Därför blir leverantören en bromskloss i din digitalisering

För många organisationer är digitaliserade processer idag en självklarhet, som förenklar och effektiviserar administration och eliminerar tröga, manuella arbetssätt. Viljan att digitalisera är stor, men ibland sätter yttre faktorer käppar i hjulen. I den här artikeln tar vi en närmare titt på varför dina leverantörer kan utgöra en bromskloss.

Marknadstrender Digital transformation

När något går fel ökar de manuella insatserna exponentiellt

Om du digitaliserar dina flöden för orderhantering och fakturering på rätt sätt kan du både effektivisera administrationen och göra kommunikationen med dina leverantörer betydligt tydligare. Det stora värdet ligger i att alla leverantörer tillämpar samma arbetssätt och digitala infrastruktur och att all information samlas på ett ställe. Då skapas den insyn och överblick som krävs för att optimera planering och skapa kontroll av dina flöden – från order till faktura. De positiva följdeffekterna blir att ditt företag kan arbeta mer effektivt i produktion och leverans gentemot dina kunder.

Om flödena inte är digitaliserade måste du i stället driva kommunikationen i andra led, exempelvis via telefon eller mejl. Du måste dessutom uppdatera all information manuellt i de system du använder. Processerna blir mer komplexa och mer manuell handpåläggning krävs i varje steg.

I många fall kan den administrativa börda som icke-digitala arbetssätt innebär upplevas som acceptabel, men i det långa loppet ökar då risken för fel och missförstånd. Det är i de sammanhang då något hamnar mellan stolarna som bristen på insyn i processerna kan få som störst konsekvenser. Då ökar de manuella insatserna exponentiellt och ledtiderna blir långa, eftersom felen inte upptäcks förrän skadan redan är skedd. I förlängningen kan det skada leveranssäkerheten och produktiviteten i din egen verksamhet, oavsett om du arbetar med produktion, grossistverksamhet eller e-handel.

Digital mognad skiljer sig åt från leverantör till leverantör

Så vad är det då som står i vägen för ett digitalt arbetssätt gentemot dina leverantörer? Större leverantörer med interna IT-resurser och som själva ser tydliga incitament att effektivisera kommunikationen är ofta mer benägna att tillägna sig nya, digitala arbetssätt.

Mindre leverantörer kan däremot ha begränsade IT-resurser och saknar ofta de tekniska förutsättningarna eller den interna kompetens som krävs för att arbeta digitalt på ett effektivt sätt. Stötestenen blir därför ofta hur man ska förmå sådana leverantörer att koppla på de digitala flöden som du som kund efterfrågar.

En annan dimension av problematiken är att din verksamhet i sin tur måste kunna driva processen mot ökad digitalisering framåt hos leverantörerna, oavsett om de i sin tur har den tekniska förmågan eller inte. Det fokus som krävs för att få reella förändringar till stånd finns det sällan varken tid, resurser eller kompetens för internt.

Fördelarna uteblir om leverantörerna inte arbetar på samma sätt

För många företag blir on-boardingen av leverantörer till digitala flöden en övermäktig uppgift att ta sig an och man nöjer sig kanske med att ett fåtal leverantörer anammar det nya arbetssättet. Men en kedja är trots allt inte starkare än sin svagaste länk. Om du inte lyckas få dina leverantörer att arbeta enhetligt  i en och samma digitala infrastruktur uteblir den samordnande ”kontrolltornseffekten” av ett digitaliserat handelsflöde.

Lyckligtvis finns det hjälp att tillgå. På Strålfors har vi mer än 30 års erfarenhet av att hjälpa företag att arbeta digitalt – såväl internt som med kunder och leverantörer. Det minskar din administration, reducerar felkällor och öppnar upp för alla de möjligheter som kommer med automatisering. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Jens-Gullin_Round_500px_Bg-grey-WG1.jpg
Jens Gullin
Sales Manager, PostNord Strålfors

Hör av dig till oss! Vi har mer än 30 års erfarenhet av att hjälpa företag att arbeta digitalt – såväl internt som med kunder och leverantörer.

+46 (0)72 581 43 43
jens.gullin@stralfors.se

Skicka ett meddelande

Inspiration och fördjupning

16-9_Onboarding.jpg

Onboarding-tjänster

För dig som satsar på EDI-baserad orderhantering eller fakturering är det viktigt att se till att dina handelspartners följer med. Våra Onboarding-tjänster sköter övergången smidigt, frigör dina egna resurser och ser till att affärerna flyter på som vanligt.

16-9_eProcurement.jpg

eProcurement

Vår lösning eProcurement hanterar inköp från leverantörer. Det är lösningen för dig som behöver en bättre orderhantering inom Purchase to Pay-processen (P2P).

Eon_16-9.jpg

E.ON är redo för nästa steg

Det har gått riktigt snabbt för digital kundkommunikation att bli det normala för energiföretaget E.ON. – För bara några år sedan var det ett komplement och nu är det precis tvärtom. Det gör det bekvämare för våra kunder och enklare för oss, säger Mikael Bladh, Head of Back Office.