Vår syn på socialt ansvarstagande och hållbarhet

Sustainability_16-9.jpg

Vi arbetar för att minska vår påverkan på klimatet. I linje med våra klimatmål har vårt koldioxidavtryck minskat med mer än 50 % under det senaste decenniet. För år 2030 är vårt mål att vara helt fossilfria.

Vi arbetar kontinuerligt med hållbarhet inom flera olika områden förutom att minska vår miljöpåverkan.

Vi tar ett socialt ansvar. Vi stödjer projekt inom idrott och kultur, särskilt organisationer som bidrar till ökad inkludering och jämställdhet. 

Vi gör ansvarsfulla affärer. Vi har nolltolerans mot mutor och andra former av korruption. Marknadsföringsaktiviteter/representation måste följa vår uppförandekod, affärspraxis och lagstiftning på de marknader där vi verkar.

Vi arbetar för trygga och säkra arbetsförhållanden. Vi ställer krav på och bevakar hela leveranskedjan vad gäller bland annat hälsa och säkerhet, miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och antikorruption.

Att leda i en hållbar riktning stärker inte bara vår egen konkurrenskraft utan även våra kunders.

Mer om karriär på PostNord Strålfors

Meet-our-people_16-9_221206.jpg

Träffa våra medarbetare

Hör från våra anställda hur det är att jobba på PostNord Strålfors.

Vacancies-2022_16-9.jpg

Lediga tjänster

Välkommen att söka lediga jobb hos PostNord Strålfors.

Sustainability_16-9.jpg

Att verka hållbart

Vi på PostNord Strålfors bryr oss. Att integrera hållbarhetsaspekter genom hela vår verksamhet är bra för kunderna, medarbetarna, ägarna och samhället.