Bransch Livsmedels & detaljhandel

”Varje medlem är unik och ska känna det”

Coop är en av Sveriges största livsmedelskedjor. Med drygt tre miljoner medlemmar är det en stor utmaning att ta fram rätt erbjudande till rätt person.
– Varje medlem är unik och ska känna det, säger Jonas Taube, chef för Kampanjstrategi och reklamproduktion på Coop.

coop_jonas_taube01_Stralfors_VNN_875x580.jpg.jpg

Företaget

Coop är ett medlemskooperativ som bildades år 1899 för att främja rena och oförfalskade varor. Livsmedelskedjan har fortfarande ett stort fokus på hållbarhet vilket återspeglas i så väl i vilka varor som finns i butik som i företagets kundkommunikation. Idag har man drygt 700 butiker utspridda över landet.

Utmaningen

Med drygt tre miljoner medlemmar är det en utmaning att anpassa kampanjer och annan kundkommunikation till kundens livsstil och preferenser. Barnfamiljer är den primära målgruppen.

– Barnfamiljer handlar mycket och har ofta ont om tid, det är en målgrupp som vi kan underlätta vardagen för, säger Jonas Taube.

För att öka kundupplevelsen arbetar Coop med att väva samman fysiska utskick med kundkommunikation som sker i digitala kanaler.

Coop vill också vara i framkant när det gäller att göra ekologiska produkter tillgängliga för alla. Målet är att 20 procent av all mat livsmedelskedjan säljer ska vara ekologisk år 2020.

– Vi vill förstå kunden och möta kundens behov i allt vi gör, för oss är detta en viktig del i hur vi ser på hållbarhet, säger Jonas Taube.

Lösningen

Förutom en flerfaldigt prisbelönt kundtidning, som skickas ut i nästan en miljon exemplar varje månad, producerar Coop cirka fyra miljoner flygblad i veckan. Allt från oadresserade flygblad till adresserade utskick med kundspecifika erbjudanden görs inhouse. 

PostNord Strålfors är Coops strategiska partner och fungerar som en rådgivande part när det gäller kundkommunikationen. Samarbetet innebär i praktiken att PostNord Strålfors tillsammans med Coop kontinuerligt arbetar med att leverera bättre och kostnadseffektivare kundkommunikation, förbättra leveranstiderna, ha kontroll på ekonomin och miljöpåverkan.

Resultatet

I stort sett all adresserad direktreklam printas numera i fyrfärg direkt på vitt papper. Textfilerna levereras separat och bilderna hämtas via molnet för att kunna matcha innehållet med mottagaren. 

– För oss är det en stor förändring. När det gäller den adresserade kommunikationen har vi gått från segmentering med ett antal förvalda kundgrupper till helt personaliserade utskick baserade på enskilda köpbeteenden och preferenser, säger Jonas Taube.

Framtiden

Nästa steg är att ytterligare väva ihop den digitala kommunikationen med den tryckta.

– Vi har goda förutsättningar att kunna kommunicera med våra kunder i alla kanaler. De kundanpassade erbjudandena som finns laddade på kundkortet går även att se på medlemssidan på vår hemsida. 

– Samma möjlighet finns nu även i vår Coop-app, där kunden även kan spara recept, inköpslistor och se vilka erbjudanden som är utnyttjade, säger Jonas Taube.