Säkra kommunikationstjänster för kredithanterings- och inkassobranschen

För kredithanterings- och inkassobolag är det nödvändigt att följa respektive lands branschlagar. Annars riskeras tillstånden. PostNord Strålfors lösningar möjliggör denna regelefterlevnad med bibehållen kvalitet.

Jag vill bli kontaktad

Bransch Bank, finans & försäkring

Minska riskerna i den starkt reglerade branschen

För kredithanterings- och inkassobolag är det nödvändigt att följa regelverken och säkerställa att hela kommunikationskedjan från inkommande, utgående till mottagande är säker. Om det brister riskerar man läckta personuppgifter, sanktionsavgifter och indraget tillstånd att bedriva inkassoverksamhet.

Men det krävs inte bara en förståelse internt. Det är minst lika viktigt att kredithanterings- och inkassobolagens samarbetspartners förstår vikten av dataskydd och att även de följer regelverken.

Strålfors samarbetar med stora kunder i Sverige och Norden som hanterar mycket och extra skyddsvärd information. Vi lagrar och hanterar datan inom EU/EES, håller en lämplig datasäkerhet och arbetar aktivt för att implementera de krav som följer av respektive lands regelverk och lagar.

Våra kommunikationstjänster inom både print och digitalt hjälper våra samarbetspartners att hålla en hög datasäkerhet och leverera inkommande och utgående kommunikation snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Tillsammans minskar vi riskerna och vidtar förebyggande åtgärder för att hålla datan säker.

 

Strikt compliance-program

Strikt compliance-program

PostNord Strålfors följer ett strikt compliance-program för att säkerställa informationssäkerhet och korrekt hantering av kunddata.

Läs mer om Compliance

Så kan inkassobranschen minska riskerna i dataskyddet

Så kan inkassobranschen minska riskerna i dataskyddet 

Johan Stevenberg, dataskyddsombud på PostNord Strålfors, ger sina tre viktigaste tips för att inte bryta mot lagar och regler inom dataskydd.

Läs mer om Johans tips

 
ISO 27001 skyddar mot IT-brott

ISO 27001 skyddar mot IT-brott

Vår ISO 27001-certifiering säkerställer processhantering, riskhantering och översikt för att garantera IT-säkerheten för våra kunder.

Läs mer om vår ISO 27001-certifiering

Åtta tips för att maximera dataskyddet

Åtta tips för att maximera dataskyddet 

– Förväntningarna kring dataskydd är idag extremt höga på företag som hanterar konsumenters data, säger Anna Mirsch Peiris, jurist och dataskyddsombud på Kivra.

Läs artikeln “Experten: Så maximerar du kundernas dataskydd”

 
Jeanette-Wittgren_500px_Bg-Grey-WG1_2402.jpg
Jeanette Wittgren
Sales Manager, PostNord Strålfors

Vill du veta mer om hur du gör er kommunikation kostnadseffektiv och säker – och möter branschens krav? Kontakta oss så berättar vi mer.

+46 (0)76 881 20 51
Jeanette.Wittgren@Stralfors.se

Skicka ett meddelande

Inspiration och fördjupning

Lowell_16-9.jpg

Lowells lösning revolutionerar branschen

Lowell satsar på digital tjänsteutveckling. Ett av de viktigaste initiativen är att erbjuda enkla och snabba tjänster direkt i mobiltelefonen. – Vi vill vara ledande i branschen och då måste vi ständigt hitta nya vägar för att kunna ge våra kunder de bästa lösningarna, säger Jens Lindeblad, Head of Digital & Innovation på Lowell.

Så kan inkassobranschen minska dataskyddsriskerna

Så kan inkassobranschen minska dataskyddsriskerna

Inkassoföretag hanterar extra skyddsvärda personuppgifter (skulder) i stora mängder och måste följa respektive lands regelverk för branschen. Om dataskyddet brister riskeras sanktionsavgifter och i värsta fall att bli av med tillstånd att bedriva inkassoverksamhet och därmed sina intäkter.

Alektum_16-9_230330.jpg

Alektum Group förbättrar kundupplevelsen och ökar inbetalningarna med rätt kanaler

Koncernen Alektum Group har verksamhet i 14 europeiska länder. Kärnverksamheten är inkasso och till det kopplas marknads- och kreditinformation, juridisk rådgivning och faktureringslösningar. Alektum har samarbetat med PostNord Strålfors sedan år 2000 och Strålfors lösning Omnichannel gör det lättare för Alektum att få betalt.