Säkra kommunikations-
tjänster för nordiska försäkringsbolag

För försäkringsbolag är det verksamhetskritiskt att lagra och hantera information säkert.  PostNord Strålfors lösningar möjliggör denna regelefterlevnad med bibehållen kvalitet.

Jag vill bli kontaktad

Bransch Bank, finans & försäkring

Så minskas riskerna inom dataskyddet

Försäkringsbranschen är starkt reglerad och bolag hanterar ofta integritetskänslig information om individer inom bland annat försäkringsansökningar och skadereglering. Hela kommunikationskedjan från inkommande, utgående till mottagande måste uppfylla respektive lands lagar och regler. Bristande dataskydd kan också leda till skadat förtroende från kunder och allmänheten och därmed sämre konkurrenskraft.

Men det krävs inte bara en intern förståelse och noggrant arbete med dataskyddet. För att minimera riskerna är det viktigt att försäkringsbolaget tar sitt ansvar för och säkerställer dataskyddet även om det anlitar en partner för utskicken.

Strålfors samarbetar med stora kunder i Sverige och Norden som hanterar mycket och extra skyddsvärd information. Våra kommunikationstjänster inom digitalt och print hjälper våra samarbetspartners att hålla en hög datasäkerhet och leverera inkommande och utgående kommunikation snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Tillsammans minskar vi riskerna och vidtar förebyggande åtgärder för att hålla datan säker.

Tips för dataskydd

  • Jobba aktivt med dataskyddsfrågor från första början i allt som verksamheten gör.
  • Skapa en intern förståelse och kultur kring dataskydd. Arbeta kontinuerligt med utbildning och förbättringar.
  • Anlita en kommunikationsleverantör som förstår verksamhetens utmaningar och ser allvaret i dataskydd. Bygg ett långsiktigt samarbete baserat på kontinuerlig utveckling, iterativa processer och framför allt förtroende.

Så jobbar Strålfors med dataskydd

  • Har ISO 27001-certifiering.
  • Arbetar aktivt med säkerhet och dataskydd för att implementera de krav som följer av respektive lands regelverk och lagar.
  • Har en lång historik av att arbeta med integritetskänslig och säkerhetsklassad information.
  • Lagrar datan inom EU/EES, hanterar datan inom Norden och har en lämplig nivå på datasäkerhet.
  • Säkerställer korrekt hantering av information genom avtal, egna riskbedömningar och rätt till interna och externa revisioner.

Läs mer om vårt arbete med compliance och dataskydd:

Åtta tips för att maximera dataskyddet

Åtta tips för att maximera dataskyddet

Juristen Anna Mirsch Peiris ger sina bästa tips på hur man säkerställer ett bra dataskydd för bland annat känsliga uppgifter om exempelvis hälsa.

Läs artikeln

ISO 27001 skyddar mot IT-brott

ISO 27001 skyddar mot IT-brott

Genom vår ISO 27001-certifiering säkerställer vi processhantering, riskhantering och översikt som är viktiga parametrar för att garantera IT-säkerheten för våra kunder.

Läs mer

 
Strikt compliance-program

Strikt compliance-program

Vi arbetar kontinuerligt med informationssäkerheten för att skydda oss mot dataintrång och säkerställa att kunddata hanteras på ett säkert och korrekt sätt.

Läs mer

Våra certifikat för olika verksamheter

Våra certifikat för olika verksamheter

Certifikaten visar bland annat att vi har identifierat risker och vidtagit förebyggande åtgärder för att skydda oss mot informationssäkerhetsbrott.

Våra certifikat

 
Jeanette-Wittgren_500px_Bg-Grey-WG1_2402.jpg
Jeanette Wittgren
Sales Manager, PostNord Strålfors

Vill du veta mer om hur du gör er kommunikation kostnadseffektiv och säker – och möter branschens krav? Kontakta oss så berättar vi mer.

+46 (0)76 881 20 51
Jeanette.Wittgren@Stralfors.se

Skicka ett meddelande

Inspiration och fördjupning

Lansforsikringar_16-9.jpg

Optimera kundupplevelsen med ett nära partnerskap

För att försäkringsbolag ska kunna möta sina kunders krav på kommunikation behöver de veta vilka lösningar som finns och kommer att lanseras. Micael Rapp, Förvaltningsledare-IT på Länsförsäkringar AB, menar att ett utvecklande och tätt samarbete med en kommunikationsleverantör är grunden för att hålla sig uppdaterad och i framkant.

Maria Lund-Søltoft

Så håller sig försäkringsbolag relevanta på den förändrade marknaden

Försäkringsbolag står inför stora utmaningar när de regulatoriska kraven ökar, tekniken utvecklas och nya generationer kunder förväntar sig flexibla och tillgängliga kontaktvägar. Maria Lund-Søltoft, med lång erfarenhet av affärsutveckling inom försäkringsbranschen, förklarar hur utvecklingen påverkar branschen.

Skadereglering med kunden i fokus

Skadereglering med kunden i fokus

Det norska försäkringsbolaget Fremtind Forsikring hanterar hundratusentals skaderegleringar varje år. Företaget säkerställer bästa möjliga kundupplevelse genom en mix av användarvänliga digitala tjänster och sensitivitetsträning för att få hög kvalitet på de personliga konsultationerna.

Försäkringsbranschens guide

I vår guide utforskar vi tre avgörande områden för att stärka ett försäkringsbolags konkurrenskraft i den dynamiska marknaden. Med pågående prispress, nya aktörer och förändrade kundförväntningar är det hög tid att omfamna digitaliseringens kraft.

Ladda ner guiden

Insurance-guide-hero-banner-SE_Bg-Blue-B1.jpg