Avsiktsförklaring med LINK Mobility kring nya kommunikationstjänster

LINK Mobility och PostNord Strålfors har samarbetat i 10 år kring meddelande- och mobiltjänster och ska nu tillsammans starta upp ett samarbete inom kommunikationsområdena RCS, Multi-channel/OTT och AI/BOT.

Mobilfaktura_875px.jpg

Samarbetet inleds under hösten och görs med ambitionen att teckna slutligt avtal senast den 31 december 2017. Tanken är att tjänsterna ska levereras till PostNord Stålfors i Sverige, Norge, Danmark och Finland under första halvan av 2018.

– Vi ser fram emot att tillsammans med LINK Mobility erbjuda den nordiska marknaden de senaste tjänsterna inom mobil kommunikation via vår Omnichannel-lösning så att våra kunder enkelt kan ansluta de senaste kanalerna för kommunikation med sina kunder, säger Lars Lundström, Head of Digital Services Center på PostNord Stålfors.

– Det här är väldigt spännande, vi tar klivet in på tre framtidsområden och hjälper till att digitalisera en av Nordens största arbetsgivare, LINK Mobility-koncernen är idag i framkant runt mobil kommunikation och möjligheten att fördjupa samarbetet runt digitaliseringen av en viktig samhällstjänst känns väldigt kul, säger Krister Tånneryd, MD för LINK Mobility Sverige. Det här visar att vi är innovativa samt i framkant av mobiltjänster. Vi ser fram emot ett givande samarbete med PostNord Stålfors, fortsätter Krister Tånneryd.

Avsiktsförklaringen hanterar specifikt de tre nedanstående områdena:

RCS – Rich Communication Service

RCS är en möjlighet att vid leveransen av mobila meddelanden direkt i meddelandet lägga till mer avancerad information samt interaktivitet och dialog än vid leveransen av traditionella meddelanden. Detta kommunikationssätt utvecklas nu av Google inom ramen för det globala GSM samarbetet (GSMA) och LINK Mobility är en av 20 globala samarbetspartners till Google på detta.

Multi-channel (kommunikationstjänster oberoende av kanal) – fokus på Facebook messenger

Facebook är i processen att öppna upp Facebook messenger för kommunikation från företag till privatpersoner. LINK Mobility levererar redan tjänsten på den tyska marknaden.

BOT/Artificiell Intelligens – Programmering för att simulera intelligens i kundinteraktioner

LINK Mobility har tillsammans med Microsoft börjat samarbeta runt programmering av så kallade BOT:ar/Artificiell Intelligens, med fokus på logistikbranschen.

För mer information kontakta:
Lars Lundström
Head of Digital Services Center
PostNord Strålfors
+46 76 192 86 82
Lars.Lundstrom@stralfors.se

eller

Krister Tånneryd
Managing Director
LINK Mobility AB
+46701410000
Krister.Tanneryd@linkmobility.se


Om LINK Mobility
LINK Mobility är en av Europas ledande och snabbast växande leverantörer av mobilmeddelanden och mobila tjänster för företag. LINK Mobility tror starkt på att mobilisera samspelet mellan företag och konsumenter och har utvecklat en rad attraktiva lösningar för att möta denna växande efterfrågan och marknadsutvecklingen. LINK Mobility är börsnoterade på Oslo Børs och har kontor i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Lettland, Estland samt Spanien.