Access-Interactive_3-1.jpg

Access Interactive

Gör dina kunder nyfikna på dina utskick! Förbättra kundupplevelsen genom att anpassa kommunikationen efter mottagaren, både vad gäller innehåll och utkanal.  

Ökar mottagarens intresse

På Postnord Strålfors vet vi att en faktura inte bara behöver vara en faktura. Eller ett årsbesked bara ett årsbesked. Kryddad med erbjudanden och information som anpassats efter mottagaren skapar du ett mervärde och en värdefull relation till dina kunder.

Access interactive är ett webbgränssnitt för alla som arbetar med kundkommunikation. Du får full kontroll över dina utskick och kan anpassa innehåll och utseende både i digitala och fysiska kanaler. 

Redigera text och bild

Med hjälp av Access Interactive kan du justera och redigera text och bild i dina utskick. Du kan enkelt skapa exempelvis personaliserade fakturor eller målgruppsanpassade kampanjer. Det finns också möjlighet till tvåvägskommunikation, där du kan låta mottagaren svara på en fråga eller på annat sätt intergera med ditt företag. 

Access Interactive går även att kombinera med vår tjänst Dynamic Communication.  

Reducerar felkällorna

Med Access Interactive förbättrar du också ditt företags interna processer och förenklar samarbetet mellan kolleger på olika avdelningar. Flera personer kan arbeta med samma utskick samtidigt. Det gör det enkelt att korrekturläsa och förhandsgranska alla dokument innan de skickas ut – vilket minskar risken för fel.

En del av Omnichannel
Access Interactive är en del i vår tjänst Omnichannel, som ett stöd för att du ska kunna kommunicera effektivt i alla kanaler. Vill du veta mer?

Kontakta oss