheten för att ständigt förbättra vår relation med våra kunder.

Läs mer om hur vi har hjälpt våra kunder

 
Ambitiösa hållbarhetsmål

Ambitiösa hållbarhetsmål

På Strålfors tar vi hållbarhet på allvar. PostNord-koncernen har satt upp ett ambitiöst hållbarhetsmål för 2030 om att uppnå helt fossilfria processer och produktion. Att leda företaget i en hållbar riktning främjar inte bara vår egen konkurrenskraft utan även våra kunders konkurrenskraft, samtidigt som det hjälper oss att uppnå våra klimatmål.

Läs mer om våra åtaganden som företag, arbetsgivare och social aktör

 

 

Stark säkerhetskultur

Vi har en hög IT-säkerhet med centrala certifikat. Vi hanterar dagligen stora mängder personuppgifter. Det innebär att våra leveranser också handlar om förtroende, integritet och kvalitet. Genom ett starkt säkerhets- och efterlevnadsprogram skyddar vi organisationen från brott mot informationssäkerheten samtidigt som vi hanterar kunddata på ett korrekt och säkert sätt.

Stark säkerhetskultur
 

Mer om PostNord Strålfors

Output-management_16-9.jpg

Våra lösningar

Målet med alla våra lösningar är att hjälper er att bygga vidare på befintliga relationer och skapa nya affärer. Det går att köpa varje tjänst separat, men det verkliga värdet ligger i att kombinera möjligheterna till bättre kundkommunikation för att möta förväntningar och behov i varje del av kundresan. Med skräddarsydda lösningar löser vi våra kunders viktigaste affärsutmaningar.

Sustainability_16-9.jpg

Hållbarhet

Att leda företaget i en hållbar riktning stärker inte bara vår egen konkurrenskraft utan också våra kunders. Läs mer om våra åtaganden som företag, arbetsgivare och social aktör.

16-9-omnichannel-01.jpg

Omnichannel ökar effektiviteten

Omnichannel är resultatet av kommunikation på kundens villkor. Vi berättar gärna om vad vi kan göra för ditt företag.