Fullsatt på 3D Inspiration Day

Spännande kundcase och en snabbkurs i 3D-print lockade besökare till huvudkontoret i Solna när PostNord bjöd in till en inspirationsdag om 3D-print. Många av deltagarna passade också på att ställa frågor till PostNords 3D-experter som fanns på plats.

Att fler och fler får upp ögonen för de möjligheter 3D-print för med sig märktes under PostNords 3D Inspiration Day. Intresset var stort för att få höra några av PostNords kunder berätta om sina erfarenheter. Lena Gordon Murkes, MD Radiology på Nya Karolinska Sjukhuset i Solna, visade hur hon och hennes kollegor använder 3D-print inom vården som en del i planeringen inför operationer och ingrepp.

Andreas Stjernudde, Projektledare Intelligenta Tåg och Underhåll, berättade om hur SJ använder tekniken för att tillverka reservdelar som är svåra att få tag på eller som helt slutat tillverkas. Det både förlänger livslängden på tågen och minskar tiden som fordonen är ur drift vid reparationer.

En av de stora nyheterna från PostNord var också att man inlett ett samarbete med GKN Additive som gör det möjligt för PostNords kunder att 3D-printa i metall. Besökarna fick under en snabbkurs i 3D-teknik höra hur det kan gå till.

Med PostNord Strålfors plattform 3D Solutions behövs inga förkunskaper för att komma igång med produktionen. Allt som krävs är att du skapar ett kostnadsfritt konto på portalen för att få tillgång till industriell 3D print med en mängd olika material, från plast till metall. Och har du inte CAD-kunskaper kan du med ett klick koppla in experter från PostNord Strålfors som hjälper dig att ta fram precis den produkt du behöver.

Fullsatt på 3D Inspiration Day

Under dagen passade många besökare också på att ställa frågor till PostNords 3D-experter om hur den nya tekniken kommer att påverka tillverkningsindustrin och distributionskedjan de närmsta åren. Två avgörande argument för 3D-teknikens framtidspotential är att man genom att använda 3D-print kortar ledtiderna samtidigt som behovet av lagerhållning minskar. Som producent ser du till att kunderna får det de behöver – när de behöver det.

Med tillverkning som sker on-demand riskerar producenten inte att stå med osålda varor på hyllorna. Det innebär att man kan gå från produktion av stora volymer i låglöneländer till behovsanpassade volymer som produceras lokalt. Det kortar även transporterna vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv.

När tillverkningsindustrin förändras går distributionskedjan från att vara fysisk till digital, från global till lokal. Det är också ett av skälen till varför PostNord satsar på 3D-print. Framtiden är nu.