En bra betalningsupplevelse skapar bättre förutsättningar för minskad kredittid

Bransch Bank, finans & försäkring

Olika kunder och gäldenärer har olika betalningsförmåga och preferenser för kommunikation och betalningsmetoder. Därför är det viktigt att inkassobolag jobbar med betalningsupplevelsen som en viktig del av hela kundupplevelsen.

– Det gäller att använda tekniken för att möta de som ska betala på deras villkor genom att göra det så enkelt som möjligt att betala fakturan eller inkassokravet, säger Andreas Schei, Business Development Manager på PostNord Strålfors.

Här är våra tre tips för hur inkassobranschen kan förbättra betalningsupplevelsen och därmed främja kortare kredittider:

1. Skicka första fakturan snabbt i rätt kanal

Business Development Manager på PostNord Strålfors Business Development Manager på PostNord Strålfors

Det viktigaste tipset är att skicka inkassokravet eller fakturan så tidigt som möjligt.

– Det är en nyckel till att få snabbare betalningar. För att kunna skicka ut den snabbt behövs effektiva interna processer, automatisering och koll på vilka kanaler som gäldenären finns i förutom fysisk post, säger Andreas.

Det är också angeläget att den första försändelsen kommer fram i rätt kanal, alltså den kanal som gäldenären själv föredrar. Det handlar om att skapa rätt förutsättningar för gäldenären att betala, och att veta hur gäldenären vill ta emot information är en viktig faktor. Att skicka en faktura som fysiskt brev när gäldenären föredrar digital brevlåda ökar inte chanserna att minska kredittiden.

2. Erbjud flera betalningsmetoder

För att öka chanserna att få betalt i tid är det viktigt att erbjuda flera betalningsmetoder. Som exempel har inbetalningarna till Alektum Group ökat med närmare fyra procent genom att låta skuldsatta själva välja betalningskanal.

Enligt Andreas finns flera moderna betalningslösningar som främjar en kortare kredittid:

  • Pappersfakturan dominerar fortfarande i Sverige, och även den kan göras mer kundfokuserad med en QR-kod som leder till betalning via internetbank eller Swish.
  • Internetbankfaktura är en enkel och säker fakturakanal som cirka 3,6 miljoner svenskar använder.
  • Betalningar direkt i en digital brevlåda tar bort risken för felbetalningar och minskar risken för sena inbetalningar.
  • Med mobilfaktura får gäldenärerna och kunderna flera olika betalningsmöjligheter direkt i telefonen.
  • SMS eller e-post med en länk till betalning i internetbanken genom vår partner Tink är en smidig metod som underlättar inbetalningar.

– Det finns med andra ord många smidiga betalningslösningar att erbjuda för att hjälpa gäldenärerna att bli skuldfria, säger Andreas.

3. Hjälp gäldenären att hitta rätt information

Otydliga budskap riskerar att öka tiden från uppmaning till handling, vilket kan resultera i onödigt lång kredittid. Oavsett om fakturan skickas som ett fysiskt brev eller digitalt är det viktigt att den är enkel att förstå.

– Det ska framgå tydligt hur gäldenären kan betala sin skuld genom att all viktig information som till exempel belopp, förfallodag och betalningsmetoder är enkelt att hitta, säger Andreas.
Den nya tekniken gör att kunderna ställer allt högre krav på personalisering, vilket skapar möjligheter för moderna och framtidsinriktade företag. Att samla all information som gäldenären behöver i “Mina sidor” eller liknande hos inkassobolaget blir mer och mer populärt och är ett kundfokuserat sätt att hjälpa gäldenären att hitta all viktig information på ett tydligt och användarvänligt sätt.

En annan viktig del för att förbättra kundupplevelsen är att göra det enkelt för kundservice att ha tillgång till rätt information. Genom att arkivera fakturor och annan viktig information digitalt och göra den tillgänglig för rätt personer minskar tiden för administration och inte minst väntetiden för gäldenären eller kunden.

– Med effektiva interna processer kan kundtjänst ge rätt information snabbt, vilket bidrar till snabba och korrekta inbetalningar, avslutar Andreas.

Många möjligheter för inkassobolag

Genom att skapa bra betalningsupplevelser underlättas alltså snabba och korrekta inbetalningar. Det gäller att hjälpa gäldenärerna på deras villkor för att minska kredittiden, och dagens och morgondagens teknik ger många möjligheter till det.

Jeanette-Wittgren_500px_Bg-Grey-WG1_2402.jpg
Jeanette Wittgren
Sales Manager, PostNord Strålfors

Letar du efter kommunikationslösningar som ger en bättre betalningsupplevelse och minskad kredittid? Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur du kan komma igång!

+46 (0)76 881 20 51
jeanette.wittgren@stralfors.se

Skicka ett meddelande

Läs mer om hur du kan underlätta inbetalningar

Smidig betalningsupplevelse i rätt kanal

Smidig betalningsupplevelse i rätt kanal

Vi hjälper kredithanterings- och inkassobolag att snabbt skicka fakturor till rätt person, i rätt kanal, med möjlighet till flera betalningslösningar. Med digitala brevlådor, mobilfaktura eller mobila betalningar minskas tiden från uppmaning till handling, samtidigt som fysiska fakturor säkerställer hög leveranssäkerhet.

Alektum_16-9_230330.jpg

Alektum Group förbättrar kundupplevelsen och ökar inbetalningarna med rätt kanaler

Koncernen Alektum Group har verksamhet i 14 europeiska länder. Kärnverksamheten är inkasso och till det kopplas marknads- och kreditinformation, juridisk rådgivning och faktureringslösningar. Alektum har samarbetat med PostNord Strålfors sedan år 2000 och Strålfors lösning Omnichannel gör det lättare för Alektum att få betalt.

Dynamic-Communication-16-9_NY.jpg

Output Management

Kommunicera i den kanal, fysisk som digital, som kunden själv bestämt. Med Output Management säkerställer du att informationen hamnar rätt. Och du får nöjdare kunder.

Payment-Management_16-9_2.jpg

Payment Management

Betalningar i Omnichannel – hur, var och när du vill. Med vår lösningsplattform inom Payment Management, blir det enkelt och bekvämt för dig att låta dina kunder bestämma.

16-9-omnichannel-01.jpg

Omnichannel ökar effektiviteten

Omnichannel är resultatet av kommunikation på kundens villkor. Vi berättar gärna om vad vi kan göra för ditt företag.

eArchive-16-9_2.jpg

eArkiv

Med eArkiv kan du lätt lagra all inkommande och utgående fysisk och digital kommunikation, både manuellt och automatiskt. På så sätt minimeras hanteringen av datan. Det ger dig effektivare processer som höjer kundupplevelsen.