PostNord Strålfors outsourcar sin polska Professional Services organisation till Joisto Quertum PL

PostNord Strålfors ingår partnerskap med Joisto Quertum PL z.o.o. och outsourcar Professional Services-organisationen i Warszawa, Polen, från 1 juli 2019.

Joisto Quertum PL z.o.o. är ett dotterbolag till Joisto Group Oy, en expert på avancerad eArchive, Quadient-partner och innovativ IT-konsult för stora företag och organisationer. PostNord Strålfors har sedan tidigare ett långvarigt samarbete med Joisto Group vad gäller eArchive-programvara och utvecklar nu samarbetet ytterligare. De senaste åren har PostNord Strålfors anställt personal för Professional Services Polen genom PostNord Direct Link och dessa anställda överförs nu till Joisto Quertum PL i samband med kontraktsförändringen.

– För att på bästa möjliga sätt möta kundernas behov måste vi även i fortsättningen ha tillgång till rätt kompetens genom en flexibel bemanningslösning som kompletterar vår nordiska organisation, och som kan anpassas efter varierande arbetsbelastningar och projekt. För oss inom PostNord Strålfors Group ger denna lösning möjlighet att fortfarande ha regionala resurser i Polen, resurser on site när det behövs, och samtidigt tillgång till resurserna inom Joisto Group i de nordiska länderna och i Storbritannien, säger Lars Lundström, chef för Nordic Digital Services inom PostNord Strålfors Group.

– Vi har redan sedan länge en affärsrelation med PostNord Strålfors och vi är glada att nu vara utvald Professional Services Support-partner genom övertagandet av PostNord Strålfors Professional Services-team i Polen. Som en tillförlitlig och långsiktig partner kommer vi att arbeta nära PostNord Strålfors och bidra med våra kunskaper och vår erfarenhet till fördel för PostNord Stålfors kunder och för framtida tillväxt,” säger Tommi Hanninen, medgrundare av Joisto Quertum.

Kontraktet gäller i två år med möjlighet till förlängning.

För mer information
Rebecka Mathers, Nordic Communication Manager
media@stralfors.com


Om PostNord Strålfors

PostNord Strålfors utvecklar och tillhandahåller kommunikationslösningar som ger företag med många kunder och leverantörer helt nya möjligheter att skapa starkare och mer personliga kundrelationer. Med vår digitala plattform levererar vi sömlös kommunikation, oavsett vilka kanaler mottagaren kräver. PostNord Strålfors ingår i PostNord-koncernen – ledande leverantör av kommunikations- och logistiktjänster i Norden. PostNord Strålfors har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Våra cirka 700 medarbetare gav företaget 2018 en omsättning på 2,1 miljarder svenska kronor.

Om Joisto Oy och Joisto Quertum Ltd

Quertum Ltd ingår i Joisto Group, som har mer än 15 års erfarenhet av att integrera programvarulösningar i Quadient-plattformen. För att bibehålla vår ställning som ledande global professionell serviceorganisation krävs ett högkvalificerat, kunnigt och engagerat team för att hantera våra interna och externa tjänster och partnerskap inom Quadient Reseller och PSO.

Quertum-teamet består av högt kvalificerade CX-proffs baserade i Storbritannien, Finland och ett kompetenscenter i Polen med djupa kunskaper och färdigheter som till fullo stödjer Quadients tillväxtstrategi inom alla områden, oavsett hur stora eller hur små projekt det gäller. Quertum är rätt kanalpartner för Quadient!