Bransch Bank, finans & försäkring

Säkra betalningslösningar och ökad likviditet för inkassobolag

För bolag inom inkasso och kredithantering ställs höga krav på tydlig och effektiv kommunikation. Men otydliga fakturor och krångliga betalningslösningar skapar problem i flera led. Fokus på kunddialog och en smidig betalningsupplevelse är vägen till kortare kredittider och en bättre kundupplevelse.

Minskad kredittid och säkra helhetslösningar för kundkommunikation

Inom inkasso, kredithantering och factoring ligger fokus på att hjälpa gäldenären att bli skuldfri och minska kredittiden för kunderna. Men många fakturor betalas onödigt sent eller i värsta fall inte alls. Otydlig kommunikation och betalningslösningar som inte är anpassade efter mottagaren blir tidskrävande för både bolagen, gäldenären och kunderna. Inte minst skapar det en dålig kundupplevelse.

Genom att fokusera på kunddialogen och betalningsupplevelsen finns stora möjligheter för inkassobolag att korta kredittiden, behålla goda kundrelationer och hjälpa gäldenären till en sundare ekonomi.

Strålfors erbjuder kundanpassade och säkra kommunikationslösningar som hjälper inkassobolag att följa lagar och regler i den starkt reglerade branschen.

Jag vill veta mer

Kundanpassade och säkra kommunikationslösningar

Smidig betalningsupplevelse i rätt kanal

Smidig betalningsupplevelse i rätt kanal

Vi hjälper kredithanterings- och inkassobolag att snabbt skicka fakturor till rätt person, i rätt kanal, med möjlighet till flera betalningslösningar. Med digitala brevlådor, mobilfaktura eller mobila betalningar minskas tiden från uppmaning till handling, samtidigt som fysiska fakturor säkerställer hög leveranssäkerhet.

Säkra kommunikationstjänster

Säkra kommunikationstjänster

För kredithanterings- och inkassobolag är det nödvändigt att följa branschlagarna och att hela kommunikationskedjan från inkommande, utgående till mottagare är säker. Våra kommunikationstjänster inom både print och digitalt hjälper våra samarbetspartners att hantera kommunikation snabbt och kostnadseffektivt och samtidigt hålla en hög datasäkerhet.

Tydlig kommunikation minskar kredittiden

Tydlig kommunikation minskar kredittiden

Minska riskerna för fördröjda eller uteblivna betalningar genom att kommunicera viktiga budskap snabbt, säkert och användarvänligt. Med säker och automatiserad hantering av kommunikationen minskar tidskrävande administration samtidigt som informationen blir mer lättillgänglig för den som behöver den.

Lowells lösning revolutionerar inkassobranschen:

”Vårt fokus är alltid att våra kunder ska få betalt, samtidigt som vi värnar om deras kunder genom att hitta individuella lösningar som gör att de kan betala och på sikt komma tillbaka som betalande kunder och med en starkare privatekonomi.”


Jens Lindeblad, Head of Digital & Innovation på Lowell


Lowell logoAlektum Group logoAVIDA logoIntrum logoMarginalen Bank logoPayEx logoRiverty logoSileo Kapital logoVisma logo

Kundcase

PayEx samarbete med Strålfors säkrar utskicken av pappersförsändelser

PayEx samarbete med Strålfors säkrar utskicken av pappersförsändelser

PayEx levererar betalningslösningar och erbjuder tjänster inom hela Norden. Varje månad skickar företaget närmare två miljoner pappersförsändelser till kunder. När PayEx egen printshop växte ur sina lokaler inleddes samarbetet med Strålfors för att utveckla affären och säkra utskicken av pappersförsändelser så som fakturor och kravbrev.

Lowell_16-9.jpg

Lowells lösning revolutionerar branschen

Lowell satsar på digital tjänsteutveckling. Ett av de viktigaste initiativen är att erbjuda enkla och snabba tjänster direkt i mobiltelefonen. – Vi vill vara ledande i branschen och då måste vi ständigt hitta nya vägar för att kunna ge våra kunder de bästa lösningarna, säger Jens Lindeblad, Head of Digital & Innovation på Lowell.

Alektum_16-9_230330.jpg

Alektum Group förbättrar kundupplevelsen och ökar inbetalningarna med rätt kanaler

Koncernen Alektum Group har verksamhet i 14 europeiska länder. Kärnverksamheten är inkasso och till det kopplas marknads- och kreditinformation, juridisk rådgivning och faktureringslösningar. Alektum har samarbetat med PostNord Strålfors sedan år 2000 och Strålfors lösning Omnichannel gör det lättare för Alektum att få betalt.

Guide för kredithanterings- och inkassobranschen

I Inkassobranschens guide till snabbare inbetalningar och bättre kundupplevelse presenterar vi flera utmaningar och lösningar för att skapa tydligare kommunikation, smidiga betalningslösningar och rätt dataskydd som minskar kredittiden.

Ladda ner guiden

Inkasso-guide-SE_Banner-img.jpg

Inspiration och fördjupning

En bra betalningsupplevelse skapar bättre förutsättningar för minskad kredittid

En bra betalningsupplevelse skapar bättre förutsättningar för minskad kredittid

Olika kunder och gäldenärer har olika betalningsförmåga och preferenser för kommunikation och betalningsmetoder. Därför är det viktigt att inkassobolag jobbar med betalningsupplevelsen som en viktig del av hela kundupplevelsen.

Så kan inkassobranschen minska dataskyddsriskerna

Så kan inkassobranschen minska dataskyddsriskerna

Inkassoföretag hanterar extra skyddsvärda personuppgifter (skulder) i stora mängder och måste följa respektive lands regelverk för branschen. Om dataskyddet brister riskeras sanktionsavgifter och i värsta fall att bli av med tillstånd att bedriva inkassoverksamhet och därmed sina intäkter.

Från indrivning till framtida samarbete mellan inkassobolag

Från indrivning till framtida samarbete mellan inkassobolag

Inkassobranschen utvecklas i och med att fler och fler digitala lösningar skapas och tillåts. För att ta sitt samhällsansvar nu och i framtiden måste bolagen använda tekniken för att gå från indrivning till hjälpsamt kundfokus. Det anser Andreas Komnæs, chef för nya produkter och tjänster på Kredinor. – Branschen måste arbeta på nya sätt för att uppfylla förväntningarna i samhället, säger han.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om hur er kommunikation kan bidra till att minska kredittiden? Kontakta oss så berättar vi mer!

Jeanette Wittgren
Sales Manager, PostNord Strålfors
+46 (0)76 881 20 51
jeanette.wittgren@stralfors.se

Skicka ett meddelande

Jeanette-Wittgren_500px_Bg-Grey-WG3-2_2402.jpg