Optimera kundupplevelsen med ett nära partnerskap

För att försäkringsbolag ska kunna möta sina kunders krav på kommunikation behöver de veta vilka lösningar som finns och kommer att lanseras. Micael Rapp, Förvaltningsledare-IT på Länsförsäkringar AB, menar att ett utvecklande och tätt samarbete med en kommunikationsleverantör är grunden för att hålla sig uppdaterad och i framkant.

Bransch Bank, finans & försäkring

Det är stort fokus på digitalisering i försäkringsbranschen. Både för att kostnadseffektivisera verksamheten och att göra den mer hållbar. Framför allt förväntar sig den yngre generationen snabba och smidiga lösningar på deras villkor.

– Alla yngre förväntar sig digitala utskick. En 22-åring vill inte ha försäkringspapper i fysisk form och sätta in i en pärm. De vill kunna teckna och betala försäkringar och anmäla skador direkt i mobilen. Om försäkringsbolaget inte lever upp till förväntningarna kan det vara en anledning till att byta bolag. Det går ju så enkelt att byta, säger Micael.

Utmaning att digitalisera och utveckla kundupplevelsen

Det finns alltså en förväntan på att kommunikationen med försäkringsbolaget är digital och personligt anpassad i den kanal man föredrar. Men digitalisering i en stor organisation är ett ständigt och tidskrävande utvecklingsarbete. Samtidigt förväntar sig kunderna en allt bättre kundupplevelse. Att digitalisera processer, system och lösningar och samtidigt bevaka och implementera nya lösningar kan kräva stora resurser och kompetens som är svår att skaffa internt.

Ett proaktivt partnerskap är grunden

Micael Rapp, Förvaltningsledare-IT på Länsförsäkringar AB Micael Rapp, Förvaltningsledare-IT på Länsförsäkringar AB

Genom långsiktigt partnerskap med en proaktiv kommunikationsleverantör blir det enklare att ständigt optimera kundupplevelsen.

Försäkringsbolaget ska kunna förvänta sig att leverantören berättar om en lösning innan bolaget ens vet att de behöver den. När man sen vill ha en ny lösning ska leverantören kunna erbjuda den och implementera den snabbt. Och kanske att till exempel motorförsäkring börjar med lösningen och andra delar av organisationen implementerar succesivt.

Att samarbeta med en partner som förstår försäkringstagarnas krav både nu och i framtiden underlättar för organisationen att skapa personliga utskick i rätt kanal i rätt tid, erbjuda smidiga betalningslösningar och på sikt öka kundlojaliteten.

Tät dialog kring nya lösningar

Men det är också viktigt att samarbetet bygger på dialog och förtroende.

– Om vi har frågor till vår kommunikationsleverantör vill vi ha snabb och tydlig återkoppling.

Micael ser även andra fördelar med ett nära samarbete. När partnern har presenterat en ny lösning vill han kunna ta frågan vidare internt på ett effektivt sätt.

Då är det jättebra om de erbjuder presentationer som vi kan använda internt, så att vi enkelt sjäva kan presentera och visa nya lösningar internt i organisationen, avslutar Micael.

Micaels tips för ett utvecklande samarbete:

  • Låt samarbetspartnern göra omvärldsbevakningen på utveckling och nya lösningar.
  • Skapa ett samarbete som bygger på tät och öppen dialog.
  • Implementera nya lösningar snabbt och succesivt.

Inspiration och fördjupning

Maria Lund-Søltoft

Så håller sig försäkringsbolag relevanta på den förändrade marknaden

Försäkringsbolag står inför stora utmaningar när de regulatoriska kraven ökar, tekniken utvecklas och nya generationer kunder förväntar sig flexibla och tillgängliga kontaktvägar. Maria Lund-Søltoft, med lång erfarenhet av affärsutveckling inom försäkringsbranschen, förklarar hur utvecklingen påverkar branschen.

Skadereglering med kunden i fokus

Skadereglering med kunden i fokus

Det norska försäkringsbolaget Fremtind Forsikring hanterar hundratusentals skaderegleringar varje år. Företaget säkerställer bästa möjliga kundupplevelse genom en mix av användarvänliga digitala tjänster och sensitivitetsträning för att få hög kvalitet på de personliga konsultationerna.

Försäkringsbranschens guide

I vår guide utforskar vi tre avgörande områden för att stärka ett försäkringsbolags konkurrenskraft i den dynamiska marknaden. Med pågående prispress, nya aktörer och förändrade kundförväntningar är det hög tid att omfamna digitaliseringens kraft.

Ladda ner guiden

Insurance-guide-hero-banner-SE_Bg-Blue-B1.jpg