Vi uppfyller era behov och miljökriterier

PostNord Strålfors är ett stort företag och har följaktligen ett stort ansvar för att minska miljöpåverkan och att delta i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Sustainability_Miljomassigt-ansvar_16-9.jpg

PostNord Strålfors är ett stort företag och har följaktligen ett stort ansvar för att minska miljöpåverkan och att delta i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

PostNord Strålfors strävar vid alla tillfällen efter att öka kapacitetsutnyttjandet i den fysiska och digitala produktionen genom att optimera processflöden, materialanvändning, spill och transporter i enlighet med Lean-metodiken.

Som ledare inom fysisk och digital kommunikation och leverantör av avancerade lösningar och tjänster till våra kunder har vi ett stort ansvar för miljön.

Med mångårig erfarenhet av systematiskt miljöarbete har PostNord Strålfors skapat en hög medvetenhet och stabil plattform för vidare utveckling mot högre hållbarhetsmål.

  • För att minska behovet av lokaler optimerar PostNord Strålfors produktionen och genomför effektivitetsmätningar
  • Energiundersökningar, ledning genom mål och teknik är de medel vi använder för att minska energiförbrukningen
  • Åtgärderna omfattar rörelseaktiverad belysning, LED-teknik, modern ventilation och uppgradering av snabbstängande dörrar.