Omnichannel - Hero

Vi är bäst i Norden på omnichannel

För att dagens kunder ska bli nöjda krävs det att företag är tillgängliga i alla de kanaler kunderna efterfrågar. Och att samspelet mellan kanalerna sker utan ansträngning – att det sker i omnichannel. PostNord Strålfors har experterna som hjälper dig att hitta rätt kanaler för målgruppen.

postnord strålfors omnichannel
Magazine 2018 #1

Kartlägg kundens resa

I senaste numret av vårt magasin kan du bland annat läsa om hur kartläggning av kundens upplevelse i varje enskild del av kundresan, kan skapa ökad lojalitet och kundnöjdhet. Och hur nyfikenhet och omtanke i varje interaktion ger konkurrensfördelar på en marknad med allt mer lättrörliga konsumenter.

Läs magasinet som e-publikation

Magasinet kommer ut 3-4 gånger per år och det kostar inget att prenumerera.

STARTA PRENUMERATION
Avsiktsförklaring LINK Mobility

Avsiktsförklaring med LINK Mobility kring nya kommunikationstjänster

LINK Mobility och PostNord Strålfors har samarbetat i 10 år kring meddelande- och mobiltjänster och ska nu tillsammans starta upp ett samarbete inom kommunikationsområdena RCS, Multi-channel/OTT och AI/BOT.

mer om samarbetet