3D-printat hjärta ovärderlig hjälp åt barnkirurgen

På Karolinska Universitetssjukhusets barnröntgen använder ortopeder och kirurger 3D-printade kroppsdelar för att förstå missbildningar bättre inför en operation och för att göra provoperationer.
– Ovärderligt, säger barnröntgenläkare Lena Gordon Murkes.

Bransch Hälso & sjukvård

Företaget

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Hit kommer patienter från hela Sverige och även från utlandet. Barnröntgen är en av de största specialavdelningarna. Drygt 84 000 röntgenundersökningar av barn och ungdomar görs varje år. Förutom vanlig röntgen används ultraljud, datortomografi, magnetisk resonanstomografi (MR) – och sedan ett par år även 3D-print.

Utmaningen

På barnröntgen kartläggs sjukdomar och missbildningar. Bilderna är en hjälp för kirurgerna att förbereda sig inför operation. Man upptäcker sällan något nytt, sjukdomen i fråga är ofta känd sedan tidigare, berättar barnröntgenläkare Lena Gordon Murkes. Men ju bättre bilder, desto bättre kan kirurgen förstå de specifika förutsättningarna.

3D-utskrifterna ger helt nya möjligheter, förklarar Lena Gordon Murkes. Första gången hon använde sig av tekniken var 2017. En missbildad höft printades i Stockholms läns landstings egen 3D-printer i Södertälje. Men där hade man inte möjlighet att rutinmässigt skriva ut kroppsdelar åt barnkirurgen, så Lena Gordon Murkes blev tipsad om PostNord Strålfors. Sedan dess har hon använt sig av företagets 3D-print-tjänst ett tjugotal gånger.

Lena Gordon Murkes

Lösningen

Processen börjar med att en ortoped eller kirurg hör av sig till barnröntgen och behöver hjälp. Lena Gordon Murkes utgår från en datortomografi eller undersökning med magnetkamera. Hon gör en så kallad segmentering i sin dator, där hon ritar in vilka delar av kroppen som ska 3D-printas. Därefter laddar hon upp en fil i PostNord Strålfors 3D-portal.

– Det är väldigt smidigt, jag väljer material och ser direkt vad det kommer att kosta. Jag kan i princip göra hela beställningen från min mobiltelefon.

Ibland ber hon PostNord Strålfors kolla att beställningen blir rätt, och får alltid snabb hjälp. I början diskuterade hon materialval med 3D-teknikerna, men nu har hon lärt sig plasternas olika egenskaper och vad som fungerar bäst i respektive fall.

– "Ibland behöver vi kunna sterilisera printen. Ibland är det bra om den är mjuk, ett hjärta exempelvis. I annat fall ska den tvärtom vara hård, eller ha olika färger."

Även när det är bråttom, med en operation nära förestående, har teknikerna sett till att hon får det hon behöver.

– De är väldigt hjälpsamma.

Det finns stora vinster att göra med 3D-print, menar Lena Gordon Murkes. Både tidsmässiga och kvalitetsmässiga, och därmed även ekonomiska.

Resultatet

När datortomografin kom på 1970-talet kunde man för första gången se inuti kroppen i tre dimensioner. 3D-printen är inte fullt lika revolutionerande, säger Lena Gordon Murkes.

–Men visst är det fantastiskt att kirurgerna faktiskt kan hålla i ett organ innan de öppnar upp kroppen. Tänk ett litet hjärta, det är ovärderligt.

Med hjälp av 3D-printen går det också att göra en provoperation innan kniven sätts i patienten. Vid svåra missbildningar kan kirurgen prova sig fram och se att det blir bra.

– Det är guld värt.

Framtiden

Det finns stora vinster att göra med 3D-print, menar Lena Gordon Murkes. Både tidsmässiga och kvalitetsmässiga, och därmed även ekonomiska.

– "Ett bättre resultat för kirurgen är också pengar. Men det gäller för den som beställer undersökningen att förstå vinsten."

Hon hade gärna sett att Karolinska universitetssjukhuset byggde upp en väl fungerande organisation kring användningen av 3D-print, så att administrationen blev enklare och mer rutinmässig. För hon är övertygad om att det här är framtiden.

Vill du veta mer om vår 3D-printlösning?
Kontakta oss om du vill diskutera hur du kan utnyttja möjligheterna med 3D-print i din verksamhet. Vi har experterna som kan hjälpa dig hela vägen från idé till färdig produkt.

Kontakta oss

 

Relaterade kundcase

16-9_SJ_3D.jpg

3D-print ger SJ snabbare service och bättre funktion

När tillverkarna slutar producera reservdelar får SJ problem. Men tack vare 3D-print kan de nu få ut fordon från verkstaden i tid  – och enkelt förbättra produkter som inte håller måttet.

Tada_16-9.jpg

Tada Medical

Med 3D-print kan uppstartsbolaget Tada Medical ta fram billiga prototyper. Målet är att få fram behandling till cancerpatienter, som förhindrar smärtsamma munblåsor utan svåra biverkningar.

Filip-Sandberg_Glenair-Nordic_875x500.jpg

Lättare säljprocess med 3D

Med 3D-printade prototyper kan Glenair Nordic visa sina kunder hur en kundanpassad produkt kommer att fungera i verkligheten. – Det hjälper oss väldigt mycket i säljprocessen, säger tekniska försäljningschefen Filip Sandberg.

Skapa vad som helst

3D-print är enormt mycket snabbare och extremt mycket billigare än traditionella tillverkningsmetoder, som exempelvis formgjutning. Plötsligt är det ekonomiskt möjligt att göra ett enda exemplar av en produkt. 

Läs mer om våra 3D-printlösningar