Patientsäker och automatisk packning av självtester

Självprovtagning i hemmet minskar vårdgivarnas vårdskulder och bidrar till kraven på kostnadsbesparingar. Dock är manuell packning av självtestkit ofta en tidskrävande process för vårdgivaren. Genom att låta en maskin packa blir processen snabbare, effektivare och säkrare.

 

Marknadstrender Ny teknik

Manuell packning av självtester klarar upp till 60 tester per timme per person. Ibland hanteras det av sjuksköterskor som skulle kunna använda sin kompetens och erfarenhet till något mer värdefullt i vårdkedjorna. En automatiserad packningsprocess av självtester frigör därför värdefull tid och kompetens. 

– Med automatisk packning av självtesterna kan man packa upp till 4000 tester per timme. Det är förstås en mycket mer tids- och kostnadseffektiv produktion än en manuell och ger fler medborgare chansen att genomföra s

jälvtester i hemmet, säger Siv Gustavsson, Nordisk Produktchef på Strålfors.

Stärkt patientsäkerhet och rätt matchning

Siv Gustavsson, Nordisk Produktchef på Strålfors. Siv Gustavsson, Nordisk Produktchef på Strålfors.

Men automatisk packning har inte bara ekonomiska fördelar. En manuell process ställer också höga krav på personerna som packar testkiten. Det får helt enkelt inte bli fel matchning mellan provröret och individen som ska ta emot självtestet. Automatiserad packning stärker patientsäkerheten och minimerar risken för fel eftersom maskinen i Ljungby säkerställer rätt matchning.

– En personlig kod på provröret matchas till rätt adress och flödet är helt avpersonaliserat. Matchningen av kod och individ sker i kuverteringen, och det är bara respektive labb som kan identifiera vems provrör det är.

Spårbarhet från packning till utskick

Den automatiska processen ger också fullständig spårbarhet över utskicket hela vägen från den maskinella paketeringen till inlämning för distribution.

– När sen provsvaret ska skickas ut till medborgaren kan vi leverera det både i digitala brevlådor och på papper. Alla de flödena är lämpade för hantering av känsliga uppgifter i linje med GDPR, säger Siv Gustavsson.

Regionerna är en självklar aktör som har behov av att skicka ut självtester, men behovet finns även i andra branscher.

– Andra vårdgivare och även djursjukvården kan ha stor nytta av att effektivisera sin hantering av självtester, säger Siv.

Utvecklad i samarbete med användarna

Strålfors sköter manuell packning av självtester sedan flera år tillbaka och är den enda aktören i Sverige som nu erbjuder en automatiserad process. Den automatiserade lösningen är utvecklad i samarbete med Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland och Karolinska Universitetslaboratoriet.

– Det här samarbetet gör att lösningen är anpassad till verkliga behov som användarna har, och hjälper dem att minska vårdskulden, säger Calle Khan, Key Account Manager på Strålfors.

Förutom tids- och kostnadsbesparingar finns många fördelar för vårdgivarna att lägga ut packning, distribution och utskick av provsvar på en samarbetspartner.

– Vi lagerhåller materialet, packar i material enligt reglerna för olika sorters test, och säkerställer provrörens hållbarhet under hela livslängden, avslutar Calle Khan.

Calle-Khan_500px_Bg_Grey-WG1.jpg
Calle Kahn
Key Account Manager

Vill du veta hur den automatiserade processen går till?
Kontakta Calle Khan för mer information, så hittar vi tillsammans den bästa lösningen för er!

+46 (0)76 6950883
calle.khan@stralfors.se

Skicka ett meddelande

Inspiration och fördjupning

Automatiserad-distribution-sjalvtester_16-9.jpg

Automatiserad distribution av självtester

I efterdyningarna av pandemin sitter många av landets regioner på en stor vårdskuld. Samtidigt är många medborgare mindre benägna att ta sig fysiskt till vårdcentralerna. Det proaktiva arbetet att upptäcka och bekämpa sjukdomar måste fortsätta. Med provtagning i hemmet kan fler medborgare testas på kortare tid och vårdskulden minskas.

PayEx samarbete med Strålfors säkrar utskicken av pappersförsändelser

PayEx samarbete med Strålfors säkrar utskicken av pappersförsändelser

PayEx levererar betalningslösningar och erbjuder tjänster inom hela Norden. Varje månad skickar företaget närmare två miljoner pappersförsändelser till kunder. När PayEx egen printshop växte ur sina lokaler inleddes samarbetet med Strålfors för att utveckla affären och säkra utskicken av pappersförsändelser så som fakturor och kravbrev.