Ingen tidsödande administration: Automatiserat flöde med nya lösningar

Har du ett stort inflöde av kommunikation som kräver onödigt mycket administration?
Med PostNord Strålfors nya lösningar för Input Management hanteras all inkommande kommunikation automatiskt – och levereras sedan i ett enda flöde.

ima108483_web-landscape.jpg

Vårt systerbolag PostNord Scanning har fusionerat med PostNord Strålfors. Det innebär att vår produktportfölj har förstärkts med tre välbeprövade Input Management-lösningar:

Fakturaskanning

Med lösningen Fakturaskanning kan all fysisk kommunikation digitaliseras, oavsett om det handlar om det dagliga flödet av inkommande fakturor och brev eller böcker och gamla pappersarkiv. Den digitaliserade informationen skickas sedan till de IT-system där den behövs.

Läs mer om Fakturaskanning

Multichannel Input Management

En lösning som automatiskt hanterar inkommande digital och fysisk kommunikation, oberoende av vilken kanal informationen kommer ifrån – det kan handla om allt från digitala brevlådor, webbportaler och e-post till fysiska brev. Datan skickas sedan vidare via säkra gränssnitt till rätt IT-system och till rätt mottagare.

Läs mer om Multichannel Input Management

eArkiv

Det digitala arkivet finns sedan tidigare med bland våra lösningar. Men nu förstärks lösningen ytterligare då det digitala arkivet automatiskt kan lagra all din inkommande kommunikation – oavsett om ursprunget är digitalt eller fysiskt. Det ger en snabb, flexibel och kostnadseffektiv tillgång till din data – dygnet runt.

Läs mer om eArkiv