Vi uppfyller era behov och kvalitetskriterier

Genom systematiskt kvalitetsarbete och en strategi och kultur som karaktäriseras av fortlöpande förbättring levererar vi lösningar och tjänster som uppfyller våra kunders och intressenters behov och villkor.

sustainability-12.jpg

Vi har omfattande kompetens i flera excellence-modeller, en kompetens som vi utnyttjar för att utveckla och förbättra vårt sätt att arbeta för att uppfylla kundernas förväntningar.

I samarbete med er kan vi producera den bästa möjliga tekniska lösningen ur ett kvalitetsperspektiv. Den kontinuerliga förbättringen av våra arbetsmetoder säkerställer också en tillbörlig, tillräcklig och effektiv kvalitetsstyrning.

Vi utvecklar löpande våra medarbetares kunskap och kompetens för att uppfylla våra kvalitetskriterier.

PostNord Strålfors verksamhet är certifierad enligt de senaste standarderna inom både kvalitet och miljö. Vår kundnöjdhet mäts, utvärderas och följs upp kontinuerligt.