Socialt ansvar

För PostNord Strålfors är det naturligt att vi engagerar oss i samhället där vi verkar. Vi stöder aktivt projekt inom idrott och kultur, i synnerhet för barn och unga.

sustainability-13.jpg

Med verksamhet i fyra nordiska länder är PostNord-koncernen en av Nordens största företag inom kommunikation och logistik. Vi har produktionsanläggningar i mindre kommuner och samhällen i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

PostNord Strålfors är en viktig arbetsgivare och skapar arbetstillfällen på många olika platser. Det ekonomiska värde som PostNord Strålfors genererar är alltså till nytta för lokalsamhället via lönerna.

PostNord Strålfors och PostNord-koncernen bidrar till en aktiv och kreativ livsmiljö genom samhällsinitiativ och sponsring inom idrott och kultur samt stöd till barn och unga.