Certifikat

PostNord Strålfors följer de lagar och krav som gäller i respektive land. Certifikat visar att PostNord Strålfors har identifierat risker och vidtagit förebyggande åtgärder för att skydda organisationen mot informationssäkerhetsbrott och att vi följer kvalitets-, hållbarhets- och miljöstandarder.

Nedan presenteras centrala certifikat som PostNord Strålfors olika verksamheter innehar.

Certifikat Sverige Norge Danmark Finland
ISO 9001 X X X X
ISO 14001 X X X X
ISO 27001 X* X X** X
Nordisk miljömärkningslicens X X   X
Achilles Utilities Nordics and Central Europe Nätverk X      
Achilles Network X      
TransQ Qualification System för de produkt- och tjänstekoder X      

FSC® Certificate

X*      

* för for Ljungby, Rosersberg och Malmö sites i Sverige
** för Input Management Operations i Danmark

ISO 9001 är en internationellt accepterad standard som handlar om kvalitetsledning. ISO 9001 bygger på åtta principer: ledarskap, kundfokus, processinriktning, systemangreppssätt för ledning, medarbetarnas engagemang, faktabaserade beslut, ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer och ständiga förbättringar.
Svenskt certifikat
Certificate in English

ISO 14001 är en internationellt accepterad miljöledningsstandard. Certifieringen ger oss ett kvitto på att vi tar ansvar för vår miljöpåverkan och att vi alltid försöker förbättra miljön genom ett kontinuerligt arbete.
Svensk certifikat
Certificate in English

ISO 9001 och ISO 14001, annex no. 2517 är en sammanställning av de siter som ingår i certifikaten.
Svensk certifikat
Certificate in English

ISO 27001 för produktionsanläggning i Ljungby. ISO 27001-standarden har utvecklats för att definiera krav relaterade till implementering, underhåll och förbättring av informationssäkerhet. Viktiga områden i standarden är konfidentialitet, integritet och tillgänglighet (Confidentiality, Integrity, Availability) som ofta kallas CIA-modellen. Risk- och riskbehandling är en central och viktig del i standarden.
Svensk certifikat
Certificate in English

ISO 27001, annex no. 2573 är en sammanställning av de siter som ingår i certifikaten.
Svensk certifikat
Certificate in English

Nordisk miljömärkningslicens – Ljungby och Rosersberg är en nordisk miljöstandard för att säkerställa varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall samt ställer krav på funktion och kvalitet.
Svensk certifikat for Ljungby och Rosersberg och finskt certifikat för Vantaa.

Achilles Utilities Nordics and Central Europe Nätverk
Svenskt certifikat

Achilles Network
Svenskt certifikat

TransQ Qualification System för de produkt- och tjänstekoder
Svenskt certifikat

FSC® är oberoende, internationell medlemsorganisation. Forest Stewardship Council® uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC

FSC-C162143
Certificate in English