Bransch Bank, finans & försäkring

Lösningar som stärker marknadspositionen för nordiska försäkringsbolag

Konstanta kostnadsbesparingar och nya konkurrenter skapar utmaningar för försäkringsbolagen. Anpassad kundkommunikation och effektiv skadehantering i säkra kanaler är grunden till konkurrenskraft.

Effektiva kommunikationslösningar möter nya och förändrade krav

Försäkringsbolag har stora utmaningar när de regulatoriska kraven ökar, tekniken utvecklas och priskänsliga, nya generationer av kunder förväntar sig flexibel och tillgänglig kontakt.

Genom att använda teknologin till att effektivisera och personalisera kommunikationen ökar nordiska försäkringsbolag kundlojaliteten och merförsäljningen. En anpassad, sömlös och säker kundupplevelse och skadereglering är hörnstenen för försäkringsbolag som vill vara konkurrenskraftiga.

PostNord Strålfors erbjuder kundanpassade och säkra kommunikationslösningar som hjälper försäkringsbolag att konkurrera och följa regelverken i respektive nordiskt land.

Jag vill veta mer

Kundanpassade och säkra kommunikationslösningar

Stärk konkurrenskraften med anpassad kommunikation i rätt kanal och rätt tid

Stärk konkurrenskraften med anpassad kommunikation i rätt kanal och rätt tid

Försäkringstagare förväntar sig snabba och enkla kontaktvägar i alla ärenden och kan enkelt byta bolag om de är missnöjda med sin upplevelse. Genom att anpassa kommunikationen och betalningsmetoderna efter kundernas preferenser främjas kundlojalitet, merförsäljning och nyförsäljning.

Smidig skadereglering med effektiv hantering av inkommande kommunikation

Smidig skadereglering med effektiv hantering av inkommande kommunikation

När olyckan är framme förväntar sig kunden en smidig och snabb skadehantering. Långsam ärendehantering eller otydliga svar kan sänka förtroendet. För att förbättra kundupplevelsen krävs att försäkringsbolaget hanterar inkommande kommunikation effektivt oavsett kanal och snabbt hittar rätt information för varje ärende.

Dataskydd och säker kommunikation enligt respektive lands regelverk

Dataskydd och säker kommunikation enligt respektive lands regelverk

För försäkringsbolag är det verksamhetskritiskt att lagra och hantera information säkert. Hela kommunikationskedjan måste vara säker, annars riskeras ett skadat förtroende och sämre konkurrenskraft. För att minska riskerna krävs ett aktivt och kontinuerligt arbete. Läs våra tre tips för dataskydd.

Skadereglering med kunden i fokus

“Försäkringsbolagen har förändrats på senare år. Traditionellt har fokus alltid legat på siffrorna. Men nu handlar det om människor. Utan nöjda kunder vinner vi inga marknadsandelar.”

Pia Sandberg, chef för säljstöd till små och medelstora företag på Fremtind Forsikring.
Pia Sandberg, chef för säljstöd till små och
medelstora företag på Fremtind Forsikring. 

Inspiration och fördjupning

Lansforsikringar_16-9.jpg

Optimera kundupplevelsen med ett nära partnerskap

För att försäkringsbolag ska kunna möta sina kunders krav på kommunikation behöver de veta vilka lösningar som finns och kommer att lanseras. Micael Rapp, Förvaltningsledare-IT på Länsförsäkringar AB, menar att ett utvecklande och tätt samarbete med en kommunikationsleverantör är grunden för att hålla sig uppdaterad och i framkant.

Maria Lund-Søltoft

Så håller sig försäkringsbolag relevanta på den förändrade marknaden

Försäkringsbolag står inför stora utmaningar när de regulatoriska kraven ökar, tekniken utvecklas och nya generationer kunder förväntar sig flexibla och tillgängliga kontaktvägar. Maria Lund-Søltoft, med lång erfarenhet av affärsutveckling inom försäkringsbranschen, förklarar hur utvecklingen påverkar branschen.

Skadereglering med kunden i fokus

Skadereglering med kunden i fokus

Det norska försäkringsbolaget Fremtind Forsikring hanterar hundratusentals skaderegleringar varje år. Företaget säkerställer bästa möjliga kundupplevelse genom en mix av användarvänliga digitala tjänster och sensitivitetsträning för att få hög kvalitet på de personliga konsultationerna.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om hur du kan vara konkurrrenskraftig genom personaliserad och effektiv kommunikation? Kontakta oss så berättar vi mer!

Jeanette Wittgren
Sales Manager, PostNord Strålfors
+46 (0)76 881 20 51
jeanette.wittgren@stralfors.se

Skicka ett meddelande

Jeanette-Wittgren_500px_Bg-Blue-B1_2402.jpg