Tydlig kommunikation minskar kredittiden

Otydlig kommunikation kan få kostsamma konsekvenser. Som Nordens ledande aktör inom kommunikationslösningar hjälper vi inkassobolag och företag inom kredithantering och factoring att nå fram med budskapen till sina slutkunder.

Jag vill bli kontaktad

Bransch Bank, finans & försäkring

Snabba och korrekta utskick enligt gällande lagar

Kredithanterings- och inkassobolag hanterar en stor mängd känslig information och är i kontakt med gäldenärer eller kunder som behöver svar snabbt. Att kommunicera i rätt kanal med tydliga budskap minskar riskerna för fördröjda eller uteblivna betalningar, kostsam administration och överbelastad kundtjänst.

Vi hjälper inkassobolag att automatisera och effektivisera sin inkommande och utgående kommunikation i de kanaler som tillåts enligt respektive nordiska lagar.

 

Dynamisk kommunikation

Kommunicera viktiga budskap på ett lättförståeligt sätt

Låt gäldenären ta del av viktig information på ett så användarvänligt och enkelt sätt som möjligt. Gör fakturan till ett interaktivt och responsivt dokument som anpassar sig efter mottagarens skärm, med ett tydligt budskap. Det ökar chanserna att mottagaren tar del av informationen.

Läs mer om Dynamisk kommunikation

Digital mailroom

Hantera inkommande kommunikation säkert och automatiserat

I kredithanterings- och inkassobranschen hanteras känslig information – till stor del inkommande ärenden från Kronofogden – med krav på extra hög säkerhet. Digital Mailroom säkerställer att inkommande fysisk och digital kommunikation samlas in på ett säkert och automatiserat sätt och distribueras till rätt mottagare.

Läs mer om Digital Mailroom

 
eArkiv

Minskad administration med lättillgänglig information

Med eArkiv blir det enklare att följa kraven* för GDPR samt lagring av fakturor. Genom att digitalisera pappersarkivet går det även snabbt att hitta information om ett specifikt ärende, vilket minskar administrationen, väntetiden och ger en bättre upplevelse för personen på andra sidan luren eller chatten.

* Krav gällande ansvar, lagringstid, integritet och läsbarhet. Källa: Skatteverket
* Krav gällande GDPR. Källa: Datainspektionen

Läs mer om eArkiv

Kundanpassad fakturahantering för factoring

Kundanpassad fakturahantering för factoring

Med fakturahantering i Omnichannel kan kredithanterings- och inkassobolag säkerställa att fakturorna som skickas ut är kundanpassade och levererade i rätt kanal i rätt format, oavsett om utskicket sker fysiskt eller digitalt.

Läs mer om Omnichannel

 
Jeanette-Wittgren_500px_Bg-Grey-WG1_2402.jpg
Jeanette Wittgren
Sales Manager, PostNord Strålfors

Vill du veta mer om hur er kommunikation kan bidra till att minska kredittiden? Kontakta oss så berättar vi mer!

+46 (0)76 881 20 51
Jeanette.Wittgren@Stralfors.se

Skicka ett meddelande

Inspiration och fördjupning

Lowell_16-9.jpg

Lowells lösning revolutionerar branschen

Lowell satsar på digital tjänsteutveckling. Ett av de viktigaste initiativen är att erbjuda enkla och snabba tjänster direkt i mobiltelefonen. – Vi vill vara ledande i branschen och då måste vi ständigt hitta nya vägar för att kunna ge våra kunder de bästa lösningarna, säger Jens Lindeblad, Head of Digital & Innovation på Lowell.

Alektum_16-9_230330.jpg

Alektum Group förbättrar kundupplevelsen och ökar inbetalningarna med rätt kanaler

Koncernen Alektum Group har verksamhet i 14 europeiska länder. Kärnverksamheten är inkasso och till det kopplas marknads- och kreditinformation, juridisk rådgivning och faktureringslösningar. Alektum har samarbetat med PostNord Strålfors sedan år 2000 och Strålfors lösning Omnichannel gör det lättare för Alektum att få betalt.