Marknadstrender Hållbarhet

”Se möjligheterna med att ligga i framkant”

Att digitalisera med miljön i fokus gör det möjligt för företag att nå stora konkurrensfördelar. Det menar Johan Falk, grundare och ledare av Exponential Roadmap Initiative.

Johan-Falk_16-9.jpg

På klimatmötet i New York 2019 lanserade en internationell grupp bestående av innovatörer, forskare, företag och icke statliga organisationer rapporten Exponential Roadmap. Den innehåller 36 lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent på tio år. Uppföljaren 1.5°C Business Playbook är en handgriplig guide som ska hjälpa företag att ställa om kursen.

– Ur ett vetenskapligt perspektiv behöver vi halvera utsläppen vart tionde år, samtidigt som vi skalar upp kolsänkor som skog, jord och våtmark tillsammans med ny teknik för att suga upp koldioxid från atmosfären, säger Johan Falk, Head of Exponential Roadmap Initiative.

I rapporten finns lösningar för alla sektorer, men de måste ske parallellt och skalas upp exponentiellt samtidigt som de fossila lösningarna fasas ut.

– Det finns både hopp och möjligheter, säger Johan Falk.

Det är nödvändigt för att klara klimatkrisen. Digitalisering kan bidra med en utsläppsminskning från 15 till 30 procent.

Digitalisering en nyckelfaktor

Företag som satsar på resurseffektiva lösningar som är anpassade efter 1,5-gradersmålet har stora förutsättningar att bli marknadsledande. Digitalisering lyfts i rapporten som en av nyckelfaktorerna för att nå klimatmålen, hela portföljen av digital innovation från AI till 5G behövs.

Digitalisering kan bidra med en utsläppsminskning från 15 till 30 procent de närmaste tio åren enligt forskningen.

– Det är självklart inte tillräckligt – men nödvändigt för att klara klimatkrisen. Men samtidigt måste digitala företag ha en tydlig klimatkompass för att inte accelerera den globala uppvärmningen.  

Smartare användning av gemensamma resurser, ökad flexibilitet och bättre mätbarhet är några områden som digitaliseringen kan bidra till. Men den öppnar också för en dematerialisering från fysiskt till digitalt.

Förändringen i hur vi konsumerar musik – från cd-skiva till streamingtjänster – är exempel de flesta kan relatera till. Detsamma gäller elektronisk kontra fysisk kommunikation, där digitalisering leder till minskad förbrukning av skog och papper.

– Vi har kommit relativt långt men det går att komma ännu längre.

Exponential roadmap

Rapporten Exponential roadmap innehåller 36 lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent på tio år.
Läs mer och ladda ner rapporten

1.5°C Business Playbook

1.5°C Business Playbook är en handgriplig guide som ska hjälpa företag att ställa om kursen till en mer hållbar verksamhet.
Läs mer och ladda ner guiden

Konsumentkrav och lagstiftning

– Jag är övertygad om att digitalisering påverkar möjligheterna att konkurrera och finnas kvar. Samma sak gäller klimatomställningen. Man måste bygga in den i sin affär och se till att ligga i linje med 1,5-gradersmålet.

Redan idag sker påtryckningar via både lagstiftning och ökade konsumentkrav. Digitalisering blir en väg för företag att kunna nå målen.

Intresset för att ansluta sig till Exponential Roadmap och indirekt till FN:s Race To Zero-kampanj har varit stort.

– Men vi ställer höga krav för att bli partner. Man behöver sätta mål för bolaget och hela värdekedjan, integrera klimat i sin strategi och bidra till samhällets omställning. 
 
– Det sker ett enormt skifte på alla fronter och skulle vilja uppmana företag att se möjligheterna att ligga i framkant, inte minst här i Norden där vi har ett litet försprång när det gäller det digitala, säger Johan Falk.

Inspiration och fördjupning

Digitalization-and-environmental-impact_16-9.jpg

Så kan digitalisering sänka ditt företags miljöpåverkan

Visste du att 100 000 pappersfakturor kan motsvara 14 600 kilometer bilkörning eller en resa till Thailand tur och retur? Genom att digitalisera mera kan du bidra till en grönare planet. Vi förklarar hur.

Digitalisera-for-miljon_16-9_3-2.jpg

Digitalisera för miljön

För företag och organisationer som vill sänka sin klimatpåverkan kan digitalisering av kundkommunikationen vara en viktig pusselbit – om det görs strategiskt och på rätt sätt.

Sustainability_16-9.jpg

Att verka hållbart

Vi på PostNord Strålfors bryr oss. Att integrera hållbarhetsaspekter genom hela vår verksamhet är bra för kunderna, medarbetarna, ägarna och samhället.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om trenderna inom digital kommunikation och hur du kan kommunicera mer effektivt.

Kom igång!