3D-print ger snabbare service och bättre funktion

När tillverkarna slutar producera reservdelar får SJ problem. Men tack vare 3D-print kan de nu få ut fordon från verkstaden i tid  – och enkelt förbättra produkter som inte håller måttet.

Bransch Tillverkningsindustri Transport

SJ är den marknadsledande tågoperatören i Sverige. Bolaget kör med snabb- och nattågstrafik mellan större städer i Sverige och huvudstäder i Skandinavien. SJ kör även kortare sträckor med regional tågtrafik.

Utmaningen

Eftersom järnvägsfordon har en väldigt lång teknisk livslängd uppstår ofta problem när leverantörer försvinner eller reservdelar slutar tillverkas. Det kan innebära att fordon blir stående långa perioder på grund av småfel som egentligen hade kunnat vara snabbt avhjälpta. 

Det finns även vissa produkter där SJ inte är helt nöjd med funktionaliteten. Exempelvis finns det en modell av toalettrullehållare i de förhållandevis nya SJ 3000-tågen som ofta trillar av och försvinner.

– Vi har fordon som står på verkstad och väntar på reservdelar som inte går att få tag på. Alternativet är att ha vagnar i trafik med exempelvis en avstängd toalett, säger Anders Gustafsson, chef för stora projekt på SJ:s division Fordon.

Historiskt sett har man varit tvungen att lösa problemet genom att söka nya leverantör eller att bygga om fordon för att kunna använda liknande delar. Men nu ger utvecklingen av 3D-print nya möjligheter.

Lösningen

För att få fram reservdelar som man inte kunde hitta leverantörer till tog man på SJ beslutet att starta ett projekt med 3D-print. Av en slump kom de i kontakt med PostNord Strålfors.

– Vi fick upp ögonen för att PostNord Strålfors inlett ett arbete med 3D-printing. Eftersom vi har liknande intressen och drivkrafter så föll det sig naturligt att samarbeta.

Det är verkligen ett bra samarbete som präglas av att utveckla kapaciteten och kunskapen inom området.

Inledningsvis har SJ börjat printa reservdelar till personvagnar och till X55-tåg, eller SJ 3000 som de också kallas. Hittills har de 3D-printat ett tiotal produkter som ventilationsgaller, gardinrullshållare och täcklock till eluttag. Främst har man printat för att det saknas reservdelsleverantörer, men man har också produktutvecklat toalettrullehållarna till SJ 3000-tågen med hjälp av 3D-printade prototyper.

Toalettrullehållarna på SJ 3000-tågen ställde till med problem för SJ då de hela tiden lossnade och försvann. Därför produktutvecklade SJ en helt ny lösning med hjälp av PostNord Strålfors och 3D-printade prototyper. De gamla hållarna ersätts nu med 3D-printade hållare.

De gamla hållarna ersätts nu med nya.

– Samarbetet med PostNord Strålfors har på väldigt kort tid gett oss förmågan att 3D-printa reservdelar, säger Anders Gustafsson på SJ.

– Med traditionella tillverkningstekniker så hade det varit väldigt dyrt. Med 3D-print kan man göra flera olika prototyper på några timmar och testa sig fram till den lösning som fungerar bäst.

Beställningarna av de olika produkterna gör SJ via PostNord Strålfors 3D-portal.

– Ingen hos oss som varit inblandade i 3D-projekten har design- eller CAD-kunskaper. Men det behövs inte med 3D-portalen, det är väldigt enkelt att starta projekt och följa hur det går, säger Anders Gustafsson.

Design- och CAD-expertis får SJ istället från PostNord Strålfors, som via portalen hjälper till med att rita produkten, rekommendera lämpliga material och föreslår förbättringar i designen.

– Det är verkligen ett bra samarbete som präglas av att utveckla kapaciteten och kunskapen inom området.

3D-print ökar vår förmåga att få ut hela fordon i trafik i rätt tid och ger en bättre kundmiljö utan trasiga delar eller exempelvis mugghållare som saknas.

Resultatet

Det gick mycket snabbare att få ut reservdelar än vad man förväntade sig på SJ.

– Tekniken är mycket mer mogen än vi visste. Vi trodde att det skulle ta minst ett år bara för att få fram prototyper. Men på bara några månader så hade vi de första reservdelarna redo för att monteras.
Den nya tekniken har löst SJ:s primära problem.

– Vi har fått ut ett antal delar där vi tidigare har haft materialbrist och inte kunnat få tag på 
saker. Under det första året har vi hunnit göra ett tiotal produkter.

Även problem med bristande funktionalitet har man kommit åt – toalettrullehållaren är efter produktutveckling inte längre ett problem. Den nyutvecklade hållaren lossnar inte så lätt och SJ har lagt en seriebeställning hos PostNord Strålfors.

Att 3D-printa reservdelar gör att SJ sparar tid, och på sikt även pengar. Men framförallt har de fått en bättre fordonstillgänglighet.

– 3D-print ökar vår förmåga att få ut hela fordon i trafik i rätt tid och ger en bättre kundmiljö utan trasiga delar eller exempelvis mugghållare som saknas. Över tid gör det att vi får färre fordon på verkstad, säger Anders Gustafsson.

Framtiden

De första reservdelarna man 3D-printade var ganska enkla produkter. Men under år 2019 börjar man även utveckla mer avancerade delar, som är vitala för driften och som därför påverkar säkerheten.

– Sådana måste gå igenom gedigna godkännandeprocesser.

Antalet 3D-printade produkter kommer bara att öka över tid, tror Anders Gustafsson. Och på längre sikt kan tekniken effektivisera reservdelsförvaltningen med minimerad lagerhållning.

– Det finns tusentals reservdelar till ett tåg och idag är det nästintill så att vi köper ett extra tåg som bara ligger på hyllan. Därför tror jag att vi successivt kommer att byta från lagerhållna reservdelar till ett virtuellt lager där man skriver ut reservdelarna vid behov – åtminstone när det gäller de mindre komplicerade delarna.

Förbättra din affär!
Med tryckt kommunikation skapar du förtroende och 3D-printade föremål ger oanade möjligheter till en bättre affär. Har du funderingar på hur du kan använda dessa möjligheter?

Kontakta oss

 

Skapa vad som helst

3D-print är enormt mycket snabbare och extremt mycket billigare än traditionella tillverkningsmetoder, som exempelvis formgjutning. Plötsligt är det ekonomiskt möjligt att göra ett enda exemplar av en produkt. 

Läs mer om våra 3D-printlösningar

Relaterade kundcase

Karolinska_16-9.jpg

Karolinska sjukhuset

På Karolinska Universitetssjukhusets barnröntgen använder ortopeder och kirurger 3D-printade kroppsdelar för att förstå missbildningar bättre inför en operation och för att göra provoperationer. – Ovärderligt, säger barnröntgenläkare Lena Gordon Murkes.

Tada_16-9.jpg

Tada Medical

Med 3D-print kan uppstartsbolaget Tada Medical ta fram billiga prototyper. Målet är att få fram behandling till cancerpatienter, som förhindrar smärtsamma munblåsor utan svåra biverkningar.

Filip-Sandberg_Glenair-Nordic_875x500.jpg

Lättare säljprocess med 3D

Med 3D-printade prototyper kan Glenair Nordic visa sina kunder hur en kundanpassad produkt kommer att fungera i verkligheten. – Det hjälper oss väldigt mycket i säljprocessen, säger tekniska försäljningschefen Filip Sandberg.