Vi levererar Omnichannel communication

Dagens konsumenter vill själva bestämma hur, när och med vem de kommunicerar. För dig som företag gäller det att hela tiden hålla jämn takt med dina kunder för att vara fortsatt relevant. Det hjälper vi dig med.

Digitaliseringen ställer nya krav

Digitaliseringen påverkar oss alla – hur vi beter oss som konsumenter, hur vi ställer krav på kommunikation och hur vi köper produkter och tjänster. Helt klart är att konsumenterna förväntar sig mer och personligare kommunikation i de kanaler som passar dem, när det passar dem. De förväntar sig Omnichannel.

Ny teknik föder nya idéer, snabbfotade konkurrenter och disruptiva affärsmodeller. Det ställer krav, men skapar samtidigt en mängd nya möjligheter för moderna företag och verksamheter. Men en insikt är viktigare än någon annan – vi kan inte fortsätta som vi alltid har gjort.

Anledningen till det är att:

  • Digitalisering betyder ökad konkurrens och insikten att det inte längre finns någon säker hemmamarknad. Affärer finns och skapas överallt och hela tiden.
  • Digitalisering är transparens och att kunden bestämmer. Dina kunder förväntar sig från och med nu högsta kvalitet och de kommer alltid att jämföra dina leveranser med de allra bästa.
  • Digitalisering är insyn och kontext. Framtidens goda affärer är därför hållbara och rättvisa. Allt handlar om tillit och förtroende.

Kunderna bestämmer

All lyckad kommunikation idag är konsumentdriven. Alla konsumenter har olika preferenser, attityder och digital mognad.

Vi vet att 77 % av alla människor i Norden vill kunna välja på vilket sätt de kommunicerar med företag och myndigheter. Och att ingen enskild kanal är optimal för alla konsumenter, eller för all slags kommunikation.

Vi vet också att ingen enskild kanal är optimal för alla konsumenter, eller för all slags kommunikation. För att du ska kunna kommunicera konsekvent, autentiskt och effektivt i alla kanaler behövs Omnichannel.

Med Omnichannel får dina kunder:

  • själva välja kanal för sin kommunikation
  • ta emot information på det sätt de tycker är bäst
  • möjlighet till dialog med dig
  • relevant information i rätt tid
  • möjlighet att ta del av din information när och där det passar dem

Vi är Omnichannel

För att göra bättre och smartare affärer måste du kommunicera i Omnichannel. Den stora utmaningen ligger i att anpassa sig till mottagaren och möta den upplevelsen som kunden förväntar sig, i såväl fysiska som digitala kanaler. Det är detta vi kan hjälpa dig med.

PostNord Strålfors hanterar ca 400 miljoner pappersbrev och ca 800 miljoner digitala meddelanden i Norden varje år – i alla kanaler. Vår styrka är att hantera stora mängder variabel data och göra all kommunikation attraktiv för varje enskild mottagare. Vi tänker alltid Omnichannel. Vi är Omnichannel.

Vi hjälper dig att analysera din data, och sedan sprida informationen i flera kanaler. Det är också möjligt med tvåvägskommunikation mellan dig och dina kunder. Till exempel kan du skicka ett avtal till en digital brevlåda, låta mottagaren signera och skicka tillbaka.

Alla lösningar PostNord Strålfors säljer stöttar kommunikation i Omnichannel. Med oss som digital partner kan du låta dina kunder bestämma. 

Vill du veta mer om Omnichannel communication?

Ta hjälp av våra experter för att analysera din kunddata och se till att den kommunicerar med varje kund på precis det sätt de själva föredrar.

Kontakta oss

Kunder som har PostNord Strålfors som digital partner

Allente

Digitalisering för Allente närmare kunden

Allente står för all entertainment. Namnet ska spegla det nya varumärkets position på marknaden och vad de strävar efter att erbjuda sina kunder. PostNord Strålfors har i nära samarbete med Allente byggt ett system där all fakturering går via Strålfors Omnichannel-plattform, vilket har hjälpt Allente att accelerera sin digitala resa.

Nordea_16-9.jpg

Full kontroll och kortare ledtider

Övergången till dynamiska fakturor har gjort det möjligt för Nordea Finans att låta kunden bestämma hur de vill ta emot information. Kortare ledtider från produktion till distribution gör det också enklare att snabbt nå ut med aktuella ämnen via fakturan.

Alektum_16-9_230330.jpg

Alektum Group förbättrar kundupplevelsen och ökar inbetalningarna med rätt kanaler

Koncernen Alektum Group har verksamhet i 14 europeiska länder. Kärnverksamheten är inkasso och till det kopplas marknads- och kreditinformation, juridisk rådgivning och faktureringslösningar. Alektum har samarbetat med PostNord Strålfors sedan år 2000 och Strålfors lösning Omnichannel gör det lättare för Alektum att få betalt.

Läs mer om våra lösningar

Input-management_16-9.jpg

Input Management

Våra Input Management-lösningar importerar effektivt kommunikation från alla kanaler – fysiska och digitala – för att de sedan ska kunna distribueras i rätt kanal till rätt mottagare.

Dynamic-Communication-16-9_NY.jpg

Output Management

Kommunicera i den kanal, fysisk som digital, som kunden själv bestämt. Med Output Management säkerställer du att informationen hamnar rätt. Och du får nöjdare kunder.

BIM-lösningsgruppbild-16-9.jpg

Business Integration Management

Ta kontroll över din egen affär. EDI är strategi och en välplanerad EDI-lösning hjälper ditt företag att postitionera sig för att göra rätt affärer i framtiden.

Payment-Management_16-9_2.jpg

Payment Management

Betalningar i Omnichannel – hur, var och när du vill. Med vår lösningsplattform inom Payment Management, blir det enkelt och bekvämt för dig att låta dina kunder bestämma.

Print Solutions

Print Solutions

Omvandla din data till fysisk kommunikation och fysiska produkter – precis när du behöver det. Med Print Solutions behöver du inte tänka på produktion, distribution eller lagerhållning.

16-9-consulting-insights.jpg

Consulting & Insights

I en värld där både konkurrensen hårdnat och konsumenterna blivit allt mer medvetna gäller det att veta vilka dina kunder är, var de finns och vad de kräver av dig.