Bransch Bank, finans & försäkring

Så sparar Nordea pengar med papper

Nordea bytte till en dyrare trycklösning och sparar miljoner. Ekvationen är möjlig tack vare PostNord Strålfors lösning White paper factory. Med fler digitala kommunikationskanaler kan besparingen bli ännu större.

Nordea_Stralfors_VNN_875x580.jpg

Företaget

Nordea är den största finanskoncernen i norra Europa med runt 30 000 anställda, 10 miljoner kunder och ett börsvärde på cirka 41 miljarder euro. Företaget har verksamhet i de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige samt i Estland, Lettland, Litauen och Ryssland.

Utmaningen

Som en stor aktör på finansmarknaden skickar Nordea ut många pappersutskick. De stora volymerna skapar både kostnader och miljöpåverkan. För att motverka detta behövde Nordea minska papperspillet och transportsträckorna. Samtidigt ville man bibehålla en hög kvalitet på utskicken.

Lösningen

Nordea har samarbetat med Strålfors i över 40 år och tillsammans letar de ständigt efter nya smarta lösningar.

För att minska pappersspillet och transportsträckorna föreslog Strålfors i detta fallet att Nordea istället för A4-papper med förtryckt logotyp skulle använda Strålfors lösning White paper factory. Den innebär att man digitaltrycker på blankt papper direkt från stora pappersrullar, samtidigt som man har möjlighet att trycka i fyrfärg.

Lösningen gör att man kan skapa en enda stor datafil till tryckpressen istället för att dela upp trycket på tio filer. Det gör att pappersspillet blir mindre jämfört med förtryckta papper, samtidigt som man slipper ha ett stort lager för brevpapper.

Eftersom man med White paper factory trycker i alla länder där Nordea verkar, slipper företaget dessutom att transportera de förtryckta brevpapperna.

Resultatet

I vanliga fall är det dyrare att trycka direkt från stora rullar än att använda förtryckta brevpapper. Men Nordea har så stora volymer med utskick att kostnaden för lagerhållning och hanteringen av förtryckta brevpapper överstiger besparingen på tryckkostnaden.

– Med White paper factory har Nordea fått en lägre kostnad per producerat utskick. Totalt med alla besparingar är kostnaden tio procent lägre idag jämfört med tidigare. Det rör sig om flera miljoner kronor, säger Hans Nilsson, Head of global program manager international sales på Strålfors.

Med lösningen får Nordea även en extra säkerhet då man kan trycka i flera olika länder om exempelvis strömförsörjningen skulle slås ut.

Eftersom Strålfors tar hand om allt det praktiska har arbetsbördan på Nordeas administration minskat med mellan 50 och 75 procent. 

Framtiden

Framöver kommer Strålfors hjälpa Nordea att jobba mer med multichannel för att effektivisera företagets kommunikation. Tanken är att slutkunden själv ska kunna välja kanal, exempelvis e-post, brev eller sms. Med digitala försändelser kan Nordea spara två till tre kronor i portokostnad per utskick. Det skulle ge en besparing på flera miljoner kronor årligen.

– Multichannel är strategiskt viktigt för Nordea de kommande åren. Marknaden förändras så snabbt att vi måste vara en del i förändringen. Unga människor använder mobiltelefonen allt mer, så vi kan inte använda gamla kommunikationsmetoder, säger Anne Puustinen, Category manager commercial services.

För att en multichannellösning ska bli snabb och effektiv kan Strålfors komma att sköta layout och leverans åt Nordea.

Med hjälp av Strålfors verktyg Access kan Nordeas partners dessutom på egen hand enkelt skapa kampanjer precis innan de ska skickas ut. Med verktyget kapas ledtiden för kampanjer från fyra veckor till ett par dagar.

Det är väldigt värdefullt i exempelvis elektronikbranschen där man snabbt måste kunna anpassa sig för att vara pro- och reaktiv i förhållande till konkurrenternas erbjudanden.