Finansiell information

PostNord Strålfors är en del av PostNord Group. Tack vare vår branschkunskap och vårt unika distributionsnätverk kan vi utveckla morgondagens lösningar för kommunikation, e-handel, distribution och logistik.

PostNord

Koncernen PostNord AB grundades 2009 genom en sammanslagning av Post Danmark A/S och Posten AB. Moderbolaget PostNord AB är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.

2020 hade koncernen cirka 28 600 anställda och en omsättning på 38,7 miljarder SEK.

PostNord Strålfors

PostNord Strålfors har verksamhet i Danmark, Finland, Norge och Sverige. 2020 hade bolaget cirka 700 medarbetare och en omsättning på ca 2 miljarder SEK.

Mer finansiell information hittar du på PostNords webbplats.