Alektum Group förbättrar kundupplevelsen och ökar inbetalningarna med rätt kanaler

Bransch Bank, finans & försäkring

Koncernen Alektum Group har verksamhet i 14 europeiska länder. Huvudkontoret ligger i Göteborg, där också den centraliserade IT-avdelningen finns. Kärnverksamheten är inkasso och till det kopplas marknads- och kreditinformation, juridisk rådgivning och faktureringslösningar. Alektum har samarbetat med PostNord Strålfors sedan år 2000 och Strålfors lösning Omnichannel gör det lättare för Alektum att få betalt.

Alektum Group skickar ut omkring 4,2 miljoner krav varje år. Av dessa krav är 1,7 miljoner fysiska brev och 2,5 miljoner via digitala brevlådor. Med så stora volymer inom inkassoverksamheten är det viktigt att Alektum får ut fakturorna och kraven snabbt och rätt.

Anders Svensson, inkassochef på Alektum Anders Svensson, inkassochef på Alektum

– För oss är leveranssäkerhet och volymsäkerhet extremt viktigt för att säkerställa att vi får ut breven i tid, oavsett hur många utskick det gäller. Vi vill skicka breven så de är framme i rätt tid, alltså inte för tidigt eller för sent, vilket underlättar för oss att få betalt, säger Anders Svensson, inkassochef på Alektum.

– Även compliance-frågorna är komplexa och det ställs höga krav på datasäkerhet för att följa reglerna så att vi får behålla vårt tillstånd att bedriva inkasso. Vi behöver en leverantör som kan skicka stora volymer och som hjälper oss att hålla en lämplig datasäkerhet, och det klarar Strålfors, fortsätter Anders.

Rätt kanal minskar kredittiden

En stor utmaning och en viktig del i inkassobranschen är att kommunicera i rätt kanal för varje gäldenär, vilket gör att Alektum behöver tillgång till flera olika kanaler. Pappersutskick är dominerande i Sverige eftersom ett sådant utskick är ett bevis på att inkassobolaget skickat till folkbokföringsadressen. Alektum jobbar mycket med AI för att se över de skuldsattas individuella beteende och vilka kanaler de föredrar.

– Vi måste kunna mixa kanaler för att öka chanserna att få betalt. Genom att Strålfors väljer vilka gäldenärer som ska få utskick på papper, Kivra eller andra kanaler så kan vi möta gäldenärerna i de kanaler som de föredrar, så att vi kan få respons lättare och våra uppdragsgivare får pengarna snabbare.

– Det gäller helt enkelt att göra det så lätt som möjligt för gäldenärerna att betala, oavsett var de befinner sig. Vi behöver hålla en väldigt hög servicegrad för våra gäldenärer, och att möta dem i den kanal som de föredrar är ett av sätten, säger Anders.

Gör det enklare att betala

Alektum kommunicerar dagligen med människor med olika betalningsförmågor och olika skuldgrad. För att göra kommunikationen och budskapen enkla och tydliga behövs flexibla lösningar för både kommunikation och betalning. Det är viktigt att ta bort trösklarna för att betala. Typiska trösklar kan vara att det är krångligt att logga in, att det krävs flera steg för att betala eller att gäldenären måste vänta länge i telefonkö.

– Det gäller helt enkelt att göra det så lätt som möjligt för gäldenärerna att betala, oavsett var de befinner sig. Vi behöver hålla en väldigt hög servicegrad för våra gäldenärer, och att möta dem i den kanal som de föredrar är ett av sätten, säger Anders.

Med Omnichannel har inbetalningarna ökat 4 procent

För att klara sina egna högt ställda krav har Alektum valt att samarbeta med Strålfors och specifikt med tjänsten Omnichannel. Med Omnichannel får Alektums kunder själva välja kanal för sin kommunikation, möjlighet till dialog och ta del av information i rätt tid där det passar dem. Genom att låta gäldenärerna själva välja i vilken kanal de ska betala har inbetalningarna till Alektum Group ökat med cirka 4 procent.

– Vi har till exempel stor nytta av Kivra eftersom en gäldenär inte kan ha fel adress i Kivra. Och när de betalar där får vi betalt direkt, säger Anders Svensson.

AI och leverantören viktiga nu och i framtiden

Alektum har en spännande digital resa bakom sig och företaget kommer fortsätta utveckla sina system för att ytterligare förbättra kundupplevelsen. Anders tycker det är viktigt att använda flexibla lösningar och att kunna skifta lösningar när det krävs. Här tror Anders att AI kommer att spela en viktig roll.

– AI är en viktig del av framtiden och för att mäta vad som funkar och kunna skapa nya insikter. Det är viktigt att ta vara på och använda kunddatan för att erbjuda mer kundanpassade lösningar.

– Det är också viktigt för oss att leverantören talar om för oss vilka möjligheter som finns, eftersom det är svårt för oss att hålla koll på alla marknader och olika lösningar. Strålfors hjälper oss att hålla oss up to date, avslutar Anders.

Henning-Englund_340px_Bg-Grey-WG1.jpg
Henning Englund
Key Account Manager på PostNord Strålfors

Vill du också låta kunderna själva välja i vilken kanal de ska betala i och samtidigt öka betalningsgraden? Kontakta oss så berättar vi hur du kommer igång med Omnichannel kommunikation.

+46 (0)72 581 31 19
henning.englund@stralfors.se

Skicka ett meddelande

Inspiration och fördjupning

Lowell_16-9.jpg

Lowells lösning revolutionerar branschen

Lowell satsar på digital tjänsteutveckling. Ett av de viktigaste initiativen är att erbjuda enkla och snabba tjänster direkt i mobiltelefonen. – Vi vill vara ledande i branschen och då måste vi ständigt hitta nya vägar för att kunna ge våra kunder de bästa lösningarna, säger Jens Lindeblad, Head of Digital & Innovation på Lowell.

16-9-omnichannel-01.jpg

Omnichannel ökar effektiviteten

Omnichannel är resultatet av kommunikation på kundens villkor. Vi berättar gärna om vad vi kan göra för ditt företag.