3D-print gör produktutveckling möjlig för medicinteknisk startup

Med 3D-print kan uppstartsbolaget Tada Medical ta fram billiga prototyper. Målet är att få fram behandling till cancerpatienter, som förhindrar smärtsamma munblåsor utan svåra biverkningar.

Bransch Hälso & sjukvård

Företaget

Tada Medical är ett startup-bolag inom medicinteknik som skapades av fyra kollegor år 2016 när de arbetade på Uppsala universitetssjukhus. Där träffade de cancersjuka barn och såg vilka behov barnen hade och hur man skulle kunna förbättra deras sjukvård. För att kunna göra en verklig skillnad inom sjukvården så startade de bolaget.

Utmaningen

Cytostatikabehandling kan orsaka mycket smärtsamma blåsor och sår i mun och svalg, så kallad mukosit, vilket gör det svårt att svälja. Såren ökar i sin tur infektionsrisken och dubblerar vårdkostnaden.

För att förhindra svår mukosit så använder man kryoterapi, där man under cytostatikabehandlingen kyler ner munhålan genom att patienten får fylla munnen med is. Detta minskar blodflödet till slemhinnorna och minskar risken för sårbildning. Problemet är att isbehandlingen är svårtolererad och få personer genomför behandlingen.

– Att ha munnen fylld med is är extremt jobbigt, även om man bara har behandlingen i en timme. Man blir helt stum i munnen efteråt. Man har inte lust att göra om det igen dagen efter, säger Katarina Hedbeck, vd på Tada Medical.

Faktum är att det är en väldigt låg andel av de vuxna som ska få kryoterapi som verkligen efterföljer behandlingsprotokollet.

För att patienterna ska slippa obehaget av nedkylning med is så utvecklar Tada Medical en mer användarvänlig behandling. För att kunna testa olika lösningar så behöver bolaget snabbt, enkelt och billigt kunna producera olika prototyper till sina försök.

PostNord 3D Solutions gör det möjligt för Tada Medical att ta fram flera olika prototyp-versioner av munstycket till sin luftnedkylningsmaskin.

Lösningen

Genom att använda kall luft istället för is så kan man undvika mycket av det obehag som uppstår av iskylning. En stor del i utvecklingen av en alternativ metod med luftnedkylning handlar om att ta fram ett munstycke som kopplas på en kylenhet. Hur munstycket utformas och var lufthålen placeras påverkar hur pass bra luftnedkylningen fungerar.

För att kunna testa olika versioner av munstycket så använder Tada Medical PostNord Strålfors lösning 3D-solutions.

– Att 3D-printa är ett snabbt och billigt sätt att testa olika prototyper. Det gör att vi kan se hur olika versioner av munstycket sprider kylan i munnen. Formgjutning hade inte varit ett alternativt, det kostar så mycket att det inte hade varit genomförbart.

Från början testade bolaget sju stycken versioner av munstycket, varav två slopades och två blev favoriter. De två favoriterna printades ut och testades vidare i en andra omgång.

– För oss som ett startupbolag med en begränsad budget så är det guld värt att kunna göra billiga prototyper. Det är helt oslagbart med en fysisk produkt till både tester och till införsäljning där folk kan klämma och känna. En animering och simuleringar klår inte det, säger Rebecca Bejhed, teknisk chef på Tada Medical.

Rebecca Bejhed, CTO, och Katarina Hedbeck, CEO, på Tada Medical ser 3D-printade produkter som oslagbara för både test av prototyper och som stöd vid införsäljning

Resultatet

I skrivande stund har man fått etiskt godkännande till att göra en klinisk studie på friska personer. Innan godkännandet testade två försökspersoner munstyckena, som printats i biokompatibelt material.

– I ett av försöken så skiljer det sig bara en grad mot nedkylning med is, så det ser väldigt lovande ut. Biverkningsprofilen som man får av is, med dålig smak, huvudvärk och annat, försvinner. Det blir en ökad salivproduktion istället, men det kan vi nog arbeta oss runt genom att fukta inblåsningsluften eller att placera hålen lite annorlunda, säger en nöjd Rebecca Bejhed.

Hon är även nöjd med lösningen 3D-Solutions.

– Det är en väldigt smidig lösning. Man slänger upp sin 3D-ritning, anger vilket material man vill använda och trycker på skriv ut, i princip. Supporten på PostNord Strålfors är superduktig, engagerad och proaktiva. De har hjälpt till otroligt mycket.

Framtiden

Efter att ha visat att teorin om luftnedkylning fungerar i praktiken så ska man göra försök på friska individer i två omgångar. Först därefter inleds försök på sjuka individer. Målet är sedan att först introducera behandlingen till sjuka barn, för att sedan även gå vidare till vuxna där merparten av de berörda patienterna finns.

Under de olika försöken kommer Tada Medical att fortsätta använda 3D-print till att producera munstycken i olika versioner. Och när det väl blir dags för skarp produktion så är det mycket möjligt att det blir produktion med 3D-skrivare även då.

– Troligtvis kommer vi att individanpassa munstyckena eftersom alla munnar se lite olika ut. Då passar det bra att använda 3D-printing.

Vill du veta mer om vår 3D-printlösning?
Kontakta oss om du vill diskutera hur du kan utnyttja möjligheterna med 3D-print i din verksamhet. Vi har experterna som kan hjälpa dig hela vägen från idé till färdig produkt.

Kontakta oss

 

Relaterade lösningar och kundcase

3D-print-1_16-9.jpg

Skapa vad som helst

3D-print är enormt mycket snabbare och extremt mycket billigare än traditionella tillverkningsmetoder, som exempelvis formgjutning. Plötsligt är det ekonomiskt möjligt att göra ett enda exemplar av en produkt.

16-9_SJ_3D.jpg

3D-print ger SJ snabbare service och bättre funktion

När tillverkarna slutar producera reservdelar får SJ problem. Men tack vare 3D-print kan de nu få ut fordon från verkstaden i tid  – och enkelt förbättra produkter som inte håller måttet.

Karolinska_16-9.jpg

Karolinska sjukhuset

På Karolinska Universitetssjukhusets barnröntgen använder ortopeder och kirurger 3D-printade kroppsdelar för att förstå missbildningar bättre inför en operation och för att göra provoperationer. – Ovärderligt, säger barnröntgenläkare Lena Gordon Murkes.