Jämställdhet och inkludering boostar innovation

Diversity-and-inclusion_16-9.jpg

Vi tror att de bästa idéerna uppstår i sammanhang när vi för samman flera olika perspektiv. Vi är övertygade om att mångfald och inkludering är en nyckelfaktor för att möjliggöra innovation och nytänkande.

Det är grundläggande att alla anställda ska ha samma möjligheter och skyldigheter oavsett kön, könsidentitet, ålder, etnicitet, sexuell läggning, trosuppfattning, funktionsvariation eller livssituation.

Vi välkomnar potentialen och fördelarna som en inkluderande miljö skapar.

Det är din kompetens som gäller. Kompetens är inget CV, det är allt från personlighet, problemlösningsförmåga, erfarenhet, kunskap, färdigheter, motivation och vilja.

Mer om karriär på PostNord Strålfors

Meet-our-people_16-9_221206.jpg

Träffa våra medarbetare

Hör från våra anställda hur det är att jobba på PostNord Strålfors.

Vacancies-2022_16-9.jpg

Lediga tjänster

Välkommen att söka lediga jobb hos PostNord Strålfors.

Sustainability_16-9.jpg

Att verka hållbart

Vi på PostNord Strålfors bryr oss. Att integrera hållbarhetsaspekter genom hela vår verksamhet är bra för kunderna, medarbetarna, ägarna och samhället.