Att verka hållbart

Vi bryr oss. Att integrera hållbarhetsaspekter genom hela vår verksamhet är bra för kunderna, medarbetarna, ägarna och samhället.

Läs mer
Sustainability_Miljomassigt-ansvar_16-9.jpg

Miljöansvar

Vi arbetar ständigt för att minska vår miljöpåverkan. Det övergripande miljömålet är att vara fossilfritt 2030.

sustainability-13.jpg

Socialt ansvar

För PostNord Strålfors är det naturligt att vi engagerar oss i samhället där vi verkar. Vi stöder aktivt projekt inom idrott och kultur, i synnerhet för barn och unga.

sustainability-09.jpg

Ansvarsfulla affärer

Vår uppförandekod fastställer regler för hur vi beter oss i koncernen, på de områden som är viktigast för oss för att säkerställa hållbart företagande.

sustainability-12.jpg

Vi uppfyller era behov och kvalitetskriterier

Vi bjuder in våra kunder regelbundet till dialog för att överträffa deras förväntningar och tillfredsställelse mäts regelbundet.

sustainability-11.jpg

Hållbar arbetsgivare

PostNord Strålfors erbjuder en säker och tillfredsställande arbetsmiljö. Vi har en helhetssyn på hälsa som omfattar fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande.

sustainability-16.png

FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN har antagit en agenda som består av 17 världsmål för hållbar utveckling. De mest relevanta målen för PostNord Strålfors är nr 5, 7, 8, 11 och 13.

”Att driva en hållbar verksamhet är otroligt viktigt för vår planet och för vår framgång. Det påverkar arbetet på alla nivåer.”

Hållbarhet definieras av FN som förmågan att leva av jordens naturresurser utan att äventyra framtiden. Klimatförändringarna är på riktigt och vi måste alla göra mer och ompröva våra processer och arbetssätt.

De företag som är bäst på att anpassa sig efter förändring kommer att nå de största fördelarna under de närmsta åren.

Vi arbetar fortlöpande på att minska vårt klimatavtryck. Att ha en hållbar verksamhet är inte bara fördelaktigt för oss, utan även för våra kunder som i många fall har höga miljö- och klimatmål.

Förändring genom innovation

Redan 1988 introducerade vi det klorfria papperet ”Strålfors noll” för att minska användningen av kemikalier och 1997 blev vi ett av de första företaget som certifierades för den nordiska miljömärkningen Svanen.

Vi tror att smartare och effektivare kommunikationstjänster är en väg till en renare framtid. Vi ser redan en minskad miljöpåverkan för våra kunder tack vare digitalisering och minskade utskriftsvolymer.

Våra mål

2009 satte vi ett mål om att minska utsläppen av koldioxid med 40 procent till 2020, vi lyckades minska CO2 utläppen med över 50%. Vårt nya hållbarhetsmål är att vara fossilfria 2030. 

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet. PostNords hållbarhetsrapport täcker sociala, miljömässiga och ekonomiska resultat samt viktiga ämnen under 2023.

Ladda ner rapporten
Sustainability-report-2024.jpg