Svefaktura fasas ut – men slutar inte att fungera

Enligt beslut från SFTI kommer e-fakturaformatet Svefaktura från och med 1 april 2021 inte längre att rekommenderas för offentliga köpare och dess leverantörer. I stället rekommenderas formatet Peppol BIS Billing 3. Beslutet har dock gett upphov till missuppfattningen att B2B-företag inte längre kommer att kunna använda Svefaktura-formatet, vilket inte stämmer. Svefakturan fortsätter alltså att fungera. I den här artikeln får du veta vad som gäller för utfasningen.

Svefaktura_16-9.jpg

Bakgrunden till utfasningen av Svefaktura

Svefaktura är en svensk standard för e-fakturor som använts av såväl offentlig sektor (B2G) som B2B-företag sedan 2008. Fram till idag varit det dominerande fakturaformatet i Sverige för generella tillämpningar. Därutöver finns ett antal e-fakturaformat med särskilda branschtillämpningar.

2019 trädde Lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling i kraft. Enligt denna lag måste alla upphandlande myndigheter och enheter inom offentlig sektor kunna ta emot fakturor baserade på den europeiska e-fakturastandarden. I Sverige är det även bestämt att leverantörer till offentlig sektor enbart ska skicka e-fakturor. Bakgrunden är ett EU-direktiv som syftar till att göra den offentliga förvaltningen i alla EU:s medlemsstater digital, utan pappershantering. Peppol, ett internationellt nätverk med uppdrag att förenkla e-handel och e-upphandling inom EU, tog därför fram ett e-fakturaformat som följer den europeiska standarden – Peppol BIS Billing 3.

Tanken med den europeiska standarden är att skapa förutsättningar för en effektivare inre marknad i Europa och nationella e-fakturaformat – som Svefaktura – försvårar detta. Därför har SFTI beslutat att, från och med 1 april 2021, inte längre rekommendera Svefaktura för offentliga köpare och dess leverantörer, utan i stället enbart rekommendera Peppol BIS Billing 3. Samma datum tar DIGG även bort Svefaktura som godkänt format i Peppol.

Svefaktura-formatet kan fortsatt användas för B2B-företag

Utifrån ett B2G-perspektiv är denna utfasning helt logisk med tanke på att Svefaktura inte motsvarar den nya EU-standarden. Men många har misstolkat informationen från SFTI som att Svefaktura-formatet inte längre kan eller får användas i e-fakturaflöden mellan B2B-företag – något som gett upphov till både oro och förvirring bland dem som använder formatet idag. Så är inte fallet och för de verksamheter inom privat sektor som i dagsläget använder Svefaktura-formatet i sina fakturaflöden kommer det att fungera precis som det gjort tidigare; även efter 1 april 2021.

För den som däremot etablerar nya fakturaflöden kan det vara idé att överväga Peppol BIS Billing 3 för en mer framtidssäker fakturahantering, som även gör det möjligt att ingå samarbete med kunder som verkar inom offentlig sektor.

Fakta om Svefaktura

Formatet Svefaktura togs fram av SFTI (Single Face To Industry), en organisation med målsättningen att främja förutsättningarna för elektronisk handel genom öppna standarder. Bakom organisationen står SKR, Kammarkollegiet, DIGG och Upphandlingsmyndigheten.

Karl-Johan-Engfors_500px_Bg-Grey-WG-1.jpg
Karl-Johan Engfors
Senior Key Account Manager

Vill du veta mer?
Om du har frågor om utfasningen av Svefaktura-formatet eller behöver komplettera befintliga flöden med Peppol BIS Billing 3-formatet, kan vi på Strålfors hjälpa dig. Hör av dig så berättar vi mer!

+46 (0)73 07 96 761
karljohan.engfors@stralfors.se

Skicka ett meddelande