Bransch Bank, finans & försäkring

PayEx samarbete med Strålfors säkrar leveranserna och utvecklar båda parter

PayEx levererar betalningslösningar och erbjuder tjänster inom hela Norden. Varje månad skickar företaget närmare två miljoner pappersförsändelser till kunder. När PayEx egen printshop växte ur sina lokaler inleddes samarbetet med Strålfors för att utveckla affären och säkra utskicken av pappersförsändelser så som fakturor och kravbrev.

– Tack vare Strålfors får vi den kvalitet och leveranssäkerhet vi behöver. Det vi skickar till dem vet vi levereras i rätt tid, säger Pernilla Schwartz, Product Manager PayEx LF Production Invoice & Working Capital Management.

PayEx Group är ett helägt dotterbolag till Swedbank med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Kärnverksamheten är betalningslösningar, och för att utveckla kompetensen och kunna erbjuda effektiva och kundanpassade tjänster inom print behöver de vara uppdaterade och använda nya lösningar. I samarbete med Strålfors kan de utveckla och skala upp printlösningarna.

– Vi började samarbeta med Strålfors eftersom de täcker hela Norden, anpassar produktionen till respektive lands lagar och kan producera stora volymer i varje land, säger Markus Moisejeff, Chief Administrative Officer PayEx Group.

Outsourcing till en leverantör i Norden

Fram till 2009 hade PayEx sin print och distribution i egen regi där cirka 25 personer som mest skickade 5,5 miljoner pappersförsändelser per månad i Norden. När de växte ur sina lokaler tog de ett inriktningsbeslut att upphandla print och anlita extern part istället för att själva ta de stora investeringar som krävdes.

– Vi började samarbeta med Strålfors eftersom de täcker hela Norden, anpassar produktionen till respektive lands lagar och kan producera stora volymer i varje land, säger Markus Moisejeff, Chief Administrative Officer PayEx Group.

Strålfors hanterar nu PayEx pappersförsändelser för bl.a. fakturor och krav i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Utöver den fysiska printvolymen distribuerar PayEx den största andelen av sina fösändelser digitalt vilket per idag sker i egen regi. Många slutkunder vill dock fortfarande ha kommunikation på papper, och en del försändelser måste enligt lag skickas fysiskt. Pernilla Schwartz berättar att pappersfakturor också är ett effektivt sätt för företagen att synas bättre mot slutkunderna

– Vi utvecklar pappersfakturorna i samarbete med våra kunder eftersom de vill exponera sitt varumärke och kommunicera till exempel förändringar av avgifter på ett effektivt sätt. Tack vare mallar kan varje organisation välja hur de vill uttrycka sig på fakturorna och anpassa kommunikationen för varje slutkund. Vi och Strålfors kan också hjälpa dem genom att exempelvis trycka QR-koder för att genomföra betalning eller länka till en webbsida, säger hon.

Markus Moisejeff, Chief Administrative Officer PayEx Group

Markus Moisejeff
Chief Administrative Officer PayEx Group

Pernilla Schwartz, Product Manager PayEx LF Production Invoice

Pernilla Schwartz
Product Manager PayEx LF Production Invoice

Inhyrda konsulter stärker resurserna och kompetensen

PayEx använder även inhyrda konsulter från Strålfors för att stärka IT kompetensen, vilket också var en anledning till att välja Strålfors.

– Vi får Strålfors kompetens direkt från källan, och det hjälper oss att komma framåt. Det blir en hjälp till självhjälp när konsulterna ser inifrån hur våra system fungerar och hur Strålfors kan hjälpa oss att förbättra kommunikationen, säger Markus Moisejeff.

Samarbete som driver båda framåt

PayEx har en central organisation inom print för Norden som samarbetar med Strålfors centrala organisation. Detta gör båda parternas arbete lättare med enkla kontaktvägar och tydliga beslutsvägar oavsett land. Tack vare tät kontakt och regelbundna digitala och fysiska möten kan Strålfors visa upp kommande lösningar som PayEx kan ta del av för att vara i framkant.

– Strålfors tillför mycket värde i form av kompetens eftersom de ligger långt fram, både för print och digital kommunikation. Det är viktigt för oss att vi har Strålfors som en proaktiv partner, och vi driver varandra framåt och utmanar varandra för att kunna leverera den kvalitet vi vill ha, säger Markus.

Markus tror att samarbetet fungerar så bra också tack vare att båda bolagen har en entreprenöriell ådra och är lösnings- och kundfokuserade.

– Grundinställningen som vi båda har är att man hugger i där det behövs, vi utgår båda från kundernas behov och ser till att hitta bra lösningar, säger Markus.

Pernilla Schwartz tror att den digitala volymen kommer att öka, men att print kommer att finnas kvar länge till.

– Vi och Strålfors fortsätter att vidareutveckla våra fysiska försändelser så att vi kan stötta kunderna ännu mer, avslutar hon.

Hans-Astermark_500px_Bg-Grey-WG1.jpg
Hans Astermark
Key Account Manager, PostNord Strålfors

Behöver du kunna skicka fakturor med personaliserade budskap till dina kunder? Vi har verktygen som gör det möjligt att justera, redigera och effektivisera innehållet i din kommunikation. Och att synkronisera distributionen i olika kanaler. Kontakta våra experter så får du hjälp att komma igång!

+46 (70) 838 51 14
hans.astermark@stralfors.se

Skicka ett meddelande

Inspiration och fördjupning

Säkra betalningslösningar och ökad likviditet för kredithanterings- och inkassobolag

Säkra betalningslösningar och ökad likviditet för inkassobolag

För bolag inom kredithantering och inkasso ställs höga krav på tydlig och effektiv kommunikation. Men otydliga fakturor och krångliga betalningslösningar skapar problem i flera led. Läs mer om hur PostNord Strålfors hjälper kredithanterings- och inkassobolag att följa lagar och regler i en starkt reglerad bransch med hjälp av kundanpassade och säkra kommunikationslösningar. Och ladda gärna ner vår guide med tips om smidiga betalningslösningar som minskar kredittiden!

Webinar om faktura- och betalningstjänster

Framtiden för faktura- och betalningstjänster

I videon från vårt webinar får du veta mer om hur fakturaupplevelsen förändras tillsammans med Tom Pope, SVP of Payments på Tink som intervjuar våra experter från Strålfors: Mattias Norén, VP Business Development, och Andreas Schei, Business Development Manager.

Paper-Invoice-puff-16-9.jpg

Pappersfaktura

Den traditionella pappersfakturan är enkel att målgruppsanpassa. Det är en trygg och populär betalform som smidigt kan kopplas till digitala tjänster.