Bransch

Miljonlotteriet hittar nya kunder med prediktiv analys

Lotter, kundtidningar, fakturor och riktade erbjudanden. Med hjälp av PostNord Strålfors skickar Miljonlotteriet ut 2,5 miljoner försändelser om året.
Nu väntar nästa steg – ett samarbete för att med hjälp av prediktiv analys stärka kommunikationen och relationen med kunderna.

Miljonlotteriet_Stralfors-875x580.jpg

Företaget

Miljonlotteriet grundades 1964 och är en av Sveriges äldsta speloperatörer. Företaget säljer lotter både via prenumerationer, online och i butik. På huvudkontoret i Mölnlycke utanför Göteborg jobbar 55 personer. 2013 omsatte Miljonlotteriet 582 miljoner kronor, överskottet går oavkortat till IOGT-NTO:s ideella verksamhet.

Utmaningen

Den största delen av Miljonlotteriets kundbas utgörs av prenumeranter. Varje månad får cirka 200 000 personer runt om i Sverige sina lotter hemskickade i ett kuvert tillsammans med bland annat en kundtidning.

Fram till 2008 skötte Miljonlotteriet all kuvertering och utskick i lokalerna i Mölnlycke. Men i takt med att företaget växte ökade kraven på modernare utrustning och en mer effektiv helhetslösning. Det hade PostNord Strålfors.

– För oss var det en överlevnadsfråga, det var helt nödvändigt att göra den förändringen. PostNord Strålfors hade helt andra utvecklingsmöjligheter, både på produkt- och distributionssidan, säger Jan Erlandsson, COO på Miljonlotteriet.

Lösningen

Miljonlotteriet använder sig idag av PostNord Strålfors lösning för print- och kuvertering av fakturor, kundtidning, lotter, marknadskommunikation. I lösningen ligger en omfattande bearbetning av Miljonlotteriets olika datafiler samt hantering av korrektur. PostNord Strålfors lagerhåller även Miljonlotteriets lotter som trycks i Kanada.

Resultatet

Idag skickar PostNord Strålfors årligen ut omkring 2,5 miljoner försändelser åt Miljonlotteriet. Det handlar om bland annat prenumerationer, presentkort, vinstlotter och andra typer av marknadsutskick.

Förutom att PostNord Strålfors hanterar utskicken, 4-färgsprintar man en stor del av försändelserna. Många av utskicken är personaliserade med text och färg anpassade efter olika målgrupper.

Från PostNord Strålfors får Miljonlotteriet sedan tillgång till all information om exakt vilken försändelse som skickats till vilken kund. Det är en förutsättning för att de som jobbar i kundtjänst ska kunna möta kunderna på rätt sätt.

– Det är viktigt att kommunikationen blir rätt i alla led, både den fysiska, digitala och muntliga, säger Jan Erlandsson.
 Mellan 2008 och 2012 växte Miljonlotteriet varje kvartal.

Jan Erlandsson menar att det inte hade kunnat ske utan samarbetet med PostNord Strålfors.

– Samarbetet med PostNord Strålfors innebär en trygghet och säkerhet. Det gör att vi har en bra struktur på kommunikationen med våra kunder, säger han.

Framtiden

De senaste åren har Miljonlotteriet, precis som många andra företag i spelbranschen, haft det tuffare. Extern konkurrens från utländska spelbolag och ett förändrat spelbeteende är två anledningar. Digitaliseringen har också haft stor betydelse. En del av de som tidigare valt traditionella spel har nu gått över till online- och dataspel.

Miljonlotteriet har svårt att rekrytera yngre prenumeranter.
 För att bli bättre på att analysera marknaden och de nya behov digital teknik skapar, tittar Miljonlotteriet tillsammans med PostNord Strålfors nu på möjligheterna att börja jobba med prediktiv analys.

Genom att ta fram mer information om hur kunderna i realtid beter sig och agerar i olika situationer, kan man bättre anpassa sin kommunikation och sina erbjudanden.

Teknik- och utvecklingsföretaget Tajitsu, som är samarbetspartner till PostNord Strålfors, arbetar med analys av stora mängder kunddata. Med en egenutvecklad mjukvara hjälper de bland annat spelbolag att maximera kundens lojalitet.

Jan Erlandssons ambition är att även Miljonlotteriet snart ska jobba aktivt med prediktiv analys.

– Efter 50 år i branschen är man lite tyngd av sin historia. Vi behöver hitta nya metoder för att utvecklas och möta de utmaningar branschen står inför. I framtiden kommer det troligtvis finnas spel som vi inte ens kan föreställa oss idag, säger han.

Kontakta oss