Certifikat

PostNord Strålfors följer de lagar och krav som gäller i respektive land. Utöver detta minimikrav har de olika verksamheterna många varierande kundkrav och standarder att leva upp till. Nedan presenteras centrala certifikat som PostNord Strålfors olika verksamheter innehar.

Sverige

Norge

Danmark

Finland