Bransch Livsmedels & detaljhandel

Så skapar Coop hållbar kommunikation

Coop är en av Sveriges största livsmedelskedjor med näthandel och 800 butiker över hela landet. Sedan 2010 har de ett strategiskt samarbete med PostNord Strålfors.
– PostNord Strålfors agerar som en verklig samarbetspartner. De försöker hela tiden hitta lösningar och förbättra affären för oss som kund, säger Jonas Taube, reklamchef på Coop.

Jonas Taube, reklamchef på CoopJonas Taube, reklamchef på CoopCoop är Sveriges mest hållbara varumärke 2021 enligt Nordens största oberoende studie med fokus på hållbarhet: Sustainable Brand Index 2021. Med 3,7 miljoner medlemmar är det en utmaning att anpassa kampanjer och annan kundkommunikation till kundens livsstil och preferenser. Barnfamiljer är den primära målgruppen.

– Barnfamiljer handlar mycket och har ofta ont om tid, det är en målgrupp som vi kan underlätta vardagen för, säger Jonas Taube.

Digifysisk köpupplevelse

För att öka kundupplevelsen arbetar Coop med att väva samman fysiska utskick med kundkommunikation som sker i digitala kanaler.

– En större förändring i år är den ”digifysiska” köpupplevelsen – det bästa av två världar, berättar Jonas Taube och fortsätter:

– Det vi har gjort är att gå från elva till sju nummer av vår medlemstidning Mersmak, och i stället använt dessa resurser till att kombinera Mersmak med digitala lösningar. I det arbetet var det viktigt för oss att inte gå för långt och stänga ner en viktig kanal för kunden, utan att i stället hitta kombinationer som lyfter den ytterligare.

– För oss betyder ett digitalt skifte att något tillkommer, inte att något måste tas bort. Vi slutar inte att marknadsföra oss effektivt bara för att det kommer nya kanaler. Vi är en väldigt stor köpare av tryck och det kommer vi vara också i framtiden, säger Jonas Taube.

– PostNord Strålfors har alltid varit väldigt lyhörda när det skett förändringar hos oss. De försöker hela tiden hitta lösningar och förbättra affären för oss som kund, säger Jonas Taube.

Han berömmer också PostNord Strålfors.

– De har alltid varit väldigt lyhörda när det skett förändringar hos oss. De agerar som en verklig samarbetspartner. De försöker hela tiden hitta lösningar och förbättra affären för oss som kund, säger Jonas Taube.

Kunden ska bestämma

I framtiden, med mer data och möjlighet att agera snabbare och mer exakt på den, ser Jonas Taube att det blir möjligt att låta kunden bestämma hur den här kommunikationen ska skickas ut.

– Just nu lägger vi en del tid på att försöka förstå hur vi kan vara relevanta för varje individuell kund.

– Vad är det som triggar och skapar relationer? När vi vet det kan vi också agera på det. Vi är på väg dit och det är mycket spännande, säger Jonas Taube.

– Barnfamiljer handlar mycket och har ofta ont om tid, det är en målgrupp som vi kan underlätta vardagen för, säger Jonas Taube. (Foto: Coop)

Hållbarhet en del av Coops DNA

Coop vill vara i framkant och göra hållbara produkter tillgängliga för alla.

– Vi vill förstå kunden och möta kundens behov i allt vi gör, för oss är detta en viktig del i hur vi ser på hållbarhet, säger Jonas Taube.

– Vi har flera gånger utsetts till Sveriges mest hållbara varumärke och svenskarna har enormt stort förtroende för vårt ekologiska varumärke Änglamark. Det är ett gott kvitto, säger Jonas Taube.

Änglamark utsågs 2021 av Sustainable Brand Index till branschens mest hållbara varumärke och under året har Coop även lanserat hållbarhetsdeklarationer av varor som visar produktens påverkan på jordens resurser, klimat och samhälle.

Coops hållbarhetsarbete har bedrivits under lång tid och företaget var en av pionjärerna inom ekologi och miljömärkning. (Foto: Coop)

Olika behov

Coop har två olika butikskoncept, Stora Coop och Coop. Stora Coop är tyngre på direktreklam och de mindre butikerna i storstäderna har en mer blandad marknadsföring i digitala kanaler och personaliserad print. Båda dessa dimensioner återfinns i affären med PostNord Strålfors, som består av tre olika leveranser – DR, adresserad direktmarknadsföring och kundtidningen Mersmak.

Den absolut största i volym av de tre är DR-utskicken med fyra miljoner flygblad i veckan.

Jonas Fredriksson, Key Account Manager på PostNord StrålforsJonas Fredriksson, Key Account Manager på PostNord Strålfors– DR styrs helt av kundernas efterfrågan och den mängden har inte minskat, tvärtom vad man kanske tror. Volymerna har ökat, samtidigt som vi tillfört 160 Nettobutiker, säger Jonas Taube.

Coop skapar själva layouten på DR-utskicken och har avtal med distributörerna. Allt däremellan tar PostNord Strålfors hand om.

– Vi tar emot tryckunderlag och adresslistor, sköter kontakt och upphandling av tryckerier, för de olika koncepten och har också kontakt med distributörerna vid behov, berättar Jonas Fredriksson som är Key Account Manager på PostNord Strålfors.

Triggerbaserad DM

När det gäller adresserad kommunikationen kör Coop helt personaliserade utskick baserade på enskilda köpbeteenden och preferenser.

– Vi har triggers kopplade till vårt CRM-system. När en kund beter sig på ett visst sätt aktiveras ett utskick i den kanal som är mest relevant. Det som ska skickas som trycksak skickas vidare till PostNord Strålfors som tar över informationen, berättar Jonas Taube.

Textfilerna levereras separat och bilderna hämtas via molnet för att kunna matcha innehållet med mottagaren.

Den flerfaldigt prisbelönta kundtidningen Mersmak kommer ut sju gånger om året i 850 000 exemplar.

Print och utskick av kundtidningen Mersmak är en av PostNord Strålfors leveranser till Coop.

– Vi trycker färre exemplar av Mersmak idag än tidigare sedan vi gjorde utskicken saldostyrda, det vill säga att kunderna måste handla för en viss summa varje månad för att få hem tidningen, berättar Jonas Taube.

– Mersmak kombineras med personliga kontoutdrag och olika typer av erbjudanden. Vi kombinerar allt enligt filer från Coop och plastar in varje utskick, säger Jonas Fredriksson.

Övergripande ansvar

PostNord Strålfors bevakar också kostnaderna totalt, så att de håller sig på en låg nivå. Det kan handla om allt från papperskvalitet till format.

– Vår inköpsavdelning, i den här affären Kristian Dürango och Andreas Incze, är väldigt duktiga på att hitta kreativa lösningar tillsammans med leverantörerna, säger Jonas Fredriksson.

För att kunna planera produktionen för alla trycksaker använder Coop PostNord Strålfors verktyg Access Interactive.

– Vi arbetar tillsammans. Jag lägger upp alla planerade projekt enligt en produktionsplan jag får från Coop, och sedan går de in och lägger sina beställningar varje vecka, berättar Kristian Dürango.

Partnertryckerierna har också tillgång till plattformen.

– Det betyder att jag har koll på alla olika flöden mellan Coop, PostNord Strålfors och tryckerierna. Jag ser om alla har gjort det de ska, jag kan påminna om jag saknar något eller berätta för tryckerierna att de har ett jobb att hämta.

– Parallellt jobbar vi med små förbättringar av affären hela tiden. Finns det önskemål är vi snabba med att ta till oss av inspelen och kommer med förslag på lösningar som effektiviserar, säger Andreas Incze.

– Samarbetet med Coop innebär konkret att vi tillsammans arbetar med att leverera bättre och kostnadseffektivare kundkommunikation, förbättra leveranstiderna, samt ha kontroll på ekonomin och på miljöpåverkan, berättar Jonas Fredriksson.

Nytt steg för samarbetet

Coop och PostNord Strålfors håller just nu på att ta fram ett nytt nätbaserat samarbetsverktyg som de kallar för TOD (Tryck och Distribution).

– Det här är ett stort utvecklingsprojekt som vi har drivit tillsammans i många år. Vi ser mycket fram emot att lansera lösningen, säger Jonas Taube.

TOD kommer med många förbättringar, samtidigt som risken för mänskliga misstag minimeras.

– Vi får bort många manuella punkter som vi har idag, säger Jonas Fredriksson och får medhåll av Jonas Taube:

– Vi kommer framför allt att spara mycket tid och kan använda vår personal klokare. I stället för att de jobbar med administration, kan de ägna sig åt andra mer värdeskapande aktiviteter, säger han.

Jonas-Fredriksson_500x500.png
Jonas Fredriksson
Key Account Manager, PostNord Strålfors

PostNord Strålfors roll
– PostNord Strålfors är Coops strategiska partner. Samarbetet innebär konkret att vi tillsammans arbetar med att leverera bättre och kostnadseffektivare kundkommunikation, förbättra leveranstiderna, samt ha kontroll på ekonomin och på miljöpåverkan, berättar Jonas Fredricsson.

– Vi bidrar med kunskap om vår bransch som Coop inte har själva. Vi hjälper dem att fatta rätt beslut och att hålla kostnaderna nere. Det är en mycket stor apparat med många olika tryckerier och distributörer inblandade och PostNord Strålfors är spindeln i nätet fortsätter Jonas.

Har du precis som Coop behov av att öka kundupplevelsen genom att väva samman fysiska utskick med kundkommunikation som sker i digitala kanaler? Kontakta oss om du vill ha hjälp med att komma igång.

+46 (0)70 942 11 66
jonas.fredriksson@stralfors.se

Skicka ett meddelande

Inspiration och fördjupning

Kombispel_16-9.jpg

”En samarbetspartner som kan ta oss in i framtiden”

En unik lösning hjälper Kombispel att kommunicera med sin äldre målgrupp, som blir alltmer digital. Nyckeln är ett mångårigt samarbete med PostNord Strålfors och att arbeta både analogt och digitalt i samma flöde.

Nordea_16-9.jpg

Full kontroll och kortare ledtider

Övergången till dynamiska fakturor har gjort det möjligt för Nordea Finans att låta kunden bestämma hur de vill ta emot information. Kortare ledtider från produktion till distribution gör det också enklare att snabbt nå ut med aktuella ämnen via fakturan.

Smarter Communication Summit 2022

Den 25 oktober arrangerades årets Smarter Communication Summit på temat "Rethink!". Närmare 1000 deltagare från alla nordiska länder följde eventet live och online. Du kan nu ta del av videoinspelningar från keynotes, kundcase och paneldiskussioner och få inspiration till innovation.

Summit 2022